روش ژاکت بتنی برای مقاوم سازی در برابر زلزله

توسطمدیریت

روش ژاکت بتنی برای مقاوم سازی در برابر زلزله

کاربرد استفاده از روش ژاکت بتنی برای مقاوم سازی در برابر زلزله

یکی از روش های رایج در تقویت اعضای سازه های بتنی و مقاوم سازی سازه های بتنی با ژاکت بتنی استفاده از روکش بتنی یا ژاکت بتنی می باشد. اصلاح موضعی اجزای سازه‌ ای بتن مسلح در بهسازی لرزه ای فونداسیون به‌ منظور افزایش سختی و مقاومت به روش دیوار برشی یکی از روش‌های متداول بهسازی لرزه‌ای و مقاوم‌ سازی پی ساختمان به شمار می آید. کاربرد های مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی:

  • افزایش مقاومت خمشی و برشی عضو مربوطه در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
  • افزایش سختی جانبی سازه تا حدی در مقاوم سازی به روش دیوار برشی
  • افزایش مقاومت خمشی المان های سازه در مقاوم سازی با شاتکریت
  • افزایش مقاومت برشی المان های سازه در مقاوم سازی فونداسیون سازه
  • محصور سازی بتن ها در مقاوم سازی دال بتنی
  • افزایش سختی و مقاومت اتصالات در مقاوم سازی پی ساختمان
  • محصور سازی بتن در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی
  • مقاوم سازی المان های سازه های بتنی
  • استقاده از ژاکت فولادی و ژاکت بتنی به عوان یک روش کلی برای مقاوم سازی اسکلت بنایی

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.

مستقیم با مدیریت