آرشیو تگها: "مقاومت لرزه ای و ژاکت بتنی"

توسطمدیریت

با روش ژاکت بتنی کدامیک از اعضای سازه های بتنی تقویت میشود ؟

با روش ژاکت بتنی کدامیک از اعضای سازه های بتنی تقویت میشود ؟

ژاکت بتنی در مقاوم سازی ستون بتنی اطراف المان اصلی را پوشش داده و مشابه به ژاکت فولادی در مقاوم سازی به روش دیوار برشی از طریق افزایش سطح مقطع و همچنین ایجاد تنش سه محوره در مقاوم سازی اتصالات خورجینی ساختمان در المان اصلی به تحمل تنش بیشتر کمک می کنند.

ژاکت بتنی جهت مقاوم سازی اسکلت بنایی خصوصا برای مقاوم سازی ستون های سازه بتنی به کار می رود. اصلی ترین و مهم ترین کاربرد ژاکت بتنی در مقاوم سازی خاک زیر پی کاربرد آن در مقاوم سازی عایق است.

اصلی ترین و مهم ترین کاربرد ژاکت بتنی جهت مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی کاربرد آن در مقاوم سازی پی ساختمان است. پس از مقاوم سازی ستون های بتنی سازه ، مقاوم سازی اتصالات فولادی تیر و مقاوم سازی ستون یکی دیگر از کاربردهای روش ژاکت بتنی در بهسازی لرزه ای سازه در مبحث مقاوم سازی است.

ژاکت‌ های بتن آرمه زمانی به‌ کار می‌ روند که اعضای سازه‌ ای در مقاوم سازی اسکلت بتنی سازه دچار آسیب‌ دیدگی شدید شده باشند یا مقاومت لرزه‌ ای ساختمان آنها ناکافی باشد. هدف از اجرای روش مقاوم سازی و تقویت تیرچه های بتنی ، کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای ناکارآمد است، چراکه این اعضا در مقاوم سازی اتصالات فولادی سازه ها در شرایط طراحی و مطابق واکنش‌ های ساختمان به وضعیت حدی تعیین‌ شده خود در بهسازی لرزه ای نخواهند رسید.

اکثر سازه ها در مقاوم سازی دال بتنی اهمیت زیادی دارند و جایگزین کردن آن ها با سازه های جدید فاقد توجیه اقتصادی است نیاز به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای این نوع از سازه ها داریم.

بسیاری از سازه های بتنی در مقاوم سازی دیوار برشی عمری در حدود چندین دهه دارند اما در تقویت سازه های فولادی بر اثر حوادث طبیعی مثل زلزله، باد و یا بر اثر خستگی و حضور عوامل خورنده در بهسازی ساختمان آسیب دیده اند.

مقاوم سازی سازه های بتنی بر اثر عواملی مانند زلزله، بادهای شدید، تحمل بارهای وارده و خستگی در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان در برابر زلزله دچار فرسودگی می شوند و باید آنها را مقاوم سازی پی کرد تا آسیب نبینند و خراب نشوند.

مستقیم با مدیریت