آرشیو تگها: "بررسی اثر فیوز سازه ایی در قاب خمشی"

توسطمدیریت

انواع فیوز سازه ای

انواع متداول فیوز های سازه ای

منظور از طرح لرزه ای در بهسازی سازه های فولادی طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله می باشد یعنی مقاوم سازی دیوار های بتنی در برابر زلزله که این امر لازم است به لحاظ جزئیاتی خاص در سازه و اعضای سازه در تقویت برای تحمل و استهلاک انرژی از نیروهای ناشی از زلزله است.

در قالب‌های مختلف فیوز های سازه ای حرارتی ،محل قرارگیری متفاوت است بعضی از آنها عبارتند از:

  • حوزه های مهاری در قاب های مهاربندی شده هم مرکز در فیوز سازه ای
  • پیوندها در قاب های مهاربندی شده واگرا در مقاوم سازی عایق با فیوز حرارتی
  • انتهای تیرها در قاب های خمشی در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی

انواع متداول فیروزه‌ای سازه شامل:

  1. تیرهای همبند در دیوارهای برشی کوپله:

دیوارهای برشی در مقاوم سازی دیوار خمشی متصل شده به نام دیوار خمشی و برشی هم بسته و تیر رابط به نام تیر همبند یا تیر پیوند در فیوز حرارتی دست ساز نامیده می شود. سیستم تیرهای همبند مرکب فولادی در مقاوم سازی دال بتنی شامل یک تیر فولادی و یک صفحه فولادی است که در پایه های دیوار مدفون شده است.

  1. تیرهای پیوند برشی قابل تعویض:

اتصالات جوشکاری تیر پیوند نسبت به اتصالات پیچی و انعطاف پذیری بیشتری در فیوزهای سازهای حرارتی دست‌ساز برخوردار هستند که به منظور رفع مشکل تیره پیوند آسیب دیده که هزینه زیادی در بر می گیرد تیر پیوند قابل تعویض توسعه یافت و نتایج بررسی و آزمایش ها در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی و آزمایش حاکی از آن بود.

  1. قابهای با مهاربند واگرا:

در سیستم مهاربند فیوز ساز ه ای دست ساز نقش اساسی جذب و مستهلک کننده انرژی ناشی از زلزله توسط تیر پیوند در مقاوم سازی تیرهای بتنی انجام می شود به بیان دیگر پیوند عملکردی فیوز سازه ای حرارتی هستند و با رفتار شکل پذیر خود ضریب رفتار سازه را در سیستم باربر تامین می کند و تلاش های طراحی در سایر سازه در مقاوم سازی اسکلت فلزی توسط تیر پیوند کنترل می‌شود.

  1. مستهلک کننده های انرژی صفحه فولادی:

مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی مثال دیگری از اعضای تسلیم شونده فولادی ثانویه در مقاوم سازی اسکلت بنایی هستند که جهت استهلاک انرژی استفاده می شود. میراگرها در فیوز های حرارتی دست ساز ضمن تامین میرایی از سختی جانبی بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل با عنوان میرایی و سختی نامگذاری شده است.

  1. مهاربند کمانش ناپذیر:

مهاربند کمانش تاب جهت مقاوم سازی سازه های فرسوده به عنوان یکی از سیستم های باربر جانبی سهم بسیاری در مهار کردن نیروهای بتنی جانبی که به سازه وارد می شود دارد اما همانطور که میدانید مقاوم سازی با مهاربند در تحمل نیروی فشاری دچار مهاربند کمانش می شود. مهاربند کمانش ناپذیر تاب یا مهاربند کمانش تاب رفتار متقارنی نسبت به نیروی کششی و فشاری دارد در نتیجه راهی مناسب برای کنترل کمانش بادبند میباشد.

  1. پانل برشی:

از ویژگی های دیگر میراگرهای بتنی تمرکز خرابی ها در ناحیه ای از پیش تعیین شده در مقاوم سازی خاک زیر پی و فیوز سازه ای حرارتی است که امکان تعویض آن را پس از زلزله آسان میکند. نتایج عددی و آزمایشگاهی فیوز های سازه ای دست ساز در مقاوم سازی با ژاکت فولادی نشان می دهد که با انتخاب صحیح پانلهای برشی می‌توان قابلیت استهلاک انرژی در یک سازه را بدون کم شدن سختی سازه به طرز قابل توجهی زیاد کرد.

مستقیم با مدیریت