بخش مشاوره شرکت مقاوم سازی ساختمانی سازه کار :   Tel: 026-32776615

ترمیم ، تقویت سد ، سازه های هیدرولیکی ، ...:

  هنگام زمین لرزه‌های بزرگ رفتار غیرخطی این سازه ها تاثیر زیادی در وضعیت تنش،پایداری اینگونه سازه ها دارد که این شرایط ممکن به از بین رفتن شرایط پایداری،باربری خواهد داشت.با احداث هر سد،تعادل طبیعی در ساختگاه آن به هم میخورد وبا آبگیری مخزن،در تمام موانع تشکیل دهنده مخزن،نفوذ آب رژیم جدیدی پیدا میکند.ظرفیت سازند طبیعی برای تحمل بارهای آضافه ای که بر آن وارد میشود ممکن اسن تا حد زیادی بر اثرات نفوذ آب ،تشکیل دهنده مخزن،نفوذ آب پتانسیل جدیدی پیدا کند.ظرفیت سازند طبیعی برای تحمل بارهای اضافه ای که بر آن وارد میشود ممکن است تا حد زیادی بر اثرات نفوذ آب،فرسایش،فشارهای منفذی ... بستگی داشته باشد.شناخت عوامل،فاکتور های موثر در آسیب های انواع سازه های خاکی،بتنی،سازه های جنبی،اثرات عواملی نظیر عملکرد مصالح،تطابق با مشخصات پیش فرض،ارتفاع،کهولت،نوع بهره برداری،تعمیر،نگهداری ،مانیتورینگ رفتار سازه ... عواملی موثر در نحوه رفتار سازه دارد.به عنوان مثال نزدیک به 70 درصد شکست سد ها در 10 سال اول بهره برداری بوده...بیشترین عامل شکست در سد های بتنی بوده که همراه با فرسایش درونی در پی،خلل در نیروی مقاومت برشی پیبوده است ،ناهنجاری پیش آمده در فونداسیون از قبیل فرسایش داخلی در پی و بدنبال آن ضعف در پایداری و مقاومت برشی از عوامل مهم شکست در سد های بتنی بوده.عوامل طراحی ناقص مانند(عدم کفایت مطالعات اکتشافی ساختگاه،تغییرشکل،فرونشست زمین پی سد،مقاومت برشی...)،کیفیت بتن(عدم مقاومت کافی در سیکل های ذوب و یخ،نفوذپذیری،کهولت...)،عوامل پیش بینی نشده (لبریزی بدنه،یا از تکیه گاه ها،رفتار سازه ای نامناسب سد های پایه دار،وزنی.... در سد های خاکی بیشترین عامل شکست،لبریزی از سد،فرسایش در بدنه،فرونشست دورن پی،مصالح خاکی بدنه سد و...وقوع عوامل پیش بینی نشده غیر مجاز(افزایش در فشار های هیدرواستاتیکی با رسوبگذاری در مخازن،بارندگی تند و فرسایشی روی بدنه سد،وقوع امواج در مخازن،زلزله،حفاری انفجاری قوی در نزدیکی بدنه سد.....در سد هاییکه سازه جنبی سبب شکست آن ها بوده عدم کفایت این بخش ها عامل موثر بوده است.مانند(نقص در طراحی مجاری انتقال آب ،خرابی در پوشش فلزی یا بتنی انتقال آب،نقص پی،خرابی در اثر عوامل محیطی(خوردگی)،....شناخت،نحوه ارزیابی صحیح،استفاده و بررسی تنایج به همراه ارائه روش های کارا میتواند در رفع نواقص رخداده کارا باشد.femاز روش های مدلسازی

تماس با ما

  • کرج، بلوار جمهوری شمالی، کوچه میثم، جنب کانون مهندسین ،ساختمان سرو، طبقه سوم،شرکت سازه کار
  • تلفکس :                                 32776615-026
  • موبایل :     09123463603-09386868504
  • ایمیل:                    info@sazehkar-co.com
  • ساعات تماس با دفتر:  9 صبح الی 2 بعدازظهر