آرشیو تگها: "آموزش نصب انکر بولت و رول بولت"

توسطمدیریت

نحوه نصب انکر بولت ها

آشنایی با نحوه نصب انکر بولت ها، رول بولت و کاشت میلگرد در بتن های سازه ای

سیستم های متفاوتی در بازار وجود دارد که بر اساس نوع چسب ممو برای کاشت راد که ترکیب آنها به کار گرفته شده و نحوه نصب و کاربرد دسته بندی می شوند. روند تمیز کردن چسب هیلتی راد بسته به نوع محصول متفاوت است در بسیاری از موارد سوراخ جهت اجرایی کاشت راد با فرچه یا پمپ تمیز می شود. چسب کاشت شیمیایی بولت راد یا چسب کاشت راد شیمیایی آرماتور به صورت دو جزئی یا سه جزئی در کارخانه ها تولید می شوند. در تمام این سیستم ها یک سوراخ ایجاد شده جهت تزریق رزین و کاشت راد ایجاد می شود. در بعضی حالات این مواد به صورت جدا داخل کپسول در کاشت خمیر راد طبیعی می شوند و در بعضی موارد به صورت چسب های راد کاشت کارتریجی یا به صورت عمده می باشند که در این حالت کاشت راد در خمیر در بسته بندی های مختلفی به بازار وارد می شود.

علاوه بر این سیستم های کپسول شیشه ای چسب کاشت راد در بتن نیز استفاده می شود. این کپسول ها در داخل سوراخ که جهت کاشت میلگرد در ستون به وجود آمده‌اند قرار داده می شوند وسپس راد یا بولت با استفاده از چکش به داخل سوراخ وارد می شوند که این باعث می شود کپسول کاشت راد با کرگیری شکسته و در نتیجه کپسول ها از بین رفته و رزین و ماده سفید کننده در کاشت راد باکالم ترکیب شوند. این کپسول ها حاوی موادی هستند که ترکیبات رزینی آن در کاشت میلگرد و کاشت راد با کپسولی در بخش محصولات و چسب کاشت راد هیلتی قرار گیرد.

در سیستم‌های کاشت راد در فونداسیون با استفاده از یک ابزار تزریق سوراخ ایجاد شده جهت کاشت راد با رزین و یا چسب راد در ستون پر میشود. رادها بعد از پر کردن سوراخ ها با یک حرکت پیچشی به داخل سوراخ وارد می شوند. دو جزء سازنده چسب کاشت راد در حین تزریق به صورت خودکار ترکیب می‌شوند که این اجزا شامل:

  • مواد آلی اپوکسی در چسب هیلتی راد
  • پلی استر در چسب ممو راد
  • وینیل استر در چسب کاشت راد
  • سیمانی و ترکیبات آلی و غیرآلی در چسب گروت راد

است.

بسیاری از سیستم ها در بازار وجود دارد که بر اساس نوع رزین چسبی راد که ترکیب آنها به کار گرفته شده و نحوه نصب و کاربرد در چسب کاشت هیلتی راد دسته بندی می گردند:

  • چسب کاشت شیمیایی بولت و راد
  • چسب کاشت راد شیمیایی آرماتور

به صورت دو جزئی یا سه جزئی تولید می شوند و در بعضی حالات این مواد به صورت جدا داخل کپسول طبیعی می شوند ولی در بعضی موارد به صورت چسب های کاشت راد یا خمیر کاشت راد در بسته بندی های مختلف عرضه می شوند.

مستقیم با مدیریت