روش کرگیری و برش بتن

توسطمدیریت

روش کرگیری و برش بتن

روش کرگیری و برش بتن چیست؟

گرفتن مغز و یا سوراخ کردن بتن و کرگیری بتن به تجهیزات بسیار قدرتمندی نیاز دارد. دستگاه کرگیری سوراخکاری بتن بسته به نوع و قدرتی که دارد در اندازه های مختلف به کار برده می شوند. بعضی از دستگاههای کرگیری آسفالت کوچک که با دسته می شوند برخی دستگاه کرگیری دیوار بزرگ و برای به‌کارگیری باید از نیروهای مکانیکی زیاد استفاده کرد.

دستگاه کرگیری در ساختمان از نیروهای برقی و بنزینی و هیدرولیکی برای انجام وظیفه خود بهره می برند.

اولین گام در فرایند کرگیری از ستون بر اساس محاسباتی که صورت گرفته است محل دقیق گرفتن مغزه یا کرگیری بتن را مشخص می کند و بسته به اینکه هدف از کرگیری گرفتن نمونه برای آزمایش است یا صرفاً سوراخ کردن بتن و کرگیری از ستون بتنی از مته هایی با قدرت و اندازه مختلف استفاده می‌شود.

مرحله بعدی کرگیری سنگ بسته به افقی و عمودی بودن سطحی که باید از آن مغزی یا کرگیری بنزینی گرفته شود با استفاده از مته های معمولی چند سوراخ در دیوار یا کف ایجاد می‌شود. از این سوراخ ها برای محکم کردن پایه‌های دستگاه کرگیر در معدن استفاده می شود. بعضی از دستگاه‌های کرگیری معدن سنگ دارای پایه هایی هستند که بدون نیاز به پیچ به سطح زیرین خود محکم می شوند بعد از اطمینان از محکم شدن پایه‌ها موتور اصلی دستگاه روی پایه ها قرار داده می‌شود.

در مرحله آخر کرگیری سوراخ کاری بتن دستگاه را به منبع انرژی که عمدتاً برق وصل می کنند و آب یکی از اصلی ترین منابع مورد نیاز برای کرگیری از فوندانسیون است. آب چند نقش را در کرگیری بنزینی ایفا می‌کند. از طرفی باعث خنک شدن مته می‌شود و مسیر حفاری را با انتقال خرده های حفاری به سمت بالا تمیز میکند. با رسیدن به عمق مورد نظر دستگاه کرگیری بتن در اصفهان خاموش و اقدام به بیرون آوردن مغزی می کنند اگر عمق حفاری بیشتر از ضخامت سطح مورد نظر باشد پس از کرگیری دیوار همراه با مته بیرون خواهد آمد اما اگر عمر از ضخامت کمتر باشد برای بیرون آوردن کرگیری از فوندانسیون از ابزارهای مخصوصی استفاده می کنند.

اهداف تهیه نمونه های کرگیری از ستون یا کرگیری بتن مطابق استاندارد ایران به شرح زیر می باشد:

  • تعیین طول نمونه یا مقاومت فشاری بتن یا مقاومت کششی بتن برای نمونه کرگیری شده بتنی
  • تعیین مقاومت خمشی بتنی برای کرگیری از سوراخ های بتنی

به عنوان کاربرد آزمایش کرگیری بتنی در این روش زمانی تهیه می‌شود که تردیدی در کیفیت بتن در محل به دلیل مقاومت کم نمونه های آزمایش شده از کرگیری دیوار در هنگام اجرا یا اینکه نشانه های خرابی در ساز وجود داشته باشد. از دیگر کاربردهای کرگیری در ساختمان روش استفاده از آن جهت جمع آوری اطلاعات مقاومتی برای سازه قدیمی می باشد.

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.

مستقیم با مدیریت