آرشیو تگها: "قیمت ،هزینه و تعرفه کاشت میلگرد"

توسطمدیریت

مصالح مورد استفاده در کاشت میلگرد

روش های مختلف کاشت میلگرد و مصالح  مورد استفاده

کاشت میلگرد با چسب در فونداسیون از جمله عملیات‌ مقاوم سازی سازه ‌های بتنی است که در هر پروژه‌ ای در کاشت میلگرد در بتن صرف نظر از مقیاس و اهمیت ممکن است به کار گرفته شود.

در بعضی حالات در کاشت میلگرد با چسب این مواد بصورت جدا داخل کپسول تعبیه می‌شوند و در بعضی موارد در کاشت میلگرد در ستون به صورت چسب های کاشت میلگرد کارتریجی یا به صورت فله ای می‌باشند که در این حالت خمیر کاشت میلگرد و بولت و آرماتور در بسته بندی‌های متنوع عرضه می‌گردند.

چسب کاشت شیمیایی میلگرد یا چسب کاشت شیمیایی آرماتور و میلگرد در بتن به صورت دو یا سه جزئی تولید می‌گردند. بسیاری از سیستم ها به صورت چسب مخصوص کاشت میلگرد در فونداسیون در بازار وجود دارد که بر اساس نوع رزین چسبی کاشت میلگرد که ترکیب آنها بکار گرفته شده و نحوه نصب و کاربرد، دسته‌ بندی می‌گردند.

در تمام این سیستم ها در کاشت میلگرد در بتن یک سوراخ ایجاد شده و سپس تمیز می‌گردد. روند تمیز کردن بسته به نوع محصول در روش کاشت میلگرد در فونداسیون متفاوت است. در بسیاری از موارد در کاشت با میلگرد با چسب در ستون سوراخ می‌بایست با استفاده از فرچه یا پمپ تمیز گردد.

مراحل اجرای کاشت شیمیایی میلگرد :

  • کاشت میلگردهای مهاری در بتن بدون اتصال تقویت شده
  • کاشت میلگردهای مهاری در ستون با اتصال تقویت شده
  • انتقال بار در سیستم روش کاشت میلگرد در تیر بتنی

سازه‌ ای را در نظر بگیرید که از نظر باربری ضعف دارد و نیاز به کاشت میلگرد و انکر بولت با چسب مخصوص دارد اما امکان تخریب و بازسازی وجود ندارد. در این شرایط با استفاده از روش کاشت میلگرد در فونداسیون و در نتیجه افزودن بخش ‌های جدید با کاشت میلگرد در بتن می‌توان ظرفیت باربری آن بخش از سازه با روش کاشت میلگرد در تیر بتنی را به طرز قابل توجهی افزایش داد.

روش کاشت میلگرد را می‌تواند در قسمت ‌های مختلف سازه ‌ها از جمله:

  • کاشت میلگرد در دیوار ها
  • کاشت میلگرد در دال‌ های بتنی
  • کاشت میلگرد در تیر ها
  • کاشت میلگرد در فونداسیون
  • کاشت میلگرد در المان‌ های موقتی

به کار برد.

لطفا جهت برآورد قیمت و هزینه کاشت میلگرد با ما در تماس باشید.

مستقیم با مدیریت