آرشیو تگها: "راه حل حداقل رساندن خطر در کرگیری سوراخکاری بتن"

توسطمدیریت

کرگیری سوراخکاری بتن چه خطراتی دارد؟

سوراخکاری بتن و خطراتی که دارد!

نکات ایمنی در هنگام استفاده از تجهیزات حفاری و کرگیری سوراخکاری بتن:

 • در کرگیری معدن سنگ همیشه از اندازه تیغه مناسب توصیه شده توسط سازنده دستگاه جهت برش استفاده کنید.
 • در کرگیری سقف قبل از شروع کار باید موتور دستگاه را چک کنید و وضعیت کابل دستگاه و دستگاه های محافظ و تیغه اره را بررسی کنید.
 • در کرگیری دیوار اپراتور ناآشنا با دستگاه و آموزش ندیده به هیچ عنوان عملیات برش یا حفاری بتن را شروع ننماید.
 • در کرگیری بنزینی همیشه دستورالعمل سازنده دستگاه را برای استفاده ایمن و اصولی را رعایت کنید.
 • در کرگیری از ستون بتنی استفاده از ماسک تنفسی مناسب در زمانی که از گرد و غبار سیمان نمیتوان اجتناب نمود.
 • در کرگیری از فوندانسیون حتماً از محافظ صورت و عینک محافظ چشم استفاده کنید.

افرادی که از تجهیزات برش و حفاری بتن و سنگ تراشی و کرگیری سنگ و کرگیری سوراخکاری بتن استفاده می‌کنند با طیف گسترده ای از خطرات مانند:

 • خطر گرد و غبار سیلیس در کرگیری سنگ
 • خطر گازهای سمی در کرگیری سقف
 • خطر برگشت اره در کرگیری در معدن
 • خطر شکستگی تیغه در کرگیری دیوار
 • خطر سقوط دیوار در کرگیری معدن سنگ
 • خطر برق گرفتگی در کرگیری بنزینی
 • خطر ارتعاش در کرگیری در ساختمان
 • خطر سر و صدا در کرگیری از ستون
 • خطر لغزش در کرگیری از فوندانسیون
 • خطر سقوط در کرگیری آسفالت

غیر روبرو هستند.

بهترین راه حل برای به حداقل رساندن خطر در کرگیری سوراخکاری بتن خطر آسیب دیدگی اپراتور و پیروی از دستورالعمل ها و آیین نامه های نوشته شده در خصوص ایمنی کار در کرگیری دیوار است که رعایت آنها باعث کاهش احتمال آسیب دیدگی میشود.

بیشترین ریسک ها مربوط به برش بتنی و سنگ تراشی و کرگیری آسفالت هستند این تجهیزات غالباً مستعد آزاد کردن نیروهای زیاد می باشند خصوصاً زمانی که کاتر کرگیری در داخل کار گیر کرده و ثابت میشود. بدیهی است که این نیروها در کرگیری سقف ناخواسته بوده و گاهی اوقات کنترل آن غیرممکن می‌شود و اپراتور را در معرض خطر آسیب دیدگی جدی و گاهی کشنده قرار می دهد.  باشد و تمام اصول ایمنی کار را رعایت کند.

لطفا جهت برآورد قیمت،تعرفه و هزینه کرگیری سوراخکاری بتن با شرکت سازه کار گذر در تماس باشید.

مستقیم با مدیریت