آرشیو تگها: "روش طراحی تنش مجاز (ASD) در طراحی سازه"

توسطمدیریت

روش های مختلف طراحی سازه

مراحل مختلف طراحی سازه چیست ؟

 • روش طراحی حالات حدی (LSD)

در این روش طراحی طبق ضوابط طراحی نظام مهندسی  قسمتی از ضریب اطمینان در بارها اثر داده می شوند و قسمتی از ضرایب اطمینان در طراحی سازه خاص مقاومتها.یعنی هم بارها بزرگ می شوند و هم مقاومت ها کاهش داده می شود. طراحی عملکردی سازه توضیح اینکه عدم اطمینانی که در طراحی وجود دارد هم ناشی از بارها و هم ناشی از مقاومت هاست.بنابراین بهتر است هر دو عدم اطمینان به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.در این روش می توان با اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان طراحی و محاسبه سازه  تصمیم گرفت.

 • روش طراحی تنش مجاز (ASD)

در روش طراحی تنش مجاز برخورد ضریب های اطمینان به این صورت است که مقاومت ماده به ضرایب اطمینان تقسیم می شود و در محاسبات مقادیر کمتری برای مقاومت منظور می شود. مثل طراحی سازه عابر پیاده

 • روش طراحی مقاومت نهایی

در روش طراحی مقاومت نهایی ضرایب اطمینان در بارها ضرب می شود و بارها افزایش داده می شوند و در مقابل در محاسبات ، خود مقاومتهای اصلی وارد می شوند.این روش طراحی در روش LRFD در فولاد و در روش USD بتن در ایین نامه های آمریکا به کار گرفته می شود.

همچنین در قسمتی دیگر از مراحل طراحی سازه :

طراحی سازه ساختمانی بخش سازه عمرانی، معماری و تاسیسات این سه بخش را تشکیل می دهند. بخش عمرانی و معماری در واقع تکمیل کننده یکدیگر می باشند. سازه ساختمان به 4 قسمت تقسیم می شود که عبارت است از  طراحی سازه ساختمان فولادی با دیوار برشی  ،  طراحی یک سازه های بتنی،  طراحی سازه های چوبی و  طراحی سازه بنایی.

 • ارائه نقشه میلگرد‌ گذاری ستون ها، تیر ها، مقاطع و همچنین تراز اتصالات
 • تعیین پارامترهای مختلف در اجرای میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها
 • طراحی جزئیات اتصال عناصر الحاقی و دیوارهای جداکننده
 • موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در قسمت های مختلف
 • پلان ستون‌گذاری، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها
 • طراحی عناصر مقاوم جانبی و دیوار برشی
 • طراحی جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای
 • نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع

مستقیم با مدیریت