آرشیو تگها: "روش های رایج مقاوم سازی سازه در برابر زلزله"

توسطمدیریت

موارد استفاده از ژاکت بتنی استفاده می شود؟

چه زمانی از ژاکت بتنی استفاده می شود و آیا میتوان برای تغییر کاربری ها از آن استفاده کرد ؟

از مواردی که استفاده از ژاکت بتنی برای مقاوم سازی به روش دیوار برشی مناسب به نظر می رسد می توان در مقاوم سازی با شاتکریت در مواردی که میزان آسیب های وارده به ستون زیاد باشد و یا در مقاوم سازی اتصالات خورجینی در مواردی که ستون قادر به تحمل نیرو های فشاری و همچنین نیرو های جانبی وارده در مقاوم سازی بناهای فرسوده نباشد اشاره کرد.

ژاکت بتنی در مقاوم سازی فونداسیون سازه های بتنی یک روکش بتنی مناسب برای عضو سازه های بتنی است که از میلگردهای فولادی و میلگرد های بتن در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی تشکیل شده است. مقاوم سازی با ژاکت بتنی مقاومت خمشی و مقاوم سازی دیوار برشی ستون را افزایش می دهد و افزایش کل پذیری ستون در بهسازی لرزه ای سازه بتنی در این حالت کاملاً مشهود است.

برای اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی با اتصالات بتنی سازه ابتدا شبکه ای از میلگردهای بتنی و میلگرد های فولادی را بر روی عضو قدیمی آرماتور بندی می کنند و سپس در مقاوم سازی سازه بتنی به روش دیوار برشی در برابر زلزله بعد از قالب بندی آن را بتن ریزی یا بتن پاشی و مقاوم سازی با شاتکریت می کنند.

برای اینکه بدانیم چه زمانی باید از روش مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای سازه های بتنی انتخاب کنیم باید شناخت درستی از خسارت های احتمالی ساختمان در وقوع زلزله داشته باشیم.

روش های رایج مقاوم سازی سازه در برابر زلزله عبارتند از:

  • مقاوم سازی با استفاده از دمپر
  • مقاوم سازی با استفاده از ژاکت های فلزی و بتنی
  • مقاوم سازه با استفاده از بادبند های کمانش تاب
  • مقاوم سازه با استفاده از جرم های پاندولی
  • مقاوم سازی با اضافه نمودن دیوار برشی و یا بادبند
  • مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP
  • مقاوم سازی با استفاده از جداگرهای لرزه ای

مستقیم با مدیریت