آرشیو تگها: "استفاده از دیوار برشی بتنی"

توسطمدیریت

کاربرد انواع دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان

انواع دیوار برشی چیست؟

دیوار برشی بتنی:

در سازه های بتنی با مقاوم سازی سازه های بتنی آرماتور بندی ستون ها و دیوارها همزمان باهم انجام میگرد ند. دیوار برشی بتنی در مقاوم سازی با دیوار دیوار برشی مرکب برشی را هم می‌توانیم در اسکلت فولادی مقاوم سازی کنیم و هم در اسکلت بتنی اجرا کنیم. بعد از تکمیل آرماتور بندی ستون ها در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی آرماتورهای افقی دیوارها برش زده می‌شوند و روی آرماتورهای عمودی نصب می گردند.

دیوارهای برشی مرکب:

درواقع در دیوارهای برشی مرکب جهت مقاوم سازی دیوارهای برشی مرکب ترکیبی از دیوار برشی بتنی و فولادی است. دیوار برشی مرکب شامل ورق های تقویت شده فولادی که در بتن مسلح مدفون می شوند.

دیوار برشی فولادی:

جهت ساخت و اجرای دیوار برشی فولادی در مقاوم سازی سازه ها در ابتدا باید به طول دهانه و ارتفاع طبقات توجه کرد و به میزان لازم ورق ها در کارخانه برش داده شوند. سپس سخت کننده ها و اتصالات در صورت وجود طبق نقشه های سازه در مقاوم سازی خاک زیر پی با دیوار برشی سازه بر روی صفحات نصب شده و ورق ها به همراه سایر عناصر سازه ای مثل تیرها و ستون ها به کارگاه منتقل می شوند.

دیوارهای برشی مصالح بنایی:

در قدیم دیوارهای با مصالح بنایی توپر استفاده می‌شد اما امروزه کاملاً مشخص است که دیوارهای برشی مصالح بنایی در مقاوم سازی دال بتنی مقاومت مسدودی در برابر زلزله ندارند و به جای دیوارهای برشی مصالح بنایی در مقاوم سازی با اسکلت بنایی از دیوار برشی مسلح که شامل آجرهای توخالی که با دوغاب پر شده است استفاده می شود.

مستقیم با مدیریت