بخش مشاوره شرکت مقاوم سازی ساختمانی سازه کار :   Tel: 026-32776615

ترمیم ، تقویت دودکش ، برجهای خنک کننده صنعتی ، ...:

مسیر انتقال بار ،تکیه گا هها،سیستم بابر جانبی،اجزاء آسیب دیده تحت عوامل محیطی خورنده،پدیده AGING،نشست ها،شرایط اجرا و نگهداری،تغییر بارگذاری،شوک های حرارتی میتوان سازه به شرایط اولیه یا شرایط تعریف شده جدید ارتقاء داد در کنار روش های دیگر استفاده از کامپوزیت ها می تواند سبب افزایش رفتار های ثقلی،جانبی،کاهش تغییر مکان سازه،افزایش مقاومت در برابر عوامل محیطی،شوک های مغناطیسی،حرارتی ،عمر مفید سازه،...

تماس با ما

  • کرج، بلوار جمهوری شمالی، کوچه میثم، جنب کانون مهندسین ،ساختمان سرو، طبقه سوم،شرکت سازه کار
  • تلفکس :                                 32776615-026
  • موبایل :     09123463603-09386868504
  • ایمیل:                    info@sazehkar-co.com
  • ساعات تماس با دفتر:  9 صبح الی 2 بعدازظهر