مقاوم سازی با شاتکریت

توسطمدیریت

مقاوم سازی با شاتکریت

کاربردهای مقاوم سازی با شاتکریت ، مقاوم سازی با بتن شاتکریت در ساختمان و انواع سازه ها ، روش مقاوم سازی با بتن پاششی ، مقاوم سازی شاتکریت بتن بر روی دیوار ها ، مقاوم سازی اتصالات خورجینی ، شاتکریت چیست؟ نحوه و روش مقاوم سازی با شاتکریت، هزینه ، قیمت و تعرفه مقاوم سازی با دستگاه شاتکریت (بتن) ، شرکت مجری و اجرای مقاوم شازی شاتکریت،بتن پاشی با شاتکریت ، بتن پاششی با دستگاه شاتکریت ،

مقاوم سازی با بتن شاتکریت یا بتن پاششی چیست و چه کاربردی دارد؟

رایج ترین روش مقاوم سازی ساختمان های بناییمقاوم سازی با بتن شاتکریت که بر روی دیوارها شاتکریت می باشد است. لایه بتن شاتکریتجهت مقاوم سازی علاوه بر ایجاد انسجام مناسب در دیوارهای بنایی و مقاومت شکل پذیری درونی صفحه و برون صفحه دیوارها را نیز افزایش می دهد. در روش مقاوم سازی با بتن پاششی ابتدا یک شبکه میلگرد بر روی دیوار قرار می‌گیرد که باید توسط بولت به دیوار دوخته شود و سپس در مقاوم سازی سازه های فرسوده بر روی این شبکه میلگرد بتن پاشیده می شود. شبکه میلگرد در مقاوم سازی اتصالات خورجینی به همراه بتنپاشیده شده مانند یک لایه بتن مسلح بوده و باعث بهبود رفتار لرزه ای دیوار در بهسازی لرزه ای می شود.

شاتکریت چیست؟

شاتکریت جهت مقاوم سازی سازه ها به کار برده می شود و انواع مختلفی دارد:

 • شاتکریت خشک
 • شاتکریت تر

شاتکریت خشک و شاتکریت تر دوم معمول این شاتکریت مقاوم‌سازی هستند و برای اجرای هر نوع از آن سیستم و دستگاه مخصوصی به کار برده میشود. شاتکریت ها در واقع نوعی بتن یا ملات پایه سیمانی هستند تولید آن از مقادیر مختلف ماسه و شن استفاده می شود. شاتکریت از انواع بتن های ویژه به شمار می‌روند.

تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللی ACI

نظر موسسه بین المللی ACIشاتکریت عبارت است از ملات یا بتونی که با فشار و سرعت بالا در سطح مورد نظر پاشیده شود. شاتکریت بتنفوندانسیون هم اکنون در کارهای بتنی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله استفاده می شود چند مورد از مهمترین دلایلی که از شاتکریت درمقاوم سازی بناهای فرسوده استفاده میشود اشاره میکنیم:

 • عملیات تعمیرات سازه های بتنی در مقاوم سازی عایق
 • وزن مخصوص بتن پاشیده شده مشابه بتن معمولی متراکم شده در مقاوم سازی دال بتنی
 • حداکثر سنگدانه های بتن مصرفی ۲۰ میلیمتر و دانه بندی آن در مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله
 • به دلیل سرعت بیش از اندازه ذرات در موقع پاشیدن بتن در مقاوم سازی اسکلت بنایی با توجه به مسائل ایمنی برای عوامل اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار است
 • اجرای عملیات بتنی مانند احداث دیوار ها در مقاوم سازی با دیوار برشی
 • اخیراً بتن پاشیده مسلح به الیاف های کاربردی مختلف به ویژه در تونل‌ها در مرمت سازه های فولادی اهمیت پیدا کرده است
 • نسبت آب به سیمان در مقاوم سازی با شاتکریت برای این نوع بتن معمولاً در حدود ۳۵ صدم ۵ دهم قرار می گیرد

و غیره.

انواع بتن شاتکریت

شاتکریت مخلوط خشک در مرمت سازه های فولادی:

در حالت خشک بتن شاتکریتجهت مقاوم سازی اجزای غیر سازنده مخلوط مصالح سنگی و سیمان از یک طرف به کمک کمپرسور هوا و آب از طرف دیگر به کمک پمپ به سر یک نازل تزریق شده و در محل نازل پس از مخلوط شدن با هم این بتن شاتکریت مخلوط خشک به سطح کار پاشیده می شود.

از طرفی هم به دلیل اینکه در مقاوم سازی با ژاکت بتنی در این روش از سنگدانه های درشت استفاده نمی شود بنابراین این بتن پاششیمقاومتفشاری بالایی ندارد.

به دلیل اینکه فقط در مرحله آخر آب به مخلوط بتن شاتکریت خشکجهت مقاوم سازی اسکلت فلزی اضافه می شود ممکن است به همه دانه ها و مخلوط ها آب کافی نرسد و در نتیجه عملیات هیدراته شدن به درستی انجام نشود بنابراین در ادامه کار هم به دلیل نشست بودن بتن به محل مورد نظر بخش زیادی از بتن پاششی شاتکریت هدر میرود.

از روش شاتکریت مخلوط خشک در گرید مقاوم سازی برای روکش و همچنین کارهای تعمیراتی که ضخامت شان کمتر از ۱۰ سانتیمتر از استفاده می شود.

مزایا بتن شاتکریت خشک:

 • هزینه کمتر دستگاه در مقاوم سازی بافت فرسوده
 • نیاز به فضای کمتر برای اجرا در مقاوم سازی تونل
 • مقاومت اولیه بیشتر در مقاوم سازی پی
 • انعطاف پذیری بیشتر در طول عملیات مقاوم سازی با frp

شاتکریت مخلوط تر

در روش طرح جهت مقاوم سازی بتون فونداسیون مخلوط نهایی بتن شاتکریت تر به کمک نیروی باد از سر نازل پاشیده می شود. به عبارتی اگر حداکثر اندازه سنگدانه ها در بتن پاششی تر از یک سانتی متر کوچکتر باشد به عملیات بتن پاشی در مقاوم سازی بناهای قدیمی گانایت و اگر بزرگتر باشد شاتکریت بتن گویند. این حد شاتکریت بتن تر در انگلستان ۱۰ میلیمتر است.

مزایا بتن شاتکریت تر:

 • یکسان بودن ترکیب مصالح ساده‌تر در مقاوم سازی بتن
 • تولید بیشتر نسبت به شاتکریت خشک در مقاوم سازی پل ها
 • تاسیس کمتر هنگام اجرا در مقاوم سازی به روش اف آر پی
 • کیفیت کنترل بالاتر در مقاوم سازی برای زلزله
 • پس ریز کمتر هنگام اجرا در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی
 • گرد و غبار کمتر در مقاوم سازی پی ساختمان

کاربرد شاتکریت بتن

یکی از کاربردهای وسیعی شاتکریت بتن تر نیاز به تخصص زیادی نیز ندارد احداث استخر و آبگیر در مقاوم‌سازی استخر است. نکته اصلی در مقاوم سازی بافت استخر با شاتکریت بتن تر احداث سازه هایی به مانند استخر و جلوگیری از نفوذ آب بیرون سازه است. امکان اجرای سازه های بتنی با اشکال منحنی و مدور و غیر منظم در مقاوم سازی بتن فونداسیون:

 • امکان تثبیت کوهها و صخره ها با پوشاندن آنها با یک شبکه مش و پاشیدن بتن روی آنها در مقاوم سازی پی
 • روکش کردن پایه پل‌ها و لاینینگ تونل ها در مقاوم سازی برای زلزله
 • افزایش ضخامت لوله های بتنی در محیط های خورنده و خطرناک در مقابل آتش در مقاوم سازی بناهای تاریخی
 • چسبندگی بهتر بین بتن و میلگرد در مقاوم سازی تونل
 • کاهش نفوذپذیری و آب بندی مناسب در مقاوم سازی با بافت فرسوده

اجرای شاتکریت در مقاوم سازی

اجرای شاتکریت بتن در مقاوم سازی با شاتکریت جدایی از شاتکریت تر یا شاتکریت خشک بودن در چند مرحله می توان اجرای شاتکریت بتنجهت مقاوم سازی را خلاصه کرد:

 1. نصب شبکه از میلگردهای افقی و قائم و اتصال آن به دیوار

به این صورت که دیوار یا سطح مورد نظر در مقاوم سازی دیوار را باید از هرگونه پوشش کاملا پاک کرد و در مرحله بعد سوراخ هایی را که فواصل آن از قبل مشخص شده را باید در دیوار ایجاد کرد. آرماتور هایی در داخل سوراخ ها در مقاوم سازی با شاتکریت قرار داده می شوند و با استفاده از چسب های اپوکسی از محکم شدن آنها اطمینان حاصل می شود و در مرحله آخر هم در مقاوم سازی به روش frp نوارهای افقی و قائم از میلگرد بار موتورها محکم می شود.

 • انجام عملیات پاشش شاتکریت تر یا خشک

در اجرای پاشش در مقاوم سازی بافت فرسوده روی آرماتور باید دقت کرد که شبکه بندی کاملاً زیر بتن مدفون شود به طوری که ضخامت شاتکریت بتن باید حداقل برابر با ۸ سانتی متر باشد.

 • اتصال شبکه آرماتور به فونداسیون

در مرحله آخر هم در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی به منظور کنترل و انتقال نیرو های وارد شده بر دیوار شاتکریت بتن را به فونداسیون متصل می کنند.

لینک های مرتبط :

مشخصات مخلوط های شاتکریت

انواع روشهای اجرای شاتکریت

تفاوت بین شاتکریت و بتن

شاتکریت تر چیست؟

بتن پاششی یا شاتکریت چیست؟

شاتکریت خشک چیست؟

روش اجرایی شاتکریت در مقاوم سازی دیوارهای بنایی

مقاوم سازی با بتن شاتکریت یا بتن پوششی

نکات اجرای شاتکریت بتن و بتن پاششی

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.

مستقیم با مدیریت