آرشیو تگها: "استفاده از تیرهای همبند در دیوارهای برشی کوپله"

توسطمدیریت

عوامل مهم در استفاده از فیوز سازه ای

پارامترهای استفاده شده در فیوز سازه ای،بررسی روش طراحی بر پایه ظرفیت و مفهوم فیوز سازه ای  ،تاثیر و اهمیت مهاربند کمانش ناپذیر در کنترل کمانش بادبند،نحوه اجرای عملکرد میراگرهای فولادی در مقاوم سازی سازه های فولادی ،مشاوره خدمات اجرایی فیوز سازه ای در کرج،،قیمت ،هزینه و تعرفه طراحی فیوز سازه ای در تهران و استان البرز، بررسی اثر میراگرهای adas و tadas در رفتار لرزه ای سازه های فولادی،نقش پانل برشی در فیوز دست ساز حرارتی ،مزایا و معایب انواع میراگرها در فیوز های حرارتی دست ساز، استفاده از تیرهای همبند در دیوارهای برشی کوپله، تیرهای پیوند آسیب دیده قابل تعویض

عوامل کاربردی در استفاده از فیوز سازه ای

اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم می توانیم بگوییم،در این رویکرد فیوز سازهای حرارتی باید سازه را به گونه ای طراحی کنیم که بعضی از قسمتهای سازه پیش بینی شده ضعیف طراحی شوند تا وقتی زلزله به وجود می آید وارد منطقه غیر ارتجاعی شده و انرژی زلزله با فیوز سازه ای دست ساز هدر برود پس باقی نقاط سازه که بر اساس نیروی وارده در اثر زلزله طراحی می شوند حالت ارتجاعی کاملی داشته باشند.

فیوز سازی در آیین نامه به این روش است که تمامی اعضای سازه باید ابتدا تحت تاثیر نیروهای کم شده در برابر زلزله در انواع سایز فیوز ها طراحی شوند و سپس با ضریب اضافه مقاومت در آیین نامه فیوز سازه ای aisc و استاندارد ۲۸۰۰ با مقاوم سازی در برابر زلزله اولیه برای طراحی اعضای کنترل شونده توسط نیروی فیوز دست ساز یعنی اعضایی که حتماً باید تا تشکیل سازه های کنترل شونده در فیوز سازه ای توسط تغییر مکان با فیوز به تغییر مکان حدی دست یابند و ارتجاعی باقیمانده فیوز حرارتی دست ساز وارد ناحیه در سازه به غیر خطی است نشوند و نباید توسط نیروهای وارده به فیوز سازه ای زیاد شوند.

ساز و کار فیوز سازه ای

پارامتر های کلیدی سیستم فیوز سازه ای را شرح می‌دهند شامل سختی و مقاومت برشی و تغییر مکان هستند. شکل پذیری و نسبت های مقاومت به منظور ارزیابی اثرات فیوز سازه دست ساز بسیار مهم است. یک سازه فیوزدار را می توان به دو بخش زیر تقسیم کرد:

  • فیوز سازه ای دست‌ساز که عضو مستهلک کننده انرژی است.
  • قاب سازه که باید در ناحیه ارتجاعی سازه در فیوز سازه حرارتی باقی بماند.

بیشترین کارایی در استفاده از فیوز سازه ای زمانی به دست می آید که اختلاف بین تغییر مکان تسلیم شدگی قاب و فیوز به بیشترین میزان ممکن برسد.

بررسی روش طراحی بر پایه ظرفیت و مفهوم فیوز سازه ای انواع متداول فیوزهای سازه ای:

مهاربند کمانش ناپذیر

مهاربند کمانش ناپذیر یا مهاربند کمانش تاب رفتار متقارنی نسبت به نیروی کششی و فشاری دارد در نتیجه راهی مناسب برای کنترل کمانش بادبند میباشد.مهاربند کمانش جهت مقاوم سازی به عنوان یکی از سیستم های باربر جانبی سهم بسیاری در مهار کردن نیروهای جانبی که به سازه وارد می شود دارد اما همانطور که میدانید مقاوم سازی به روش بادبند در تحمل نیروی فشاری دچار مهاربند کمانش تاب می شود.معمولاً در طراحی لرزه ای در تقویت سازه از ظرفیت فشاری بین المان ها صرف نظر میشود همچنین در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله زوال مقاومت تحت بارگذاری چرخه ای ظرف دیگر مهاربندهای کمانش معمولی که موجب می شود قابلیت استهلاک انرژی فولاد در بارگذاری های رفت و برگشتی بهره گرفت کاهش یابد.

مستهلک کننده های انرژی صفحه فولادی

یکی از اولین کاربرد های سیستم tadas به‌عنوان میراگر بوده است که نحوه عملکرد میراگرهای فولادی در مقاوم سازی سازه های فولادی به این روش است که هنگام اعمال بار جانبی زلزله حرکت نسبی طبقات نسبت به یکدیگر موجب حرکت ورقه های فولادی در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله نسبت به ورقه پایینی میشود. این عمل در مقاوم سازی موجب جاری شدن تعداد زیادی از ورق های فلزی میراگر شده و نهایتاً موجب استهلاک مقدار زیادی از انرژی زلزله وارد بهسازی می‌شود.

مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی مثال دیگری از اعضای تسلیم شونده فولادی ثانویه در مقاوم سازی اسکلت بنای فلزی هستند که جهت استهلاک انرژی استفاده می شود.

میراگرهای adas و tadas در واقع نوعی تیر پیوند در مقاوم سازی تیر بتنی در سیستم با مهاربندهای واگرا هستند که به صورت قائم قرار می‌گیرند. همچنین میراگرها به عنوان فیوز سازه ای در مقاوم سازی سازه های بتنی عمل می‌کنند و با تمرکز رفتار غیرخطی در خود مانع از بروز رفتار غیر خطی و آسیب در سایر اجزای اصلی و فرعی سازه در مقاوم سازی تیر فولادی می‌شوند. این میراگرها در فیوز های حرارتی دست ساز ضمن تامین میرایی از سختی جانبی بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل با عنوان میرایی و سختی نامگذاری شده است.

قابهای با مهاربند واگرا

طبق اصول طراحی بر اساس ظرفیت و تیر پیوند با رفتار شکل پذیر و پایدار خود به عنوان فیوز به صورت یک عضو تغییر مکان کنترل انرژی زلزله را در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله با ژاکت بتنی مستهلک میکند و سایر اعضای قاب ساز نظیر ستونها و مهاربندها و تیرهای خارج از تیر پیوند به عنوان اعضای نیرو کنترل در محدوده ارتجاعی رفتار کرده و نیروهای طراحی آنها تاثیر گرفته از نیروهای ایجاد شده در مقاوم سازی دال بتنی در تیر پیوند است.

در سیستم مهاربند فیوزهای سازه ای دست ساز نقش اساسی جذب و مستهلک کننده انرژی ناشی از زلزله توسط تیر پیوند در مقاوم سازی تیرها انجام می شود به بیان دیگر پیوند عملکردی فیوز ساز های دست ساز حرارتی هستند و با رفتار شکل پذیر خود ضریب رفتار سازه را در سیستم باربر تامین می کند و تلاش های طراحی در سایر سازه در مقاوم سازی بناهای فرسوده توسط تیر پیوند کنترل می‌شود.

پانل برشی

پانل برشی در فیوز دست ساز حرارتی به عنوان یک فیوز سازه شکل پذیر در مسیر انتقال نیرو از مهاربندها به تیرهای بالا و پایین عمل می کند. از ویژگی های دیگر میراگرها تمرکز خرابی ها در ناحیه ای از پیش تعیین شده در مقاوم سازی پی و فیوز سازه ای است که امکان تعویض آن را پس از زلزله آسان میکند. نتایج عددی و آزمایشگاهی فیوز های سازه ای در مقاوم سازی نشان می دهد که با انتخاب صحیح پانلهای برشی می‌توان قابلیت استهلاک انرژی در یک ساز را بدون کم شدن سختی سازه به طرز قابل توجهی زیاد کرد.

تیرهای همبند در دیوارهای برشی کوپله

دو دیوار برشی و مجزا را در مقاوم سازی با دیوار برشی که به دلیل بازشوی بزرگ به فاصله از یکدیگر جدا شده‌اند می توان با کمک وسیله سازه ای مقاوم در برابر بارهای محوری متصل کرد. به طور کلی تیرهای همبند را می توان به عنوان یک سیستم مقاوم سازی شده در برابر بار جانبی با سایر سیستم های سازه ای مانند قاب خمشی یا قاب های مهاربندی فولادی استفاده کرد.

دیوارهای برشی در مقاوم سازی دیوار برشی متصل شده به نام دیوار برشی هم بسته و تیر رابط به نام تیر همبند یا تیر پیوند در فیوز حرارتی نامیده می شود. سیستم تیرهای همبند مرکب فولادی در مقاوم سازی خاک زیر پی شامل یک تیر فولادی و یک صفحه فولادی است که در پایه های دیوار مدفون شده است.

تیرهای پیوند برشی قابل تعویض

به منظور رفع مشکل تیرهای پیوند آسیب دیده که هزینه زیادی در بر می گیرد تیر پیوند قابل تعویض توسعه یافت و نتایج بررسی و آزمایش ها در مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی و آزمایش حاکی از آن بود که اتصالات جوشکاری تیر پیوند نسبت به اتصالات پیچی و انعطاف پذیری بیشتری در فیوزهای سازهای دست‌ساز برخوردار هستند.

لینک های مرتبط :

انواع فیوز سازه ای

ساز و کار فیوز سازه ای

نقش فیوز سازه ای در سازه

مفهوم فیوز سازه ای در آیین نامه

 

 

مستقیم با مدیریت