نحوه اجرای ژاکت فلزی برای ستون ها

توسطمدیریت

نحوه اجرای ژاکت فلزی برای ستون ها

نحوه اجرای ژاکت فلزی برای ستون ها

جهت مقاوم سازی ستون‌های ضعیف سازه که بدون آرماتورهای عرضی و آرماتورهای طولی می‌باشند مقاوم سازی با ژاکت فلزی بسیار کاربردی است و برای این کار نیز با استفاده از ورق های فلزی در اطراف ستون و با کمک بولت به ستون متصل می شوند. استفاده از ضایعات فلزی در مقاوم سازی بناهای فرسوده و مقاوم سازی ستون ضمن افزایش مقاومت برشی و مقاومت خمشی با ایجاد تنش و محصور شدگی مقاومت فشاری بتن نیز افزایش می یابد و همچنین با استفاده از ژاکت فلزی در مقاوم سازی سازه کمانش آرماتورهای طولی کاهش می یابد. این ورق های فلزی جهت مقاوم سازی سازه ستون همچنین در بالا و پایین ستون باید به صورت مناسبی به تیرها و فونداسیون متصل شوند.

تقویت ستون بتنی در تیرها با کمک ژاکت فلزی یکی از روش های پر کاربرد در مقاوم سازی سازه و تقویت ستون های بتنی است که باعث افزایش مقاومت برشی در ستون میشود. در این روش مقاوم سازی با اف آر پی ستون های بتنی با پوشش های فولادی پوشش داده می شوند.

روکش فولادی مقاومت برشی ستون را افزایش میدهد. در صورت متصل شدن ورقهای روکش فولادی به فونداسیون در مقاوم سازی فونداسیون و ایجاد پیوستگی به روکش فولادی طبقات مختلف از میان دال و مقاومت خمشی ستون افزایش می یابد.

جهت اینکه نیروی برشی در مقاوم سازی با دیوار برشی بتواند بین عضو بتنی و ورق فلزی منتقل گردد باید اتصال مناسب بین آن دو برقرار شود. جهت بهبود رفتار خمشی ژاکت های فولادی از سخت کننده در ارتفاع ستون استفاده می شود. با استفاده از سخت کننده از تورم ژاکت فولادی در مقاوم سازی اتصالات فولادی جلوگیری شده و باعث تامین ظرفیت شکل پذیری خمشی ستون می گردد. روش مرسوم در مقاوم سازی با شاتکریت نصب ورق ها و سوراخهای در عضو بتنی و ورق های فلزی ایجاد شده و اتصال بین آنها است و سپس ورقه ها بر روی عضو در مقاوم سازی عایق قرارگرفته و بولت ها داخل سوراخ نصب میشوند سپس فضای باقیمانده توسط چسب اپوکسی پر می‌شود.

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.

مستقیم با مدیریت