مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوارهای برشی

توسطمدیریت

مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوارهای برشی

مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوارهای برشی

جهت افزایش مقاومت تیرها و مقاوم سازی به روش دیوار برشی روکش های بتنی را در سه یا چهار وجه تیر در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی اجرا می کنند که بهترین روش اجرای ژاکت بتنی در تقویت سازه ، نصب آن در هر چهار وجه سازه های بتنی می باشد. برای مقاوم سازی تیرها و افزایش ظرفیت کششی و برشی تیرها جهت مقاوم سازی می توان از روکش بتنی جدید استفاده کرد.

از مزیت های مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوار برشی ، امکان مقاوم سازی سازه های بتنی به روش دیوار برشی قسمت های مختلف سازه می باشد. مقاوم سازی با ژاکت بتنی به مفهوم اجرای یک شبکه میلگرد در اطراف عضو بتنی جهت مقاوم سازی اتصالات خورجینی مورد نظر و در نهایت بتن ریزی و مقاوم سازی با شاتکریت است.

اصلاح موضعی اجزای سازه‌ ای بتن مسلح در مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوار برشی به‌ منظور افزایش سختی و مقاومت یکی از روش‌های متداول بهسازی لرزه‌ای و مقاوم‌ سازی ساختمان های بتنی با مقاومت خمشی به شمار می آید.

از آن جا که اکثر سازه ها در مقاوم سازی پی سازه اهمیت زیادی دارند و جایگزین کردن آن ها با سازه های جدید در مقاوم سازی فونداسیون فاقد توجیه اقتصادی است نیاز به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای در سازه های بتنی این نوع از سازه ها داریم.

ژاکت‌ های بتن آرمه در مقاوم سازی بافت فرسوده زمانی به‌کار می‌ روند که اعضای سازه‌ ای در تقویت تیر فولادی دچار آسیب‌ دیدگی شدید شده باشند یا مقاومت لرزه‌ ای و بهسازی لرزه ای آنها ناکافی باشد. مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوار برشی شامل لایه‌ ای بتن، میلگردهای طولی و خاموت های بسته در تقویت فونداسیون سازه می‌ باشد.

هدف از اجرای مقاوم سازی سازه به روش دیوار برشی، کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای ناکارآمد در بهسازی لرزه ای سازه های بتنی است، چراکه این اعضا در شرایط طراحی و مطابق واکنش‌ های ساختمان در مقاوم سازی سازه به روش ژاکت بتنی در برابر زلزله به وضعیت حدی تعیین‌ شده خود نخواهند رسید.

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.

مستقیم با مدیریت