آرشیو تگها: "مقاومت سنجی و تست کاشت میلگرد"

توسطمدیریت

آزمایش و تست کاشت میلگرد و مقاومت سنجی

نحوه آزمایش و تست کاشت میلگرد و مقاومت سنجی چگونه است ؟

چسب های کاشت بولت از نظر بسته بندی نیز دارای دو نوع می باشد. چسب های کاشت بولت با بسته بندی تزریق به روش گان و چسب های کاشت بولت در فونداسیون با بسته بندی حجمی و کیلوگرمی.

کاشت بولت در بتن دارای مراحل مختلفی می باشد. عملیات کاشت بولت و بولت در بتن مسلح به ترتیب شامل سوراخ کاری بتن به وسیله دستگاه کرگیری یا گرد بر بتن در استاندارد انکر بولت به عمق و قطر مناسب و لازم، شستشو و تمیزکاری داخل سوراخ در انکر بولت لرزه ای به وسیله دستگاه دمنده و مکنده ، تزریق و اعمال چسب در انواع انکر بولت استیل به وسیله گان یا به صورت شره ای و نصب رول بولت می باشد.

امروز انواع مختلفی از چسب های کاشت بولت در بتن توسط شرکت های تولید کننده گوناگون ارائه می شود. این چسب های کاشت بولت دارای ترکیبات شیمیایی و مشخصات مقاومتی و شیمیایی در اجرای انکر بولت مختلفی می باشند.

بهترین روش برای تست کیفیت کاشت آرماتور و رول بولت انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور در بتن می باشد. این آزمایش با عنوان Pull Off شناخته می شود. عملکرد آرماتور در اجرای کاشت رول بولت مکانیکی در هنگام کشش بیانگر صحت اجرا می باشد.

نتیجه این تست در انکر بولت ساختمانی می تواند منجر به جاری شدن آرماتور یا میلگرد، برآمدن آرماتور در انکر بولت سقفی و یا قلوه کن شدن بتن گردد. بدیهی است در انکر بولت در فونداسیون بهترین نتیجه گزینه نخست یعنی جاری شدن میلگرد می باشد.

ویژگی های کاشت بولت و رول بولت:

  • اجرای سریع و آسان در انکر بولت فیشر
  • بدون شره در انکر بولت سقفی
  • عدم تأثیر پذیری از عوامل جوی و محیطی در انکر بولت با رول بولت
  • قابل اجراء در محیط های مرطوب در انکر بولت استیل
  • کاشت آرماتور و بولت بر روی سطوح عمودی و افقی بتن در انکر بولت در فونداسیون
  • نصب صفحات فلزی بر روی سطوح عمودی در انکر بولت در ساختمان
  • پر کردن شکاف‌های موجود در دیوار، سقف و کف در انکر بولت در بتن
  • چسبندگی عالی به انواع سطوحی بتنی، فلزی، سنگ در کاشت انکر بولتفغ

مستقیم با مدیریت