آرشیو تگها: "مراحل اجرای کاشت آرماتور و بولت و کاشت راد"

توسطمدیریت

انواع چسب و خمیر کاشت میلگرد

انواع چسب و خمیر کاشت میلگرد ، راد و بولت:

مراحل روش اجرای کاشت آرماتور و بولت و کاشت راد: محاسبه ابعاد سوراخ برای استقرار آرماتور و یا راد در کاشت راد با گروت ، ایجاد سوراخ مورد نیاز با ابزار مناسب در کاشت راد با کارتریچی ، تمیز نمودن گرد و غبار ناشی از حفاری با استفاده از دستگاه مکنده یا برس موی در کاشت راد با کارگیری ، زدودن هرگونه چربی و مواد روغنی و دانه های سست و یا سطوح فاقد استحکام و رطوبت از سطوح داخلی سوراخ در کاشت راد با بولت در بتن ، ترکیب نمودن اجزای چسب کاشت راد چسب درون نازل ، تزریق چسب کاشت آرماتور تا میزان دو سوم حجم حفره ، نصب رول بولت به صورت چرخشی داخل سوراخ کاشت راد رول بولت ، تمیز نمودن مواد اضافی بیرون ریخته از دهانی سوراخ با کاردک و یا ابزار دیگر در کاشت راد چسب هیلتی ، زمان عمل آوری بر اساس درجه حرارت محیط می باشد که پس از گذشت این زمان بارگذاری در کاشت راد با شیمیایی قابل اعمال است.

اجرای کاشت راد را بر اساس مکانی که در آن اجرا می شود میتوان در چند دسته انواع کاشت راد را بیان کرد.

کاشت راد در تیر

در اجرای کاشت راد چسب هیلتی باید احتیاط کرد و از وارد کردن هر گونه آسیب به ساختار تیر در کاشت راد بتن پرهیز کرد لازمه این کار هم اطلاعات دقیق در خصوص ساختار و آرماتوربندی تیر و کاشت راد با محاسبات دقیق است. پی ها از جمله اجزای سازه های بتنی هستند که هر از گاهی در آن ها کاشت راد با کر گیری قرار داده می شود. هدف از کاشت راد در تیر می تواند متنوع باشد. اتصال به ستون یا اضافه کردن بخشی جدید به ساختمان مانند تراس و بالکن می تواند از جمله اهداف کاشت راد در تیر با بولت در بتن باشد.

کاشت راد در فونداسیون

اغلب برای پرهیز از وارد کردن آسیب به ساختار فوندانسیون در کاشت بولت راد از دریل استفاده می کنند تا احتمال آسیب به آرماتورهای فوندانسیون در کاشت راد با چسب اپوکسی به حداقل برسد. هدف از کاشت راد در فونداسیون میتواند: برطرف سازی ایرادات و ضعف‌های احتمالی در فوندانسیون در کاشت راد در فوندانسیون ، اصلاح ساختار فوندانسیون در کاشت بولت ، افزایش ارتفاع فوندانسیون در کاشت راد با خمیر ، افزایش مقاومت و ظرفیت باربری فوندانسیون در کاشت راد با چسب بتن باشد.

کاشت راد در ستون

برای جلوگیری از وارد کردن آسیب به ساختار ستون باید اطلاعات دقیق در خصوص آرماتور بندی ستون در کاشت راد با گروت داشته باشید. گاهی اوقات در سازه های بتنی در کاشت راد درستون لازم است بخشی به ساختمان اضافه شود. برای مثال به منظور اضافه کردن تیر بتنی یا حتی اضافه کردن بالکن، عملیات کاشت راد با خدمات در ستون به کار گرفته می‌شود.

کاشت راد در بتن

برای کاشت راد در بتن باید مقطع موجود بتنی توسط کارشناسان فنی بررسی و با توجه به محاسبات دقیق کاشت راد انجام شود و میزان بار برآورد شده ، و همچنین رفتار مقطع در برابر ترک ها و ریز ترک های موجود ، موقعیت اجرای کاشت راد با کیفیت ، عمق کاشت راد چسب و غیره تعیین گردد.

مستقیم با مدیریت