آرشیو تگها: "مزایا،ضعف و معایب دیوار برشی چیست؟"

توسطمدیریت

ماهیت نیروهای وارد شده به دیوار برشی

نیروهایی که به دیوارهای برشی وارد می‌شوند چه ماهیتی دارند ؟

عناصر مقاوم سازی شده سازه بتنی در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی‌، دیوار برشی‌ یا ترکیبی از آن دو هستند. از لحاظ برتری می‌توان گفت که دیوار برشی اقتصادی‌تر از قاب است. این دیوارها در مقاوم سازی با شاتکریت قسمت عمده‌ی نیروهای جانبی وارد بر سازه و برش‌های حاصل از آن را جذب می‌کنند.

یکی از سیستم‌های مناسب در مقاوم سازی با دال بتنی برای مقابله با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه استفاده از دیوار سازه‌ای برشی است. اثر زلزله بر ساختمان‌ها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملاً متفاوت است. ‌نیروهای ناشی از زلزله‌ ‌در مقاوم سازی در برابر زلزله به مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر از سایر نیروهای مؤثر هستند.

مزایای دیوار برشی چیست؟

  • افزایش سختی ساختمان در مقاوم سازی دیوار بتنی و افزایش ضریب ایمنی در مقابل شکست و ریزش و کاهش خسارت به اعضای غیر سازه‌ای.
  • اگر نسبت ارتفاع به طول دیوار در تقویت تیر بتنی کمتر از ۲ یا ۳ باشد به آن دیوار برشی کوتاه می‌گویند.. دیوارهای برشی کوتاه در مقابل خمش مقاومت بیشتری دارند ولی در برابر برش از مقاومت کمی برخوردار هستند. بنابراین در این دیوارها رفتا ربرشی حاکم است.
  • اگر نسبت ارتفاع به طول زیاد باشد،‌به آن دیوار برشی بلند در مقاوم سازی دیوار برشی می‌گویند. رفتار این نوع دیوارها بر خلاف نامشان اغلب خمشی است.
  • کنترل تغییر مکان جانبی ساختمان در بهسازی لرزه ای
  • تغییر مکان جانبی ساختمان‌ها در مقاوم سازی خمشی دارای دیوار برشی در مقایسه با سازه‌های دارای بادبند کمتر است.
  • برای سازه‌ های بلند در مقاوم سازی با ژاکت بتنی استفاده از قاب خمشی به تنهایی کافی نیست. و استفاده از دیوارهای برشی اجتناب ناپذیر است.
  • امکان جانمائی دیوار برشی در فضاهای محدود در بهسازی لرزه ای

مهمترین ضعف در دیوارهای برشی در مقاوم سازی با شاتکریت دارای بازشو، تیرهای كوپله هستند. این تیرها دارای طولی كوتاه و عمقی زیاد هستند و اگر ضخامت آنها در مقاوم سازی اسکلت بنایی كم باشد، تبدیل به تیر عمیق می‌شوند كه رفتار مطلوبی ندارند.

اغلب سه نوع تخریب در مقاوم سازی دال بتنی در تیرهای كوپله مشاهده می‌شوداغلب سه نوع تخریب در تیرهای كوپله مشاهده می‌شود.

  • تخریب خمشی در بهسازی لرزه ای
  • شكست كششی قطری در مقاوم سازی عایق
  • شكست قطری فشاری و كششی در مقاوم سازی پی

تیرهای كوپله در مقاوم سازی اسکلت بتنی معمولاً از دیوارها ضعیفترند و بر اثر حركت جانبی، خمشی دیوارها، چرخش قابل ملاحظه‌ای در محل اتصال دیوارها به تیرها در تقویت سازه اعمال میشود و همین چرخش موجب تولید لنگر قابل توجه و‌ جاری شدن مقاطع تیرها می‌شود.

مستقیم با مدیریت