آرشیو تگها: "تقویت و مقاوم سازی سازه با مصالح دیوار برشی"

توسطمدیریت

مصالح مورد نیاز در ساخت دیوار برشی بتنی

مصالح مورد استفاده در ساخت دیوار برشی بتنی چیست ؟

‌دیوارهای برشی در مقاوم سازی با ژاکت بتنی مرکب شامل‌ ورق‌ها‌ی تقویت شده فولادی مدفون در بتن مسلح‌، خرپاهای ورق فولادی مدفون در داخل دیوار بتن مسلح و دیوارهای مرکب‌ که‌‌ با یک قاب فولادی در مقاوم سازی دیوار برشی ‌یا با یک قاب مرکب تؤام هستند.

در حالت کلی سیستم دیوار برشی فو‌لادی در مقاوم سازی با شاتکریت به سه نوع تقسیم بندی می‌شود:

  • دیوار برشی فو‌لادی بدون سخت کننده در مقاوم سازی پی
  • ‌دیوار برشی فو‌لادی کوپله در مقاوم سازی عایق
  • ‌دیوار برشی فو‌لادی با سخت کننده در مقاوم سازی تیر بتنی

چنانچه تیر و ستون‌های سازه بتنی در مقاوم سازی اسکلت بتنی قابلیت تحمل بارهای ثقلی را داشته اما تحت بارهای لرزه‌ای آسیب پذیر باشد اضافه نمودن دیوار برشی باعث جذب نیروی جانبی لرزه‌ای توسط این دیوارها شده و از اعمال نیروها در مقاوم سازی سازه های فولادی و تغییر شکل‌های لرزه‌ای به تیر‌ها و ستون‌ها در بهسازی لرزه ای جلو گیری می‌نماید. در نتیجه اضافه نمودن تنها دو یا چهار دیوار برشی باعث کاهش آسیب پذیری تمامی تیر‌ها و ستون‌ها در تقویت سازه میشود.

یکی از روش‌های مقاوم سازی ساختمان‌های بتنی اضافه نمودن دیوار برشی است. دیوار برشی مقاومت، سختی و شکل پذیری سازه را به شدت افزایش می‌دهد و باعث بهبود رفتار لرزه‌ای سازه در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله و کاهش تغییر شکل‌های و خسارات وارد به دیگر المان‌های بتنی سازه میشود.

بعضی مواقع ورق‌های فولادی در مقاوم سازی اسکلت فلزی به عنوان دیوار‌های برشی بکار می‌روند‌. برای جلوگیری از کمانش موضعی چنین دیوارهای برشی فولادی لازم است از تقویت کننده‌های قائم و افقی استفاده شود.

در سیستم دیوارهای برشی فو‌لادی در مقاوم سازی بافت فرسوده به علت گستردگی مصالح و اتصا‌لات، تعدیل تنش‌ها به مراتب بهتر از سیستم‌های مقاوم دیگر در برابر بارهای جانبی مانند قاب‌ها و انواع مهاربندها که معمو‌لاً مصالح به صورت دسته شده در مقاوم سازی عایق و اتصاالت متمرکز هستند، صورت گرفته و رفتار سیستم در مقاوم سازی دیوار برشی به خصوص در محدوده‌ی پلاستیک مناسب‌تر است.

لطفا جهت برآورد قیمت ،هزینه و تعرفه مصالح مورد نیاز برای ساخت دیوار برشی با ما در تماس باشید.

مستقیم با مدیریت