آرشیو تگها: "مزیت های مهاربند و بادبند همگرا در مقاوم سازی ساختمان"

توسطمدیریت

مهاربند و بادبند همگرا و ویژگی ها آن

مهاربند همگرا و ویژگی های آن :

اعضای مهاربندی در یک نقطه همگرا شده و با هم تلاقی دارند. قاب مهاربندی شده به عنوان یک خرپای عمودی در نظر گرفته می‌شود که در برابر بار‌های جانبی  از طریق سختی محوری ستون‌ها و تیرها، مقاومت سازه در برابر زلزله می‌کند.

همانطور که می دانید مهاربند ها و بادبند ها یکی از اعضاء جانبی هستند که برای مقاومت در برابر زلزله طراحی می شوند اما اگر بادبندها در مقاوم سازی پی سازه نتوانند وظیفه خود را به‌ درستی انجام دهند، ساختمان می تواند در بهسازی لرزه ای سازه تا مرز انهدام کامل پیش رود. بادبند های همگرا بر 8 نوع هستند:

 • مهاربند شورون هفتی
 • مهاربند ترکیب شورون هفتی و هشتی
 • مهاربند زانویی
 • بادبند ضربدری
 • مهاربند قطری
 • بادبند شورون هشتی
 • مهاربند k شکل
 • مهاربند دروازه ای

عملکرد اصلی اعضای قاب بادبندی مقاومت در برابر بار افقی برشی است. اگر چه که وابسته به حالت پیکربندی و هندسه آن‌ها، به این دلیل که ستون‌ها به صورت محوری تحت اثر بار‌های ثقلی تغییر شکل یافته و کوتاه می‌شوند،  اعضای قاب مهاربندی می‌توانند نیروهای فشاری عمده‌ای را در مقاوم سازی اتصالات خورجینی تحمل کنند.

مزیت های مهاربند همگرا در مقاوم سازی ساختمان:

 • کنترل شدن تغییر مکان جانبی سازه تا حد زیاد به دلیل سختی زیاد سیستم بادبندی در بتن
 • طراحی به نسبت ساده و عدم نیاز به نیروی تخصصی برای اجرا آن در مقاوم سازی خاک زیر پی
 • سختی بالای سیستم در مقاوم سازی به روش دیوار برشی

به دلیل پیچیدگی رفتـار اتصـالات بـا ورق در قاب‌هـای بـا مهاربنـدی همگـرا، طراحی این گروه از اجزای سازه‌ای معمولاً با سـاده سـازی‌های بسیاری در مقاوم سازی با ژاکت فولادی انجام می‌گیرد.

به طور كلی قاب‌ های با مهاربندی همگرا به گونه‌ای طراحـی می‌شوند كه تحت بارهای لرزه‌ای در مقاوم سازی با کامپوزیت، انرژی به وسیله كمانش و یا جـاری شـدن بادبنـد یا مهاربند و تقویت مسـتهلك شود.

سه تفاوت مهاربند همگرای ویژه و مهاربند همگرای معمولی  :

 • تفاوت در مقدار استهلاک انرژی در مقاوم سازی با شاتکریت
 • تفاوت ها در رفتار های فرا ارتجاعی در مقاوم سازی با دیوار برشی
 • در بدست آوردن نیروی زلزله در طراحی در مقاوم سازی بتن

مستقیم با مدیریت