آرشیو تگها: "اجرای شاتکریت بتن در اجرای پوشش موقت تونل ها"

توسطمدیریت

بتن پاششی یا شاتکریت چیست؟

شاتکریت چیست؟

بتن پاششی یا اجرای شاتکریت یکی از شیوه های نوین ساخت سازه های بتنی است. در بعضی از پروژه های اجرایی مانند:

  • اجرای شاتکریت بتن در اجرای پوشش موقت تونل ها
  • شاتکریت دستی در عملیات ترمیمی
  • شاتکریت سیمان در سازه های جدار نازک

هنگامی که شکل کار پیچیده یا قالب بندی مشکل و پر هزینه باشد استفاده از بتن پاشیده شده یا شاتکریت خشک یا گانایت شاید تنها راه حل موجود و درست باشد. استفاده از شاتکریت بتنی دیوار و یا بتن پاششی به تجربه و کارگران مجرب در بتن پاشی و وسایل و تجهیزات خاص در مقاوم سازی باشد که نیاز دارد. مزایای استفاده از شاتکریت سیمان در مقایسه با بتن معمولی در این است که در بتن پاششی شاتکریت یا به یک سازه نیاز داریم تا بدون شاتکریت انجام شود و در این روش به قالب بندی نیاز نداریم.

استفاده از بتن هاست که در فرایند ساخت سازه های مختلف و مقاوم سازی زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بسیاری از سطوح در مقاوم سازی دیواره گود به جای اینکه بتن استفاده شود از شاتکریت بتن پاششی استفاده میشود زیرا روش استفاده از بتن پاششی و مواد ترکیب شده با آن و همچنین غلظت بتن مورد استفاده برای هر سازه ای های متفاوت است.

در واقع شاتکریت یک واژه جامعه است که به دو نوع تر و خشک وجود دارد. در صنعت استخرسازی منظور از شاتکریت بتن پاششی همان شاتکریت بتن تر و منظور از گونیت در واقع شاتکریت خشک است. بتن شاتکریت تر و شاتکریت پاششی خشک هر کدام در شرایط به خصوصی کاربرد دارند.

شاتکریت بتن پاشیده نوعی بتن یا ملات پایه سیمانی است که که در تهیه آن مقادیر ای مختلف از شن و ماسه استفاده می شود. این شاتکریت ها یعنی بتن پاششی تر و بتن پاششی خشک دو نوع معمول مقاوم سازی با شاتکریت هستند و به کار بردن هر کدامشان سیستم و دستگاه مخصوصی دارد شاتکریت ها از انواع بتن های ویژه به شمار می روند.

مستقیم با مدیریت