آرشیو تگها: "قیمت وهزینه وتعرفه باد بند فولادی"

توسطمدیریت

مقاوم سازی قاب بتنی ساختمان با بادبند فولادی و فلزی

انواع روشهای مقاوم سازی قاب های بتنی با بادبند فلزی

روش های مقاوم سازی در عصر امروز بسیار متنوع است و بستگی به کیفیت مصالح و هزینه در دسترس و موقعیت مکانی سازه دارد.به طور کلی می توانیم برای تقویت ساختمان های بتنی با بادبند فولادی دو روش کلی بیاوریم:

  • قاب فولادی بادبندی شده محصول در قاب بتنی که به روش غیر مستقیم انجام می شود.
  • قاب بتن آرمه بادبندی شده که به روش مستقیم انجام می شود.

به طور کلی مقاوم سازی ساختمانها و سازه ها به دو صورت انجام می شود. باید به این نکته توجه کنیم که ایران از لحاظ جغرافیایی در کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا یا قرار دارد که این قضیه مقاوم سازی بناهای فرسوده با اف آر پی و استفاده از بادبند را پر رنگ تر می کند. البته در بسیاری از کشورهای زلزله خیز و پیشرفته و ساخت ساختمان‌های اسکلت بتنی بلند مرتبه و کوتاه مرتبه امری رایج است تحقیقات بسیاری در زمینه استحکام‌ بخشی و مقاوم‌سازی با بادبند های فلزی انجام شده است.

استفاده از بادبند های فولادی جهت مقاوم سازی سازه در برابر زلزله در قابهای بتنی یک سیستم ترکیبی ایجاد می کند که تقریباً از نظر خصوصیات رفتاری با سازه های بتنی متفاوت است البته شکل بادبند میزان بلندی ساختمان می تواند تاثیر زیادی روی عملکرد بادبند و مقاوم سازی در این ساختمان ها داشته باشد.

مستقیم با مدیریت