بخش مشاوره شرکت مقاوم سازی ساختمانی سازه کار :   Tel: 026-32776615

ترمیم، تقویت چاههای فاضلاب و کانالهای زیر زمینی ( مترو، تونل ) ، سازه های نگهبان،...:

در چاههای فاضلاب عموما به دلیل حضورمایعات،گازهای حاوی یون سولفیدها،کلرور ها،اسیدها... سبب خوردگی در بتن،کاهش مقاومت سازه بتنی،ایجاد،رشد ،توسعه ترک ها،نشت مواد سمی و ... ،و در نتیجه کاهش عمر مفید و در بعضی موارد خارج شدن از سیکل بهره وری سازه ساخته شده را می توان با استفاده روش های تزریق اپوکسی،ترمیم،تقویت با کامپوزیت ها و ... با ایجاد پوشش های محافظ سبب افزایش عمر مفید ،تقویت عضودر برابر انواع بارگذاری ها،شرایط از پیش تعریف شده در کانالهای زیر زمینی ، سازه های نگهبان باعثافزایش باربری ومقاومت در برابر بارهای انفجاری،شوک های حرارتی.... فراهم آورد

تماس با ما

  • کرج، بلوار جمهوری شمالی، کوچه میثم، جنب کانون مهندسین ،ساختمان سرو، طبقه سوم،شرکت سازه کار
  • تلفکس :                                 32776615-026
  • موبایل :     09123463603-09386868504
  • ایمیل:                    info@sazehkar-co.com
  • ساعات تماس با دفتر:  9 صبح الی 2 بعدازظهر