آرشیو تگها: "مشاوره و آموزش محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی"

توسطمدیریت

چگونگی انجام محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

طراحی ساختمان های بتنی:

 • موقعیت و نمایش جزییات میلگرد‌گذاری در محل بازشو‌ها و سوراخ‌ها در طراحی سازه های بتنی
 • تعیین نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها در طراحی و محاسبات سازه
 • طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی و دیوارهای جداکننده در طراحی سازه نگهبان
 • پلان ستون‌گذاری ، دیوار برشی و تیپ‌بندی تیر‌ها در طراحی سازه های چوبی
 • طراحی عناصر مقاوم جانبی در طراحی سازه بتنی یک طبقه
 • نقشه میلگرد‌گذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال در طراحی سازه بتنی ویژه
 • نقشه میلگرد‌ گذاری سقف و مقاطع در طراحی سازه بتنی به روش IRFD

طراحی ساختمان های فولادی:

 • جزییات صفحه پای ستون‌ها و نحوه‌ی اتصال آن به فونداسیون و جزییات اجرایی شمشیری راه‌ پله دز طراحی سازه فولادی
 • نوع الکترود ، طول و بعد جوش و محل اجرای آن در طراحی سازه فولادی در ایتبس
 • محل و اندازه داکت‌های تاسیساتی و ترسیم جزییات تقویت دور سوراخ‌ها در طراحی سازه فولادی با دیوار برشی یتنی
 • جزییات اتصال تیرچه‌ها به تیرهای فولادی و کنسول ها در طراحی سازه فولادی به روش IRFD در ETABS
 • پلان تیپ‌بندی ستون‌ها، پای‌ستون‌ها، تیر‌ها، بادبند‌ها با جزییات کامل در طراحی سازه فولادی ایتبس 2015
 • جزییات ضروری مربوط به قاب خمشی و ترکیبی در طراحی سازه فولادی ویژه
 • طراحی کامل اتصال ها و وصله ها در طراحی سازه فولادی و بتنی

مستقیم با مدیریت