مقاوم سازی با FRP
سالگرد میلاد حضرت امام علی (ع) و روز پدر مبارک باد
بخش مشاوره شرکت مقاوم سازی ساختمانی سازه کار :   Tel: 026-32776615

مقاوم سازی frp - مقاوم سازی با frp چیست

مقاوم سازی با frp ، مجری مقاوم سازی با FRP ، مقاوم سازی با frp چیست؟ مقاوم سازی ساختمان بنایی با FRP ، لیست قیمت  و هزینه های اجرای FRP - شرکت مجری و اجرا کننده ،قیمت الیاف FRP ،قیمت و هزینه اجرای FRP ، لوازم، مصالح و ابزار مورد نیاز برای ملزومات مقاوم سازی با FRPمقاومسازی ، شرکت مقاوم سازی با FRP ، مصالح مورد نیاز اف آر پی ،
مصالح مقاوم سازی با FRP
مقاوم سازی با الیاف frp :
 الیاف کامپوزیت FRP که در مقاوم سازی استفاده میشوند عموما از الیاف کامپوزیت شیشه ، الیاف کامپوزیت کربن ، الیاف کامپوزیت کولار ، الیاف کامپوزیت بازالت و یا الیاف کامپوزیت هیبریدی استفاده میشود ، که به صورت زیر نمایش داده میشود :
 • CFRP
 • GFRP
 • AFRP
 • BFRP
 • HFRP
 
رزین یا ماتریس کامپوزیت FRP :
 
رزین یا ماتریس مخصوص عملیات مقاوم سازی ایجاد کننده یک محیط ماتریسی تبادل نیروی برشی بین تار های روینگ های کامپوزیت ها میباشد و نقش بسزایی در خواص مکانیکی عضو مقاوم سازی شده دارد همچنین رزین Frp به عنوان عامل حفاظت کننده الیاف در برابر عوامل مختلف محیطی دارد .
 
وظیفه رزین مصرفی در کامپوزیت frp :
 
 • حامل تنش های برشی از کامپوزیت به بتن و ... و بالعکس
 • حفظ کامپوزیت frp از عوامل مخرب محیطی
 • حفظ کامپوزیت frp از عوامل مخرب مکانیکی محیط
 • حفظ و جلوگیری از کمانش موضعی الیاف تحت بار فشاری
 
مزایای استفاده از روش مقاوم سازی با frp :
 
 1. مقاومت کششی بسیار بالا و کمک به افزایش مقاومت فشاری عضو بسته به شرایط
 2. مشخصات فنی بالا شامل مدول و مقاومت بالا
 3. مقاومت بسیار بالا به خوردگی
 4. حمل و نقل بسیار آسان و سرعت بالای اجرا
 5. سبک وزن بودن و چگالی پایین صفحات FRP
 6. عدم توقف کاربری در زمان اجرای تقویت با FRP
 7. عدم نیاز به قالب بندی عدم وجود مشکلات معماری
 
ﮐﺎرﺑﺮدFRP در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ :
 
استفاده از Frp در تقویت ستون های بتنی بسیار رایج و کارآرمد تر از دیگر روش های مقاوم سازی میباشد. استفاده از کامپوزیت frp می ﺗﻮاند ﺑﺮاي  :

 

 • تقویت ستون های بتنی تحت بار محوری و برشی 
 • ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺘﻦ ( به دلیل اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ، تاثیر افزایشی روی اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪﮔﯽ بتن )
 
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ورق ﻫﺎي FRP،اﯾﻦ روش را ﯾﮑﯽ از بهترین گزینه های طراح ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ قرار داده است ، ﭼﺮا ﮐﻪ در معماری ، جانمایی پارکینگ های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂFRP ، در ﺳﺘﻮن ﻫﺎي داﯾﺮه ﺷﮑﻞ ﺑﻮده هر چند ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺮد ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎFRP ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد. با دورپیچ کردن المان ستون بتنی با frp ، خواص باربری و شکل پذیری بتن ستون را بهبود داد. در این روش frp دورپیچ شده مانع افزایش ترک های محیطی بتن شده و می تواند سبب افزایش قابل توجه کرنش نهای بتن گردد. تقویت ستون بتنی با frp یکی از پرکاربردترین روش های تقویت با frp محسوب می شود. مهمترین فاکتور در تاثیر تقویت ستون بتنی با frp به شکل مقطع ستون ها مربوط میشود.
 
افزايش مقاومت برشي بتن با frp:
 
افزایش مقاومت برشی تیرها و ستون ها با frp سبب افزایش مقاومت برشی مقاطع بتنی ضعیف می باشد. در تیرها می توان با نصب frp زیر تیر و یا نصب frp به شکل u شکل یا دورپیچ کامل مقاومت برشی تیر را در تمام یا بخشی از آن افزایش داد. بیشترین تاثیر در تقویت برشی تیر بتنی با frp به روش دورپیچ کامل با frp مربوط می گردد. همچنین در تقویت برشی ستون با frp می توان از دورپیچ کردن ستون ها با frp در محل هایی که خاموت گذاری ویژه مورد نیاز می باشد یا خاموت های اجرا شده نیازهای طرح را برآورده نمی سازند استفاده نمود.
 
مقاوم‌سازی دالهای بتنی با FRP :
 
مقاوم سازی و بهسازی کف و دالهای بتنی بخصوص سقف بتنی از طریق پوشش FRP (جهت رسیدن به ظرفیت و عملکرد مورد نظر)، باعث افزایش مقاومت خمشی، برشی و همچنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی، ارتعاش، سایش (که سبب افزایش عمر دال می‌گردد) و … می‌شود.
 
مقاوم‌ سازی دیوارهای بتنی با FRP :
 
جهت تامین ظرفیت و عملکرد مورد انتظار، تقویت، ترمیم و مقاوم سازی دیوارهای بتنی و بنایی می‌توان از سیستم FRP استفاده کرد. استفاده از سیستم مقاوم سازی با الیاف یا لمینیتهای FRP ضمن افزایش مقاومت خمشی و برشی، باعث توزیع تنش در کل صفحه به جای تمرکز در یک نقطه خاص می شود. لذا دیوار در مقابل بارهای جانبی دینامیکی و رفت و برگشتی زلزله و حملات شیمیایی محافظت می‌گردد.

افزايش مقاومت خمشي با frp:

با نصب frp بر روی تیر یا در زیر آن می توان مقاومت برشی تیر را افزایش داد. در افزایش مقاومت خمشی تیر با frp باید توجه داشت که frp مانند میلگرد کششی عمل می نماید و نباید برای frp سهم فشاری در نظر گرفت. همچنین می توان با نصب frp بر روی ستون بصورتی که الیاف هم امتداد با محور طولی ستون باشند مقاومت خمشی ستون را افزایش داد.

هدف از مقاوم سازی تیر با کامپوزیت frp :

 • افزایش مقاومت خمشی
 • افزایش مقاومت برشی
 • کنترل گسترش ترک
 • افزایش دوام و عمر
 • افزایش شکل پذیری
 • ترمیم ناشی از خوردگی

کاربرد اين روش در موارد زير است:

  افزایش محصوریت بتن
  افزايش مقاومت برشي عضو
  افزایش مقاومت محوری ستون
  افزايش مقاومت خمشي تیر و ستون
  افزایش مقاومت فشاری 28 روزه بتن های ضعیف

برخی از کاربرد های کامپوزیت frp در مقاوم سازی :

 • مقاوم سازی خمشی و برشی و بهبود شکل پذیری دیوارهای برشی بتنی
 • مقاوم سازی ﺑﺮﺷﯽ و ﺧﻤﺸﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎ با کامپوزیت frp
 • مقاوم سازی اتصالات با FRP مقاوم سازی خمشی و برشی دالها با کامپوزیت frp
 • افزایش کرنش ، ظرفیت باربری ستونهای بتنی با استفاده از دورپیچ های FRP
 • مقاومسازی برشی یا افزایش شکل پذیری تیرها یا ستونهای بتنی با کامپوزیت frp
 • ترمیم ، افزایش مقاومت در برابر عوامل محیطی مانند خستگی، خوردگی، رطوبت، تغییر دما و….
 • افزایش مقاومت ، عمر مفید ، بهسازی و مقاوم سازی تاسیسات و تجهیزات (سازه های خاص) با کامپوزیت frp
 • تقویت عرشه پل با استفاده از الیاف GFRP , CFRP
 
مقاوم سازی با FRP در پروژه های ترمیم، بازسازی و مقاوم سازی و بهسازی بسیار فراگیر شده و نکات و مسائل جدیدی مطرح شده که با استفاده از نشریه های سیستم FRP قابل حل هستند. مهمترین این موارد که توسط مصالح FRP مقاومسازی می شوند در جدول زیر ذکر شده است:
 
 ردیف نقص سازه ای  روش  پیشنهادی تصحیح
1 کاهش ظرفیت سازه ای (جانبی -ثقلی) ترمیم ، مقاوم سازی المان ها با FRP
2 اشتباهات طراحی مقاومسازی با frp ، روشهای سنتی( ژاکت ها و ....)
3 میلگرد گذاری نادرست در سازه بتنی مقاوم سازی با الیاف CFRP و الیاف GFRP در تیرها ، ستون ها ، دیوار بتنی
4 اجرای اشتباه خاموت ها        مقاوم سازی با کامپوزیت  FRP ، محصور سازی با الیاف کامپوزیت frp
5   جدا شدگی سنگ دانه ها بتن

کاربرد FRP در بتن یا ترمیم سطح با کامپوزیت frp

6 خیز غیر مجاز دال و سقف بتن آرمه

تقویت خمشی توسط نشریه مقاوم سازی و نشریه FRP

7  کرمو شدگی سطح بتن و تجمع سنگدانه ها 

افزایش مقاومت بتن توسط محصور سازی و دور پیچی

8 تغییر در کاربری سازه ها و بارگذاریهای اضافی ثقلی و جانبی   استفاده از سیستم های مهار جانبی و تقویت موضعی اعضا با frp
9 نیاز به کاهش زمان ایجاد وقفه در حین ترمیم و مقاوم سازی

سرعت بالای کامپوزیت frp، لمینت، و میلگرد کامپوزیتی

10 ظرفیت خمشی ناکافی بتن

مقاوم سازی بتن با الیاف کامپوزیتی frp

11 افزایش تعداد طبقات ساختمان های بتنی    

مقاوم سازی تیرها و ستونهای بتنی با استفاده از کامپوزیت FRP

12 افزایش ظرفیت برشی

مقاومسازی با مواد کامپوزیت اف آر پی،frp

13 انتقال برش بین اعضا

استفاده از دیتال های مناسب

14 ضعف اتصالات بتن

ترمیم مقاوم سازی با کامپوزیت frp به جای روش های سنتی

15 ترک در ستون های ساختمان ها و پل ها            

محصورسازی و confinementبا الیاف اف آر پی Frp

16 کاهش پیش تنیدگی به دلیل خوردگی در بتن پیش تنیده

جایگذاری آهن با پلیمر کربن یا شیشه

17 تابیدگی دال های ریخته شده روی سطوح بستر           

تامین کمبود مقاومت با پروفیل کامپوزیت                      

18 هجوم سولفات در بتن                          

دور پیچی المان های ستونها، تیرها و دالها با الیاف FRP

19 خوردگی فولادهای پس کشیدگی 

جایگذاری میلگرد FRP به جای میل گردهای پوسیده شده بتن

20 خوردگی در اثر مجاورت فلزات غیر مشابه         

تزریق رزین اپوکسی ضد اسید تحت فشار

21 نفوذ کلریدها 

تزریق رزین اپوکسی هاردنر در اجزای سازه و یا پوشش المانها

22 کربناته شدن 

محافظت بتن در محیط های اسیدی توسط مواد پلیمری

23 ترک خوردگی و کنده شدگی بتن ناشی از خوردگی

پوشش بتن با استفاده از سیستم های کامپوزیتی ضد اسید و شیمیایی

24 خوردگی و فرسایش صنعتی ، پلایشگاهی و پتروشیمی

مقاومسازی و تقویت FRP  با رزین اپوکسی

25 خوردگی میلگرد در بتن

کاشت میلگرد FRP در داخل عضو بتنی

26 ترک در تیر بتنی و عرشه پل               

مقاوم سازی FRP در طول و عرض تیر

 

تماس با ما

 • کرج، بلوار جمهوری شمالی، کوچه میثم، جنب کانون مهندسین ،ساختمان سرو، طبقه سوم،شرکت سازه کار
 • تلفکس :                                 32776615-026
 • موبایل :     09123463603-09386868504
 • ایمیل:                    info@sazehkar-co.com
 • ساعات تماس با دفتر:  9 صبح الی 2 بعدازظهر