آرشیو تگها: "تقویت تیر ساختمان و سازه با ورق فولادی"

توسطمدیریت

مقاوم سازی تیر با ژاکت فولادی – فلزی

مقاوم سازی تیر با ژاکت فولادی

در مقاوم سازی به روش ژاکت فولادی مقطع تیر و ستون در محل های آسیب پذیرشان با استفاده از ورقهای فولادی تقویت میگردند. ورق های فولادی در مقاوم سازی با شاتکریت توسط بولت به عضو مربوطه متصل میگردند.

ژاکت فولادی یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان های بتنی میباشد که ضمن افزایش مقاومت و شکل پذیری سازه، تأثیر قابل توجهی در وزن ساختمان ندارد.

شرایط موثر در انتخاب روش مقاوم سازی:

  • محدودیت های معماری در فرآیند مقاوم سازی با دیوار برشی
  • اکسپوز یا اکسپوز نبودن عضو موضوع مقاوم سازی و تقویت ستون بتنی
  • مباحث اقتصادی در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
  • نوع و کاربری عضو موضوع مقاوم سازی با ژاکت فولادی
  • نوع بار وارد بر عضو موضوع مقاوم سازی بتن فونداسیون
  • مشکل ایجاد شده و انتظارات از فرآیند مقاوم سازی بناهای خشتی
  • شرایط محیطی در مقاوم سازی با شاتکریت
  • محدودیت های اجرایی و دسترسی در مقاوم سازی اسکلت بنایی
  • ابعاد و شرایط کار در مقاوم سازی اسکلت فلزی
  • نیروی تخصصی و متریال در دسترس در مقاوم سازی بناهای قدیمی

همان طور که قبلا هم بیان شد در مقاوم سازی با ژاکت فولادی  این جزئیات برای هر پروژه می تواند منحصر به فرد باشد و هم چنین این جزئیات در مقاوم سازی اسکلت بتنی به عوامل خاص و متعددی بستگی دارد .

در این روش در گرید مقاوم سازی بتن فونداسیون ورق های فلزی در محل آسیب پذیر ساختمانبر روی سطح بتنی عضو قرار گرفته و توسط بولت به عضو مربوطه متصل می‌گردد. مقاوم سازی با ژاکت فلزی بر حسب مورد می تواند به صورت دورپیچ، نواری و یا موضعی باشد.

به کارگیری و استفاده از روش ژاکت فلزی به ویژه برای تقویت ستون های بتنی کاربرد فراوانی دارد . با توجه به نوع و میزان مشکل و خرابی ستون ، جزئیات مختلفی می توان ارائه داد.

استفاده از ژاکت فلزی روشی مناسب برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی بوده ضمن افزایش مقاومت و شکل پذیری اعضای این نوع سازه ها وزن قابل ملاحظه ای در مقاوم سازی برای زلزله را نیز به ساختمان اضافه نمی نماید.

مستقیم با مدیریت