آرشیو تگها: "شاتکریت برای اجرای تونل ، خاکریز و کانال"

توسطمدیریت

شاتکریت خشک چیست؟

شاتکریت خشک چیست؟

به عملیات پاشش بتن و شاتکریت با مصالح خشک یا تر گفته میشود که از طریق جریان هوای فشرده با سرعت زیاد بر روی سطوح مورد نظر پاشیده میشود و به علت بالا بودن فشار و سرعت ، به صورت دینامیکی در مقاوم سازی به روش دیوار برشی فشرده میشود تا لایه ای متراکم خود نگهدار و باربر ایجاد گردد.

شاتکریت یا بتن پاششی در بهسازی لرزه ای سازه روشی است که در طی آن سنگدانه، آب و سیمان پرتلند توسط هوای پرفشار در تقویت تیر بتنی به نازل فرستاده شده و بر روی سطح موررد نظر پاشیده می شود. دو روش اصلی بکارگیری شاتکریت، شاتکریت تر و شاتکریت خشک است.

شاتکریت خشک

دلایل استفاده از شاتکریت خشک:

  • نیاز به فضای کمتر برای اجرا در مقاوم سازی عایق
  • انعطاف پذیری بیشتر در طول عملیات در مقاوم سازی دال بتنی
  • مقاومت اولیه بیشتر در مقاوم سازی اسکلت بنایی
  • هزینه کمتر دستگاه در مقاوم سازی اسکلت فولادی

با توجه به مزایای گفته شده و مقاوم سازی با شاتکریت، شاتکریت خشک برای پروژه هایی که نیاز به حجم کم شاتکریت دارد و یا فضای اجرا محدود باشد مناسب است.

معایب شاتکریت خشک:

  • متغیر بودن محصول شاتکریت به دلیل تاثیر عامل انسانی در مقاوم سازی دیوار برشی
  • میزان بالای گرد و غبار ایجاد شده در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی

میزان بازگشت و کمانه کردن مصالح در تقویت ستون بتنی در روش خشک بیشتر می باشد و ممکن است تا 40 درصد نیز برسد، این مقدار در روش مخلوط تر به کمتر از بیست درصد در مقاوم سازی خاک زیر پی می رسد.

همان گونه که بیان شد در مقاوم سازی فونداسیون یکی از اساسی ترین تفاوت های این دو روش تفاوت در مقاومت فشاری در دو روش با شرایط یکسان می باشد.

بنابراین از شاتکریت بتن در مقاوم سازی عایق برای تثبیت بدنه، گود برداری ها، اجرای تونل ها، کانال ها، خاکریزها و آبروها در بتن پاششی استفاده می شود و جزء بهترین گزینه ها برای انجام امور خاص عمرانی در مقاوم سازی با دیوار برشی می باشد.

استفاده از این نوع افزودنی در بتن پاششی یا شاتکریت، باعث کاهش استهلاک پمپ شاتکریت و افزایش عمر آن می شود. هم چنین افزودنی شاتکریت در تقویت سازه های بتنی، بنایی و انجام کارهای ترمیمی در سازه های بتنی در مقاوم سازی ستون به کار می رود.

مستقیم با مدیریت