آرشیو تگها: "افزایش مقاومت برشی در مقاوم سازی ستون -ژاکت فولادی و فلزی"

توسطمدیریت

ژاکت فولادی چیست و چه کاربردی دارد؟

ژاکت فولادی چیست و چه کاربردی دارد؟

ژاکت فولادی سطح مقطع را افزایش داده و قسمتی از بار المان را تحمل می کند و از طریق محصور سازی المان اصلی در مقاوم سازی پی به افزایش ظرفیت المان کمک می کند.

اجرای ژاکت فولادی می تواند به روش های مختلفی صورت گیرد. مدل واحدی در مقاوم سازی فونداسیون با ژاکت بتنی برای اجرا و جزئیات خاص برای آن وجود ندارد و بر اساس نیازهای سازه در تقویت ستون بتنی طراحی و اجرا می شود. اما اساس این روش ثابت است . در تمام روش ها با کمک اجزای فلزی ، المان میانی محصور می شود. مزیت های استفاده از مقاوم سازی با ژاکت فولادی:

 • امکان اجرای مقاوم سازی اتصالات فولادی به صورت دورپیچ ، نواری و حتی موضعی وجود دارد.
 • مقاوم سازی با ژاکت فولادی ، موجب افزایش شکل پذیری سازه های بتنی می گردد.
 • معمولا تقویت ستون بتنی با ژاکت فلزی مقرون به صرفه تر از مقاوم سازی آن با ژاکت بتنی می باشد. همچنین سرعت اجرای آن نیز بیشتر است.
 • به کارگیری روش مقاوم سازی با ژاکت فولادی در یک بخش یا طبقه از سازه امکان پذیر بوده و دیگر نیازی به مقاوم سازی اسکلت بنایی المان از کف تا طبقه مورد نظر نمی باشد.
 • مقاوم سازی با ژاکت فلزی ضمن افزایش مقاومت سازه بتنی ، تاثیر قابل توجهی در افزایش وزن سازه ندارد.
 • یکی از مهم ترین مزایای مقاوم سازی بتن فونداسیون این روش ، عدم تغییر قابل توجه در ابعاد المان سازه می باشد.
 • مقاوم سازی با ژاکت فلزی موجب تغییر در معماری سازه نمی گردد.
 • اجرای این روش ، نسبت به مقاوم سازی با ژاکت بتنی از سهولت بیشتری برخوردار است.

مقاوم سازی با ژاکت فولادی معمولا نسبت به مقاوم سازی با الیاف FRP هزینه بیشتری دارد. با این حال در برخی موارد ناگزیر به استفاده از این روش هستیم. برای تقویت اتصالات از جمله تقویت اتصال تیر به ستون یا اتصال ستون به فونداسیون نمی توان از روش FRP در مقاوم سازی فونداسیون استفاده نمود.

از ژاکت فولادی علاوه بر مقاوم سازی می توان برای ایجاد اتصالات جدید استفاده کرد در صورتی که در مقاوم سازی دیوار برشی نیاز به ایجاد المان های جدید و اتصال آن ها به المان های قبلی باشد، استفاده از ژاکت فولادی یک گزینه مناسب است.

کاربرد مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی :

 • افزایش مقاومت خمشی در مقاوم سازی خاک زیر پی
 • افزایش سختی اتصالات در قابها در مقاوم سازی سازه
 • محصور کردن بتن در مقاوم سازی دیوار
 • افزایش مقاومت برشی در مقاوم سازی ستون

مستقیم با مدیریت