آرشیو تگها: "شرکت بهسازی و مقاوم سازی ساختمان فرسوده"

توسطمدیریت

اهداف و مقاصد مقاوم سازی ساختمان

مقاصد مقاوم سازی

در پی فرسوده و خراب شدن سازه های زیربنایی و لزوم تقویت سازه ها جهت مقاوم سازی سازه های بتنی برای تامین شرایط سخت ایرانی طراحی در دو دهه گذشته تاکید زیادی روی تقویت و مقاوم سازی و تعمیر شده است.

هدف از بهسازی و مقاوم سازی سازه های بتنی برای تقویت در جهت تحمل بارهای وارده و بهبود نارسایی ها در اثر فرسایش و افزودن شیخ پذیری سازه با کاربرد مصالح مناسب و شیوه های مختلف اجرایی در مقاوم سازی اسکلت فلزی انجام می شود. چند دلیل جهت مقاوم سازی سازه های بتنی:

  • وقتی که کاربری یک ساختمان تغییر یابد در مقاوم سازی با frp
  • زمانی که قصد افزایش طبقات سازه وجود داشته باشد در مقاوم سازی با دیوار برشی
  • زمانی که یک سازه در اثر اتفاقاتی مانند زلزله یا گودبرداری در مقاوم سازی اجزای غیر سازنده آسیب ببیند.

مقاوم سازی سازه های بتنی با ژاکت بتنی به روش های مختلفی انجام می شود که هر روش مقاوم سازی مصالح مخصوص و مزیت های منحصر به فرد خود را دارد سازه ها در شرایطی خاص به مقاوم سازی نیاز پیدا می کنند و هدف از مقاوم سازی سازه ها تحکیم یک ساختمان در اثر زلزله و عوامل مختلف محیطی می باشد.

با مقاوم سازی فونداسیون امکان حفظ مقاومت برشی و مقاومت فشاری و محصور شدگی ستون ها ، دیوارها ،دال ها و تیر ها نیز وجود دارد. هدف از مقاوم سازی سازه های بتنی با ژاکت فولادی موجب افزایش مقاومت فشاری و برشی و حفظ محصور شدگی برای بالا بردن شکل پذیری یا پیوستگی بتن و آرماتور می شود. همچنین ظرفیت باربری در مقاوم سازی فونداسیون در برابر بارهای جانبی زلزله و بارهای قائم بالا خواهد رفت.

لطفا جهت اجرای مقاوم سازی و بهسازی سازه های ساختمانی و بناهای فرسوده و برآورد قیمت و هزینه با شرکت ما درتماس باشید.

مستقیم با مدیریت