بخش مشاوره شرکت مقاوم سازی ساختمانی سازه کار :   Tel: 026-32776615

مقاومسازی در برابر بارهای انفجاری ، ...:

  مقایسه پاسخ پاسخ های بوجود آمده ناشی از زلزله وانفجار نشان میدهد که مدت زمان بارهای انفجاری با اینکه بسیار کمتر از زلزله می باشد ولی برش پایه و جابه جایی بیشتری در ساختمان ایجاد می کند.لذا سازه های مقاوم در برابر زلزله برای مقاومت در برابر بار های افجاری باید مورد ارزیابی قرار گیرند.امروزه با گسترش حملات انفجاری وارده به ساختمان ها در سازه های خاص بررسی دقیق رفتار آنها تحت بارهای انفجاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.شکل پذیری،پیوستگی اعضای سازه ای ،مقاومت،سختی از جمله عواملی است که نقش مهمی در بقای سازه تحت هر نوع بارگذاری لرزه ای و انفجاری ایفا میکند.به صورت یک تقریب میتوان برش پایه نیروی زلزله را بین 12-24 % برش پایه بار انفجاری در نظر گرفت.که در مورد نسبت حداکثر تغییر مکان میتوان افزایش جابه جایی را به حدود 12 مرتبه ای را نسبت به بار زلزله در نظر گرفت.با استفاده از پلیمر های مسلح به الیاف فولادی میتوان بر عملکرد رفتار سازه در برابر بار انفجار موثر بود و موجب کاهش در میزان تغییر مکان بیشینه و علائم تخریب شد.پژوهش های مختلف نشان داده مصالح شکل پذیر عملکرد بهتری در برابر بار های افجاری از خود نشان میدهد.استفده از این کامپزیت ها بر اساس تعریف پارامترهای مدلسازی شده در نرم افزار های اجزاء محدود، نحوه چیدمان... میتوان تاثیر قابل توجهی در برابر بار انفجاری ،تغییر مکان بیشینه،علائم خسارت را کاهش داد

تماس با ما

  • کرج، بلوار جمهوری شمالی، کوچه میثم، جنب کانون مهندسین ،ساختمان سرو، طبقه سوم،شرکت سازه کار
  • تلفکس :                                 32776615-026
  • موبایل :     09123463603-09386868504
  • ایمیل:                    info@sazehkar-co.com
  • ساعات تماس با دفتر:  9 صبح الی 2 بعدازظهر