بخش مشاوره شرکت مقاوم سازی ساختمانی سازه کار :   Tel: 026-32776615

ترمیم ، تقویت بناهای تاریخی ، ...:

  تقويت بناها و همچنين كنترل نشست چالشي بسيار مهم است كه مهندسين ساختمان با آن در گيرند. بخصوص در مورد بناهاي تاريخي اين مساله بيشتر حائز اهميت مي باشد.در مقاومسازی آثار تاریخی باید بهگونهای باشد که 2 اصل مهم تامین گردد،مداخله کتر به جهت حفظ ارزش های تاریخی،تامین عمر بیشتر برای یک ارثیه گرانبها برای نسل های آینده، به طور معمول در مورد بناهاي تاريخي هر گونه دستكاري درسازه و فونداسيون آنها به لحاظ اهميت بنا يا غير ممكن بوده و يا با وسواس هاي بسيار همراه مي باشد. از اين رو تقويت فونداسيون و خاك آن از اطراف فونداسيون، سازه اصلی باربرشامل دیوار های باربر،کف سازه ای،گنبد ها... باید به نحوي انجام شود كه هيچ تغيير و دستكاري در فرم، اصل فونداسيون،سازه انجام نگيرد خود مساله حائز اهميت است.در ایران بیشتر این بنا ها از آجر + ملات ساخته شده،این سازه ها در طول گذر زمان بدلیل خوردگی،کهولت،کاهش مقاومت،پایداری به دلیل زلزله های رخداده در طول زمان بهره برداری،... نیاز به ترمیم،تقویت دارد، شاخص آسيبپذيري سازه با جابجايي نسبي سازه در ارتباط است و اين جابجايي خود وابسته به شتاب وارده از زمين لرزه به ساختمان است و يكي از پارامترهاي كليدي در محاسبه آن فركانس ارتعاش آزاد سازه مي باشد. به بمنظور بدست آوردن فركانس ارتعاش سازه از روش هاي مختلفي ازجمله روابط تجربي، مدلسازي در نرم افزار و اندازه گيري و تحليل ريزلرزه ها مي توان استفاده كرد. در ساختمان هاي تاريخي به علت عدم دردسترس بودن مشخصات مصالح و عدم امكان انجام روش هاي آزمايشگاهي كه با امكان تخريب اين سازه ها همراه است، تنها راه عملي استفاده از برداشت ريزلرزه ها مي باشد .با استفاده بررسی سازه موجود، مدلسازی میتوان با استفاده از کامپوزیت ها،افزودن المان های ساز های یا تقویت موضعی بخش یا تمام سازه،استفاده از ریز شمع ها،تزیق رزین ها،شاتکریت،تسلیح دیوار،پشت بند ها،کمرکش ها،تقویت اتصالات... سازه را تقویت و دوباره به سیکل بهره وری باز گرداند در این میان استفاده از مواد کامپوزیتی به دلیل سهولت،سبکی،مقاومت،عدم نیاز به تغییر یا افزودن سیستم ثقلی،باربر میتواند به عنوان یک روش بسیار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد

تماس با ما

  • کرج، بلوار جمهوری شمالی، کوچه میثم، جنب کانون مهندسین ،ساختمان سرو، طبقه سوم،شرکت سازه کار
  • تلفکس :                                 32776615-026
  • موبایل :     09123463603-09386868504
  • ایمیل:                    info@sazehkar-co.com
  • ساعات تماس با دفتر:  9 صبح الی 2 بعدازظهر