طراحی سازه

توسطمدیریت

هزینه و مزایای طراحی سازه بتنی و فلزی

هزینه طراحی سازه های فلزی و بتنی:

هزینه های طراحی سازه بتنی با فلزی به عناصر مختلفی بستگی دارد و نمی توان گفت که حتماً طراحی سازه بتنی بیشتر از فلزی است. تخمین هزینه های سازه های بتنی به عواملی چون نوع مصالح ساختمانی، طرح سازه مورد نظر، مدت زمان اجرای اسکلت بندی ساختمان، مقدار فولادی که در طراحی سازه بتنی به کار می رود، پیاده سازی سازه های بتنی بر اساس آیین نامه های اجرایی و ضوابط طراحی سازه نظام مهندسی ، حجم میلگردهای به کار رفته  و طراحی سازه و طراحان عمران بستگی دارد . مدت زمان طولانی اجرای پروژه طراحی سازه های بتنی تأثیر زیادی بر برآورد هزینه دارد که در این مدت زمان نیاز است که ماشین آلات و دستگاه ها به کار خود ادامه می دهند که این هزینه زیادی  را نسبت به طراحی سازه های فلزی ایجاد می کند.

مزایای طراحی سازه :

علم طراحی سازه های ساختمانی از علوم مهمی است که به مهندسان عمران کمک می کند تا قبل از شروع به کار، بتوانند با بررسی تمام زوایا، کار اجرایی ساختمان مورد نظر را با دقت و بررسی کامل شروع کنند و تا آنجایی که امکان پذیر می باشد، از وقوع حوادث احتمالی حین اجرای عملیات ساخت و ساز جلوگیری کنند مهم ترین مزایای طراحی سازه های ساختمانی می باشد فرایند طراحی سازه ها باید به درستی و با رعایت تمام نکات ایمنی و استانداردهای ساختمان سازی و مهندسی کشیده شود تا زمان ساختمان سازی دچار مشکل نشده و هزینۀ مازادی را برای پیمانکار پدید نیاورد.

توسطمدیریت

روش های مختلف طراحی سازه

مراحل مختلف طراحی سازه چیست ؟

 • روش طراحی حالات حدی (LSD)

در این روش طراحی طبق ضوابط طراحی نظام مهندسی  قسمتی از ضریب اطمینان در بارها اثر داده می شوند و قسمتی از ضرایب اطمینان در طراحی سازه خاص مقاومتها.یعنی هم بارها بزرگ می شوند و هم مقاومت ها کاهش داده می شود. طراحی عملکردی سازه توضیح اینکه عدم اطمینانی که در طراحی وجود دارد هم ناشی از بارها و هم ناشی از مقاومت هاست.بنابراین بهتر است هر دو عدم اطمینان به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.در این روش می توان با اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان طراحی و محاسبه سازه  تصمیم گرفت.

 • روش طراحی تنش مجاز (ASD)

در روش طراحی تنش مجاز برخورد ضریب های اطمینان به این صورت است که مقاومت ماده به ضرایب اطمینان تقسیم می شود و در محاسبات مقادیر کمتری برای مقاومت منظور می شود. مثل طراحی سازه عابر پیاده

 • روش طراحی مقاومت نهایی

در روش طراحی مقاومت نهایی ضرایب اطمینان در بارها ضرب می شود و بارها افزایش داده می شوند و در مقابل در محاسبات ، خود مقاومتهای اصلی وارد می شوند.این روش طراحی در روش LRFD در فولاد و در روش USD بتن در ایین نامه های آمریکا به کار گرفته می شود.

همچنین در قسمتی دیگر از مراحل طراحی سازه :

طراحی سازه ساختمانی بخش سازه عمرانی، معماری و تاسیسات این سه بخش را تشکیل می دهند. بخش عمرانی و معماری در واقع تکمیل کننده یکدیگر می باشند. سازه ساختمان به 4 قسمت تقسیم می شود که عبارت است از  طراحی سازه ساختمان فولادی با دیوار برشی  ،  طراحی یک سازه های بتنی،  طراحی سازه های چوبی و  طراحی سازه بنایی.

 • ارائه نقشه میلگرد‌ گذاری ستون ها، تیر ها، مقاطع و همچنین تراز اتصالات
 • تعیین پارامترهای مختلف در اجرای میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها
 • طراحی جزئیات اتصال عناصر الحاقی و دیوارهای جداکننده
 • موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در قسمت های مختلف
 • پلان ستون‌گذاری، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها
 • طراحی عناصر مقاوم جانبی و دیوار برشی
 • طراحی جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای
 • نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع
توسطمدیریت

چگونگی انجام محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

طراحی ساختمان های بتنی:

 • موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در محل بازشو‌ها و سوراخ‌ها در طراحی سازه های بتنی
 • تعیین نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها در طراحی و محاسبات سازه
 • طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی و دیوارهای جداکننده در طراحی سازه نگهبان
 • پلان ستون‌گذاری ، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها در طراحی سازه های چوبی
 • طراحی عناصر مقاوم جانبی در طراحی سازه بتنی یک طبقه
 • نقشه میلگرد‌گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال در طراحی سازه بتنی ویژه
 • نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع در طراحی سازه بتنی به روش IRFD

طراحی ساختمان های فولادی:

 • جزییات صفحه پای ستون‌ها و نحوه‌ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه‌ پله دز طراحی سازه فولادی
 • نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن در طراحی سازه فولادی در ایتبس
 • محل و اندازه داکت‌های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ‌ها در طراحی سازه فولادی با دیوار برشی یتنی
 • جزییات اتصال تیرچه‌ها به تیرهای فولادی و کنسول ها در طراحی سازه فولادی به روش IRFD در ETABS
 • پلان تیپ‌بندی ستون‌ها، پای‌ستون‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها با جزییات کامل در طراحی سازه فولادی ایتبس 2015
 • جزییات ضروری مربوط به قاب خمشی و ترکیبی در طراحی سازه فولادی ویژه
 • طراحی کامل اتصال ها و وصله ها در طراحی سازه فولادی و بتنی
توسطمدیریت

مراحل طراحی و محاسبات سازه فولادی و بتنی

روش طراحی و محاسبات سازه

روش طراحی و محاسبات سازه های فولادی و طراحی و محاسبات سازه های بتنی به صورت کلی میتوانیم به سه دسته زیر تقسیم کنیم:

روش طراحی پلاستیک یا مقاومت نهایی:

در روش طراحی مقاومت نهایی سازه های فولادی و بتنی طراحی سازه در روش LRFD در فولاد و در روش USD بتن در ایین نامه های آمریکا به کار گرفته می شود. ضرایب اطمینان در طراحی سازه نگهبان خرپایی در بارها ضرب می شود و بارها افزایش داده می شوند و در مقابل در محاسبات و طراحی سازه های فولادی ویژه، خود مقاومتهای اصلی وارد می شوند.

در روش طراحی مقاومت نهایی سازه به اعضاء سازه‌ها اجازه داده می‌شود براثر بار وارده ناشی از بارگذاری از حد الاستیک خود خارج و به حد پلاستیک یا خمیری خود برسند و همین موضوع باعث افزایش مقاومت اعضاء و کاهش هزینه ساخت و اقتصادی تر شدن سازه می‌گردد.

روش طراحی حالات حدی:

در روش طراحی حالات حدی می توان با اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان تصمیم گرفت. در روش طراحی سازه های بتنی به روش حالات حدی طراحی قسمتی از ضریب اطمینان در طراحی سازه های فولادی با ایتبس در بارها اثر داده می شوند و قسمتی از ضرایب اطمینان در مقاومتها در طراحی سازه بتنی دو طبقه، یعنی هم بارها بزرگ می شوند و هم مقاومتها کاهش داده می شود.در طراحی سازه بتنی پیش تنیده توضیح اینکه عدم اطمینانی که در طراحی سازه وجود دارد هم ناشی از بارها و هم ناشی از مقاومت هاست.

روش طراحی تنش مجاز:

در طراحی تنش مجاز برخورد ضرایب اطمینان به این صورت است در طراحی سازه بتنی ویژه که مقاومت ماده به ضرایب اطمینان تقسیم می شود و در محاسبات و طراحی سازه فولادی با دیوار برشی بتنی مقادیر کمتری برای مقاومت منظور می شود.

توسطمدیریت

اهمیت و اصول طراحی سازه

اهمیت مرحله طراحی سازه  

طراحی سازه یا طراحی ساختار یک سازه، یکی از شاخه ‌های مهندسی است.  هدف علم طراحی سازه، ساخت انواع ساختارهای مستحکم است که با گذشت قرن ها همچنان پایدار بمانند  با استفاده از علم طراحی مهندسی میتوان بیک سازه با ساختار پایدار، مستحکم و با قابلیت های مهندسی بسیار عالی، طراحی و اجرا کرد . ساختارهایی که با برنامه ریزی های دقیق  و طراحی مهندسی حرفه ای به این روش ساخته می شوند قادرند بارهای اضافی وارد شده به کل سازه را تحمل کرده، در برابر شکست و حوادث، مقاومت بالایی داشته باشند . ساخت یک سازه باید به گونه ای باشد که تحمل بارهای اضافی را داشته باشد و در برابر هرگونه آسیب بسیار مقاوم باشد و نکته ی بسیار مهم و حائز اهمیت این است که آنها باید در یک دوره بسیار طولانی پایدار بمانند. کوچکترین بی دقتی و انحراف در اصول استاندارد طراحی سازه  باعث می شود در طراحی سازه مشکل ایجاد شود

طراحی سازه شامل ۳ مرحله می باشد که عبارتند از:

 • برنامه ریزی:

هنگامی که یک سازه طراحی می شود مهم ترین و اصلی ترین مرحله برنامه ریزی می باشد، در این مرحله وسیله های مورد نیاز، عواملی که ممکن است بر طراحی سازه تاثیر بسیاری داشته باشند را بررسی می کنند و با برنامه ریزی ابعاد سازه، طرح ابتدایی و نهایی سازه را به دست می آورند.

 • طراحی سازه :

دومین مرحله طراحی سازه برنامه ریزی دقیق و ارائه طرح اصلی می باشد. در این مرحله کار طراحی سازه معمولا از طریق نقشه کشی فیزیکی و کار با نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر دنبال می شود.

 • ساخت و ساز :

در سومین مرحله از ساخت سازه کار ساخت و ساز آغاز می شود. هر آنچه برای شروع کار نیاز باشد را فراهم می کنند که عبارتند از: تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کارساختمانی  مجرب و مصالح اولیه .

توسطمدیریت

طراحی سازه

شرح و ارائه خدمات فنی و مهندسی سازه کار گذر،زمینه فعالیت و اجرای خدمات فنی و مهندسی سازه کار گذر،شرکت طراحی سازه ساختمان بتنی در تهران و کرج،عملکرد و مزیت های طراحی گروه سازه گذر در محاسبات سازه،تعهدات و ضمانت نامه شرکت سازه کار گذر در اجرای پروژه ها، بهترین شرکت ساختمانی جهت احداث و طراحی پروژه، مزایای طراحی محاسبات با ETABS و SAFE، مشاوره رایگان طراحی سازه ای خاص شرکت سازه کار گذر،محاسبه و اجرای اسکلت بتنی و فولادی،لیست مصالح مصرفی ساختمان،مھندسین عمران و مسئولین پروژه طراحی سازه کار گذر،محاسبه قیمت و هزینه اسکلت بتنی و فلزی

شرح خدمات فنی و مهندسی سازه کار گذر

فعالیت شرکت ساختمانی در زمینه های مختلف اجرا و طراحی سازه حائز اهمیت است . از این رو انتخاب بهترین شرکت ساختمانی جهت احداث پروژه در اجرا و کیفیت خروجی تاثیر گذار میباشد . طراحی ، محاسبه و اجرای اسکلت بتنی و فولادی ، سازه ھای مسکونی ،سوله ھای صنعتی ، ساختمان ھای تجاری و اداری و ساختمان ھای فرھنگی و ورزشی از نمونه فعالیت عمرانی انجام شده توسط شرکت خدمات فنی و مهندسی میباشد .

زمینه فعالیت شرکت خدمات فنی و مهندسی :

فعالیت شرکت جهت طراحی سازه و محاسبات ساخت سازه به شرح مقابل انجام میشود . طراحی محاسبات با ETABS , SAFE   و انجام تحلیل دینامیکی و ارائه تمام نقشه ھای سازه و شرکت طراحی معماری و فاز 2 معماری ، طراحی داخلی و نما و نظارت کارگاھی بر روی پروژه ھا و نظارت عالی پروژه ، اجرای اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مھره ای با رزومه پربارو  گرفتن تائیدھای لازم از نظام مھندسی و شھرداری و طراحی و محاسبات بھینه و اقتصادی سازه نمومه های فعالیت شرکت مهندسی میباشد .  همچنین انجام مشاوره به صورت رایگان و  ساخت اسکلت فلزی ساختمان به ھمراه نقشه ھای مھندسی در کارگاه صنعتی بصورت کاملا مھندسی و استفاده از نرم افزار ھای روز جھت کاھش پرت آھن و  شاپ با نرم افزار تکلا استراکچر و همینطور طراحی و محاسبات طبق آیین نامه از زمینه فعالیت شرکت مهندسی و خدمات فنی میباشد .

طراحی سازه ساختمان  بتنی :

ساختمانی و طراحی ساختمان ھای بتنی ، سازه ھای فلزی ، ساختمان ھای آجری و چوبی است .ساختمان سازه ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار ساخته می شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می کند. طراحی سازه ساختمان ھایی که از نظر بلندا ازاندازه مشخصی بلندتر باشند برج گفته می شود.

در معنای کلی ھر ساز ه ای را می توان ساختمان نامید، در اینجا منظور از ساختمان بناھای ساخته شده با مصالح بنایی نظیرآھن، سیمان، گچ، آجر و بتن می باشد. اصولا ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می توان به دو دسته تقسیم  نمود در این نوع طراحی ساختمان، سقفھا به وسیله دال ھای بتنی پوشیده می شود، و یا از سقف ھای تیرچه بلوک و یا سایر سقف ھای پیش ساخته استفاده می شود. برای ساخت دیوارھای جدا کننده از انواع آجر مانند سفال تیغه ای، آجر معمولی فشاری، فوم استاندارد ضد حریق، تیغه گچی و یا چوب استفاده شود. ھمچنین ممکن است از دیوارھای بتن آرمه استفاده شود که در این صورت نوع این دیوارھا دیوار برشی می باشد.

پلان ستون گذاری ، دیوار برشی و تیپ بندی تیره  ، طراحی عناصر مقاوم جانبی ، نقشه میلگر دگذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال ، نقشه میلگرد گذاری سقف و مقاطع و میلگر دگذاری در محل بازشو ها و سوراخ ها (تاسیساتی و  موقعیت و نمایش ، نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد ها در تیرها، ستون ها و طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی و دیوارهای جداکننده از فرایند  طراحی سازه های بتنی میباشد .

مزیت های گروه سازه گذر در محاسبات سازه :

طراحی و محاسبۀ ساز ه ھای فولادی و بتنی و محاسبات سازه های صنعتی ، به عنوان یکی از شاخه ھای اصلی و مھم مھندسی عمران و در زمینه مقاوم سازی ساختمان مطرح بوده و از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است. استفاده بھینه از فولاد و بتن در ساز ه ھا، نیاز فراوان به طراحی و محاسبات دقیق داشته وایجاد سازه ھایی مقاوم و مطمئن که از نقطه نظر طراحی نیز مقرون به صرفه باشند بدون طراحی و محاسبۀ صحیح، بعید به نظر می رسد و این امر مھم، به عھدۀ مھندسین عمران و مسئولین پروژه طراحی است. از طرفی مھارت و تسلط در محاسبات، علاوه بر معلومات نیاز به مھارت و تمرین فراوان دارد. محاسبات اجرایی سازه ها دارای مزایای زیر میباشد :

 • انطباق نقشه های محاسباتی، اجرایی و تاسیساتی با محاسبات اجرای سازه بتنی با نرم افزار
 • طراحی ویژه فونداسیون و کاهش هزینه ها با محاسبات انجام پروژه اجرایی ساختمان
 • کاهش مصرف میلگرد و آهن آلات با استفاده از روش محاسباتی سازه بتنی
 • بهینه سازی طراحی و تیپ بندی مناسب با شرکت محاسباتی عمرانی
 • انتخاب مناسب ترین سیستم سازه ای

تعهدات و ضمانت نامه ها :

 • رعایت استانداردھا و دستورالعمل ھای مناسب به دنبال تامین خواسته ھای مشتریان و مهندسین و کارفرمایان ھستیم.
 • اصالت طراحی را ۱۰۰ % تضمین می کنیم. مسلما طراحی و پروژه ھای کپی برداری شده ارزش علمی ندارد و ما به این امر کاملا واقف بوده و از آن جلوگیری می کنیم .
 • سفارشات شما را با ھمکاری طراحان و اساتید مجرب که سالھا در این امر دارای سابقه بوده و مورد اطمینان ما ھستند انجام داده است .
 • به شما اطمینان می دھیم که تمامی طراحان ما دارای مدرک دانشگاھی بوده و پروژه ھا با توجه به تخصص طراح ارجاع داده می شود.
 • ھزینه سفارشات بر اساس مدت زمان لازم برای تحویل ،نوع اسکلت سازه، مقدار زیربنا ، تعداد طبقات و نظر کارشناسان و طراحان محاسبه شده و ھیچگونه ھزینه دیگری از شما دریافت نخواھد شد.
 • ارائه خدمات بر اساس بالاترین استانداردھای علمی جھان و مبتنی بر کیفیت و رضایت مشتری صورت می گیرد.
 • به شما اطمینان می دھیم که تحقیقات و پروژه ھای انجام شده ۱۰۰ درصد معتبر و از منابع قابل استناد می باشد.
 • ما این اطمینان را به شما می دھیم که ھیچ کس در جریان انجام پروژه شما توسط ما قرار نگیرد.
 • ھمچنین ما خود را متعھد به بازخوانی ، رفع اشکالات در رابطه با پروژه شما می دانیم .
 • متعھدیم که تمامی خواسته ھا و نیازھای مشتریان خود را به نحو احسن برآورد نماییم.
 • به شما اطمینان می دھیم که پروژه شما در بازه زمانی مقرر به شما تحویل داده شود.
 • تحویل پروژه شما را در کوتاھترین زمان و مدت مقرر تضمین می کنیم.
 • پروژه ھای شما به ھمراه دفترچه محاسبات تحویل داده خواھد شد.

لینک های مرتبط :

اهمیت و اصول طراحی سازه

روش طراحی و محاسبات سازه

محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

مراحل مختلف طراحی سازه

هزینه و مزایای طراحی سازه بتنی و فلزی

توسطمدیریت

طراحی و بهینه سازی سازه بتنی

شرکت طراحی بهینه و سبک سازی سازه در تهران و کرج،روش طراحی سازه های بتنی و فولادی صنعتی،مشاوره و مجری بهینه سازی و مقاوم سازی سازه‌های فلزی و ساختمانی،انواع روش های مقاوم سازی از طریق افزایش مقاومت سازه،طراحی و اجرای مقاوم سازی در استان البرز ، بهسازی و اصلاح لرزه ای،مقاوم سازی فوندانسیون ها و دیوار حائل در طراحی سازه،طراحی سیستم های آب بندی و عایق بندی،قیمت ،تعرفه و هزینه طراحی سازه و نمای ساختمان،شرکت طراحی و اجرای سازه و نمای ساختمان،میراگر چیست؟

طراحی سازه های بتنی ، فولادی ساختمانی :

سازه‌های بتنی در مقابل سازه‌های فولادی احتیاج به هزینه کمتر و زمان بیشتری برای ساخت دارد روش طراحی سازه در حالی‌که سازه‌های فولادی ابتدا نیاز به سرمایه زیادی برای خرید آهن آلات دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای بالاتری خواهیم بود. استفاده از نرم افزار های طراحی سازه توصیه میشوود . در نتیجه  دربهینه سازی سازه های فلزی  ساختمان‌های عادی کمتر از ۶ طبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود ندارد. در اسکلت‌های فولادی حتماً باید تمام اسکلت آماده باشد تا بتوان سقف را اجراکرد. به معنای دیگر ابتدا باید تیر و ستون‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان روی آن سطحی به نام سقف یا همان کف اجرا کرد. در حالی ‌که در طراحی سازه فولادی سازه‌های بتن آرمه ابتدا ستون‌های هر طبقه و سپس سقف همان طبقه که خود مشتمل بر تیر‌ها و کف یکپارچه‌تری نسبت به سازه‌های فولادی است اجرا می‌شود.در طراحی سازه‌ها، مقاومت بتن را ۱۰ درصد مقاومت فولاد فرض می‌کنند بنابراین ابعاد ستون‌ها و تیرهای بتنی، به ‌مراتب بیش از سازه‌های فولادی است.

طراحی سازه های بتنی ، فولادی صنعتی :

اولین و اساسی ترین قدم برای نقشه کشی ساختمان ، طراحی سازه صنعتی و محاسبات، نیازها و پارامترهای فنی یک ساختمان در طراحی سازه صنعتی میباشد که با آموزش طراحی سازه های صنعتی در شرکت طراحی سازه صنعتی میسر میشود . عدم رعایت اصول طراحی پلان، محاسبات و نقشه کشی موجب افزایش هزینه های ناشی از انتخاب نامناسب و دوباره کاری ها، اتلاف زیربنای ساختمان و یا عدم قابلیت نصب قطعات مورد نظر در جهت ساخت سازه به دلیل تخصیص فضای نامناسب و کاهش دقت در هنگام ساخت و اتصال تیر و ستون ها یا سایر اجزای سازه ای خواهد بود. اقدامات زیر جهت طراحی سازه ها بسیار مهم و تعیین کننده است : محاسبات لرزه ای ساختمان های فولادی و بتنی مبتنی بر آخرین ویرایش آیین نامه و ضوابط طراحی سازه عمران و نظام مهندسی ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای انواع سازه ها؛ انجام مطالعات و بررسی وضعیت سازه و آسیب پذیری ساختمان ها و انجام مراحل اول و دوم بهسازی و انجام عملیات مقاوم سازی.

بهینه سازی و سبک سازی سازه ها :

از بهینه سازی ساختمان با توجه به ضوابط بهینه سازی نظام مهندسی  به کارگیری جدیدترین متد ها و تکنیک های روز علم سازه و زلزله، برای رسیدن به اقتصادی ترین و ایمن ترین طرح ممکن برای سازه است. که وزن، هزینه و دیگر معیار های انتخاب شده برای سازه را در یک شرایط بارگذاری تامین نموده و الزامات مقاومت، سختی، پایداری، کارکردی و حتی زیبا شناختی را برآورده سازد. هدف از بهینه سازی ساختمان اهدافی فراتر از کاهش مصرف مصالح است. دستیابی به حداکثر مقدار ایمنی درمواجه با بلاهای مختلف نظیر زلزله، مهمترین هدفی است که مهندسان سازه در بهینه سازی ساختمان به دنبال آن هستند.

طراحی سیستم سازه ای :

آیین نامه ۲۸۰۰، آیین نامه مرتبط با طراحی لرزه ای ساختمان ها در ایران می باشد. سازه هایی که در ۲۸۰۰ وجود دارند شامل سازه های متداول در طراحی و ساخت در کشور می باشند که اجرای به نسبت راحت تری دارند ؛ و هم طراحی به نسبت راحت تری به نسبت سایر اعضای خارج از ۲۸۰۰ دارند. اما سازه های خارج از ۲۸۰۰ هم در بحث طراحی نکات زیادی دارند و هم در بحث اجرا؛ و قوانین سفت و سخت تری برای اجرای آن ها وجود دارد. همچنین طراحی آن ها به سادگی انجام نمی شود و نیازمند تجربه و اطلاعات در سطوح بالا و گسترده است. انواع سیستم های سازه ای از دیدگاه آیین نامه ۲۸۰۰ به صورت مقابل دسته بندی شده اند: سیستم دیوارهای باربر ، سیستم قاب ساختمانی ، سیستم قاب خمشی ، سیستم دوگانه یا ترکیبی ، سیستم کنسولی .

طراحی مقاوم سازی ، بهسازی و اصلاح لرزه ای :

انواع روش های مقاوم سازی از طریق افزایش مقاومت سازه عبارتند از :

مقاوم سازی با الیاف FRP اف آر پی ، مقاوم سازی  با دیوار برشی یا افزودن بابند فلزی ، مقاوم سازی با میراگر، مقاوم سازی با جرم های متمرکز پاندولی (میراگر جرمی) ، مقاوم سازی با ژاکت فلزی یا بتنی ، مقاوم سازی با بادبند های کمانش تاب ، مقاوم سازی با جداگرهای لرزه ای ، مقاوم سازی با کاشت میلگرد.

کنترل مضاعف ، رفع نقص سازه ای :  سازه های بتنی بخش وسیعی از سازه ها را تشکیل می دهند به همین دلیل مقاوم سازی و تقویت سازه های بتنی از اهمیت بالایی برخوردار است . از دلایل نیاز به بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های بتنی می توان به وجود اشتباهات طراحی و اجرایی اشاره کرد که بصورت اشکال مختلفی از ضعف های سازه بروز می کند که از طرق مختلف راهکارهای تقویت سازه های بتنی ، می توان آنهارا تعمیر ، ترمیم و تقوت کرد . به کمک تعمیر و ترمیم سازه های بتنی و اجزای آسیب دیده سازه را به استاندارد بهره برداری می رسانند و در آخر با روش های تقویت سازه اقدام به افزایش ظرفیت باربری آن می کنند .

 •  نامنظمی پیچشی : کنترل نامنظمی پیچشی سازه و محاسبه ضریب Aj بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
 • تغییر مكان جانبی (کنترل دریفت): كنترل تغییر مكان جانبی سازه بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
 • ضریب برش پایه : تعیین ضریب برش پایه بر اساس ضوابط آیین‌نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم
 • مدهای ارتعاشی : محاسبه دوره تناوبی تحلیلی سیستم و درصد مشارکت جرم مدهای ارتعاشی
 • کنترل خروج از مرکزیت : کنترل فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی
 • برش وارد بر طبقات: محاسبه برش وارد بر طبقات
 • ترکیبات بارگذاری

طراحی سازه های سبک :

یکی از شیوه های مدرن اجرای سازه می باشد که در بسیاری از کشور های پیشرفته ای مانند کانادا از سال ۱۹۵۰ رایج گردید. در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار طراحی سازه سبک در ایران اجرا گردید و راه اندازی شد.
در سیستم سازه های سبک اصلی ترین عامل مقاطع فولادی جدار نازک می باشد که در آن مقاطع فلزی سرد نورد شده است که با استفاده از ورق های فولادی گالوانیزه نازک، شکل دهی می شوند. از تکنیک ها و رویکرد های صنعت خودرو سازی تبعیت می کند. در فرآیند طراحی و ساخت سازه های سبک ال اس اف(LSF))، بهینه سازی حرف اول را می زند. همچنین زمان تحویل پروژه باید در نظر گرفته شود و در راستای اتمام پروژه تا قبل از آن زمان می کوشند. مسلماً تمام این موارد به طراحی مناسب، زنجیره تامین مواد اولیه، کاهش قابل توجه منابع و هدر نرفتن مواد اولیه، بستگی دارد.

طراحی فوندانسیون ها و دیوار حائل :

در مقاوم سازی فونداسیون ها، عواملی ازجمله شرایط پی، شرایط سازهای، شرایط ژئوتکنیک و شرایط بارگذاری، تأثیرگذار است. برای مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون به یک سری اطلاعات برای تجزیهوتحلیل نیاز است. دامنه تجزیه و تحلیل بستگی به بزرگی ساختمان، سن ساختمان، شرایط فونداسیون، تغییر کاربری دارد. تجزیه و تحلیل شامل مواردی ازجمله بررسی پرونده ساخت و ساز و آرشیو نقشه ها و شرایط خاک، بررسی پی و دیوارههای پی، گزارش خسارات، بررسی ترک ها، بررسی بصری و کاوش های زمینی، گزارش نشست و نشست وابسته به زمان، محاسبه بار پی  اندازهگیری سطح آب زیرزمینی و فشار آب حفرهای، میزان مقاوم سازی پی، اندازهگیری تنش و نوارهای تنش موجود، اندازه گیری ارتعاشات،کنترل کیفیت مواد میباشد.

طراحی سیستم های محافظتی سازه :

مقاوم سازی با روش ها و راهکارهای متداول که از گذشته مرسوم بوده اند، روش هایی است که مقاوم سازی و افزایش ظرفیت باربری سازه ها و المان ها را با اضافه کردن المان های باربر جدید انجام می دهند. روش هایی مثل افزودن دیوار برشی به ساختمان، مقاوم سازی با ژاکت بتنی و فولادی، افزایش ظرفیت با ورق های فولادی میباشد . مزایای مقاوم سازی با روش های متداول به شرح زیر است: افزایش ظرفیت باربری المان ها ، افزایش شکل پذیری سازه ، افزایش سختی جانبی ، کاهش تغییر مکان جانبی سازه و روش مقاوم سازس سازه روش ها و راهکارهای متداول مقاوم سازی سازه ها ، روش ها و راهکارهای نوین مقاوم سازی سازه ها میباشد .

طراحی سازه نما :  طراحی سازه ساختمان بنیان یک ساختمان است اصولی ترین متد برای طراحی سازه ساختمان همفکری تمامی عوامل درگیر در طراحی معماری و به طور کلی تیم اجرای ساختمان شامل مهندس معمار، مهندس تاسیسات ، محاسب، طراح نما جهت رسیدن به نقطه مشترک برای طراحی سازه ساختمان به منظور طراحی سازه ای که بهترین فرم و فضا را برای درآمدن فضاهای داخلی، فرم و شکل کلی ساختمان، رایزر ها و داکت های ساختمانی ارائه دهد.طراحی نمای ساختمان یکی از مهمترین ارکان معماری ساختمان می باشد. با بهره گیری از نخبگان طراحی معماری و توسط تیم های طراحی معماری ساختمان، طراحی داخلی ساختمان، طراحی مهندسی ساختمان، طراحی ویلا ، متریال های ساختمانی ، امکانات اجرایی و عمرانی ساختمان طراحی نما انجام میشود.

طراحی سازه های خاص :

طراحی ویژه ساختار ساختمان های بلند و با جلوه های خاص مهندسین سازه و پیمانکاران را وادار به ارایه كتبی برنامه دقیق از شیوه های نوین مهندسی سازه و ساخت و ساز در این ساختمان های خاص می کند. این پژوهش همچنین تحقیقاتی را درباره مواد جدید یا روش های تجزیه و تحلیل ارایه می دهد که مستقیماً مهندسان سازه در طراحی سازه خاص می توانند از مواد جدید یا روش های تجزیه و تحلیل متفاوتی استفاده کنند. مقاوم سازی فرآیندی است که به طور جدی در این سازه ها انجام می شود. طراحی ساختاری ساختمان های بلند و ویژه شاخص های معرف زیادی دارد و باید ویژگی های خاصی در آن سازه قابل مشاهده باشد. طراحی سازه خاص همچنین می تواند مربوط به ساخت سازه های با ایمنی بیشتر باشد. این یک روش یا ابزاری است که با استفاده از آن می توان مشخصات ایمن و اقتصادی یک سازه یا یک عضو سازه را برای حمل بار کافی پیدا کرد . برای طراحی خاص باید طراحی تخیلی را با مدل سازی، تجزیه و تحلیل و ابداع راه حل های هنری برای پیچیدگی های پروژه های غیر متعارف ترکیب شود. تخصص گسترده همه چیز را از سینتیک گرفته تا طراحی نمای ساختمان و مهندسی ساخت و ساز پوشش می دهد.

طراحی سیستم های آب بندی و عایق بندی :

آب‌بندی و عایق رطوبتی سازه‌های تراز منفی همجوار با آب و خاک، آب بندی چاله آسانسور، روش اجرا و نوع آب بندی پارکینگ‌های طبقاتی، آب‌بندی فلاورباکس، آب‌بندی آب‌نما، آب‌بندی بام سیز، آب‌یندی بام با مشخصات خاص نصب تاسیسات بر روی آن، آب‌بندی تونل در مناطق کوهستانی گرمسیر یا سردسیر، آب‌بندی دیواره‌های بارانگیر آب‌بندی اسکله و بنادر‌، آب‌بندی بتن تحت تردد ترافیکی‌ انتخاب یک سیستم آببندی کارا و موثر در سازه های زیرزمینی از جمله طبقات پایین ساختمان ها، ایستگاههای زیرزمینی مترو و تونل ها تابع عوامل متعددی است که نقصان آگاهی بعضا در پروژه ها باعث مختل شدن عملکرد تأسیسات مکانیکی ساختمان می گردد.

میراگر ها :

جدا ساز لرزه ای یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان از طریق کنترل ارتعاشات لرزه ای با جداسازی , سازه از زمین در ساختمان ها و پل ها می باشد . در ای روش بیشتر تمرکز بر روی کاهش پاسخ لرزه ای , نیرو و شتاب ورودی زلزله به سازه است . جداساز لرزه ای سبب ایجاد انعطاف پذیری در پایه ساختمان می شود . بهتر است جداساز لرزه ای در یکی از طبقات نصب شود تا اثرات زلزله تا 80% کاهش دهد و تغییر شکل نسبی طبقات را به شدت کاهش دهد .

لطفا جهت برآورد قیمت و هزینه و همچنین مشاوره برای طراحی و بهینه سازی سازه خود با ما در تماس باشید.

لینک های مرتبط :

اهمیت و اصول طراحی سازه

روش طراحی و محاسبات سازه

محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

مراحل مختلف طراحی سازه

هزینه و مزایای طراحی سازه بتنی و فلزی

 

 

 

 

مستقیم با مدیریت