آرشیو تگها: "مزایا و معایت استفاده از مقاوم سازی با ژاکت بتنی"

توسطمدیریت

مقاوم سازی با ژاکت بتنی

مقاوم سازی با ژاکت بتنی چیست؟ روش های مقاوم سازی با ژاکت بتنی ، هزینه و قیمت مقاوم سازی با ژاکت بتنی ساختمان و سازه ،ژاکت برای ستون های بتنی ، مجری و اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی در تهران و کرج برای انواع سازه ، شرکت مقاوم سازی با ژاکت بتنی ، مقاله در زمینه ژاکت بتنی ، مزایا و معایب مقاوم سازی با ژاکت بتنی ، سیستم ژاکت بتنی

ژاکت بتنی چیست؟

ژاکت بتنی نوعی روکش است که برای اجزای بتنی سازه در مقاوم سازی بنا به کار میرود ژاکت بتنی از اجزای مختلفی تشکیل شده است. میلگردهای فولادی و ماده بتن از اجزای شاخص تشکیل دهنده ژاکت بتنی هستند که در مقاوم سازی به روش دیوار برشی استفاده می شوند. برای اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی لازم است ابتدا شبکه ای از میلگردها را برروی عضو قدیمی آرماتوربندی کنند و پس از تشکیل قالب بندی در مقاوم سازی سازه عملیات بتن ریزی را انجام دهند.

ژاکت بتنی و ژاکت فولادی روش های مقاوم سازی ساختمان هستند که هم مقاوم سازی با ژاکت بتنی و مقاوم سازی با ژاکت فولادی ساز و کارهای مشابه ای دارند. در مقاوم سازی اسکلت بتنی معمولاً ژاکت های فلزی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به دلیل اینکه از محدودیت کمتری برخوردار هستند. با این حال مقاوم سازی اجزای سازه ای و مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای در نحوه طراحی و اجرا و موارد دیگر با هم تفاوت هایی دارند.

در روش مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای المان مورد مقاوم سازی یک ژاکت بتنی ایجاد می شود. این ژاکت بتنی سازه های اطراف المان اصلی را پوشش داده و مشابه به ژاکت فولادی و ژاکت فلزی از طریق افزایش سطح مقطع و همچنین ایجاد تنش سه محوره در المان اصلی در مقاوم سازی سازه به تحمل تنش بیشتر کمک می کند. به طور کلی بیشترین کاربرد مقاوم سازی اتصالات خورجینی با ژاکت بتنی برای پروژه های مقاوم سازی است.

 

هدف از مقاوم سازی با ژاکت بتنی

هدف از اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی بناهای فرسوده کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای ناکارآمد است چرا که این اعضا در شرایط طراحی و مطابق واکنش های ساختمانی به وضعیت هدیه تعیین شده خود در مقاوم سازی با ژاکت بتنی نخواهند رسید. در صورت امکان ژاکت بتنی دور تا دور اجزای سازه ای و در غیر اینصورت تا یک یا چند وجه آنها اجرا می شود. شرکت های بتن آرمه زمانی به کار می روند که اعضای سازه ای دچار آسیب دیدگی شدید شده باشند یا مقاومت لرزه ای آنها ناکافی باشد. 

 

سایر روشهای رایج مقاوم سازی

 • مقاوم سازی ساختمانها و سازه ها با استفاده از میراگر
 • مقاوم سازی ساختمانها با اف آر پی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جداگرهای لرزه ای
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از ژاکت های فلزی
 • مقاوم سازی ساختمانها با استفاده از بادبندهای کمانش تاب
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از ژاکت های بتنی
 • مقاوم سازی ساختمانها با اضافه نمودن دیوار برشی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جرم های متمرکز پاندولی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با اضافه نمودن بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با ورق فولادی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با شاتکریت بتنی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی
 • مقاوم سازی ساختمان ها با روش افزایش ابعاد تیر ستون و فونداسیون سازه
 • مقاوم سازی سازه با تکنیک پس کشیدگی یا پیش تنیدگی

مزایای مقاوم سازی با ژاکت بتنی در سازه ها

 • اصلاح اتصالات در قاب ها در گرید مقاوم سازی
 • مکان اصلاح همزمان کلیه مشکلات سختی و مقاومتی در قاب های بتنی در مقاوم سازی اتصالات خورجینی
 • عدم نیاز به پوشش ضد حریق در مقاوم سازی اسکلت بنایی
 • امکان اصلاح باربری ثقلی ستون ها در مقاوم سازی ستون
 • سهولت ایجاد پیوستگی بین اعضا با ماده مقاوم سازی چوب
 • همگن و همجنس بودن ژاکت بتنی با اعضای سازه در مقاوم سازی عایق
 • اجرای ژاکت بتنی به بهترین روش در مقاوم سازی با دیوار برشی
 • عدم نیاز به اجزای کاور های ضد حریق به عنوان پوشش ژاکت بتنی در مقاوم سازی دال بتنی

مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی در ستون:

روکش بتونی شامل لایه از بطن میلگردهای طولی و خاموتهای بسته میباشد. روکش بتنی مقاومت خمشی و برشی ستون را افزایش می‌دهد و افزایش چشمگیر پذیری ستون در این حالت کاملاً مشهود است. مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی و بسته به شرایط می تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود مناسب بودن طرح روکش بتنی در مقاوم سازی سازه به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد. روکش بتن آرمه در مقاوم سازی در مواردی که میزان شدت آسیب های وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد به کار گرفته می شود.

روکش بتنی در مقاوم سازی اتصالات خورجینی بسته به شرایط استفاده می تواند دو تا دور ستون و یا در یک فصل اجرا شود مناسب بودن طرح روکش بتنی در مقاوم سازی سازه های بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد. اگر ضخامت روکش بتنی کم باشد افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده در مقاوم سازی با الیاف اف آر پی محسوس نمی باشد. روکش بتونی باعث افزایش ابعاد ستون می‌گردد که علاوه بر مسائل معماری وزن ساختمان را نیز افزایش می دهد.

 

کاربرد روش مقاوم سازی با ژاکت بتنی چیست؟

 • مقاوم سازی المان های سازه های بتنی: مقاوم سازی ستون ها و مقاوم سازی صفحه ستون ومقاوم سازی  تیرها
 • افزایش مقاومت برشی المان های سازه در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
 • محصور سازی بتن ها در مقاوم سازی با ژاکت بتنی و اجرای ژاکت بتنی
 • افزایش سختی و مقاومت اتصالات در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
 • افزایش مقاومت برشی ستون و مقاوم سازی تیر ها با روش مقاوم سازی ژاکت بتنی

راهکار مهم در کاهش نیاز لرزه ای در سازه های بتن ارمه:

 • انتخاب شرایط ساختگاهی مناسب با نوع خاک مطلوب طرح لرزه‌ای و مقاوم سازی خاک پی
 • اجتناب در استفاده از جرم‌های غیرضروری در پیکربندی ساختمان و مقاوم سازی ساختمان ها
 • استفاده از پیکربندی ساده سازه‌ای و با حداقل آثار پیچشی
 • اجتناب از تغییرات ناگهانی مقاومت و سختی در ارتفاع ساختمان و مقاوم سازی نما
 • جلوگیری از تشکیل طبقه نرم مقاوم سازی پی ساختمان
 • تامین مهارجانبی کافی برای کنترل دریافت از طریق مقاوم سازی دیوارهای برشی
 • جلوگیری از ایجاد اختلال در رفتار جانبی سازه توسط مقاوم سازی اجزای غیر سازه‌ای

جاکتهای بتن آرمه ترمیم ، مقاوم سازی و بهسازی در ستونهای بتنی :

ژاکت بتنی، لایه ای از بتن، میلگردهای طولی و خاموت های بسته است. روکش های بتنی، مقاومت برشی و خمشی ستون را افزایش می دهد و باعث شکل پذیری ستون خواهد شد.  روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیب‌های وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد بکار گرفته می‌شود. روکش بتنی بسته به شرایط می‌تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود.مناسب بودن طرح روکش بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد. اگر ضخامت روکش بتنی کم باشد، افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نیست.

در مقاوم سازی ستون با کمک ژاکت بتنی، ستونها با اضافه کردن میلگردهای اصلی و اجرای بتن ریزی مجدد، مقاوم سازی  در روش مقاوم سازی بتن با ژاکت بتنی، ابتدا آرماتورها به دور ستون بسته می شوند؛ سپس دور تا دور ستون قالب بندی شده و در همین قالب، عملیات بتن ریزی یا بتن پاشی انجام خواهد شد. قالب موردنظر از اطراف ستون برداشته می شود و میلگردها و بتن های دور میلگرد به ستون اضافه می شوند .

 

لینک های مرتبط :

اجرای ژاکت بتنی چگونه است ؟

با روش ژاکت بتنی کدامیک از اعضای سازه های بتنی تقویت میشود ؟

ترمیم و بهسازی ستون بتنی با روش ژاکت بتنی

موارد استفاده از ژاکت بتنی استفاده می شود؟

چه زمانی از ژاکت بتنی استفاده می شود؟

مزایای ژاکت بتنی در ستون سازه و ساختمان

طراحی و اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

روش ژاکت بتنی برای مقاوم سازی در برابر زلزله

معایب روش مقاوم سازی با ژاکت بتنی

معایب مقاوم سازی با ژاکت بتنی در سازه ساختمانی و صنعتی

مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای دیوارهای برشی

مزایا و معایب مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی

مقاوم سازی سازه های بتنی با روش ژاکت بتنی

نحوه اجرای ژاکت بتنی در سازه های فلزی و یا بتنی

نکات اجرایی ژاکت بتنی

نکات ویژه اجرای ژاکت بتنی ستون ها

اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی تیر ها

 

 

 

مستقیم با مدیریت