آرشیو تگها: "مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه خطوط لوله ، مخازن ، تانکرها بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی ( واحد های تولیدی ، فرآوری ، نفت ، گاز ، معادن ، شیمیایی و غیره)"

توسطمدیریت
, , , , , , , , , , , ,

مقاوم سازی – حوزه فعالیت

روش های ترمیمی ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی ، محافظت در انواع سازه های بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی  در انواع سازه ها بر اساس حوزه های فعالیت ، درجه حساست ، شرایط بهره وری و بسیاری از پارامترها  مختلفی وابسته است . گاها در برخی در برخی سازه به دلیل حساسیت های بالا ، هزینه های خارج کردن آن از سیکل بهره وری و امکان انجام کار ممکن است هزینه های مالی ، ضرر های تعطیلی باقی خط های تولیدی و بسیاری موارد را شامل شود .

روش های ترمیمی ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی ، محافظت در انواع سازه های بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی بسیار زیادی برای یک سازه یا بخشی از سیستم وجود دارد اما نکته قابل تامین که میتواند تاثیر زیادی در انتخاب یک روش موثر باشد میتواند به چند دسته کلی زیر تقسیم شود :

 • مدت زمان انجام کار
 • نیاز به تعطیلی تمام یا بخشی از مجموعه
 • هزینه انجام کار
 • میزان بهره وری یا مدت زمان کارایی روش انتخابی
 • درجه تاثیر در بهبود رفتار عضو و برگشت به چرخه خدمت پذیری
 • تجهیزات ، ابزار مورد نیاز
 • میزان تخصص و در دسترس بودن برخی امکانات
 • در دسترس بودن حوزه کار
 • حجم عملیات
 • ابجاد تداخل با باقی خط تولید یا مجموعه

 و بسیاری موارد دیگر

بر این اساس میتوان روش های ترمیمی ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی ، محافظت در انواع سازه های بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی بر اساس حوزه های فعالیت را به شرح زیر تقسیم بندی کرد :

 1. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه ساختمان های بتنی ، فلزی ( مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی )
 2. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه ساختمان های صنعتی بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی ( واحد های تولیدی ، فرآوری ، اصلاح ، معادن ، شیمیایی و غیره)
 3. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه خطوط لوله ، مخازن ، تانکرها بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی ( واحد های تولیدی ، فرآوری ، نفت ، گاز ، معادن ، شیمیایی و غیره)
 4. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه صنعت حمل ونقل با سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (پل ها ، تونل ، زیر گذرها ، سازه های حمل نقل دریایی و موارد مشابه )
 5. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات و سازه های نفت ، گاز با سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند سازه های پتروشیمی ، سازه های فراساحلی ، بندرگاهها ، موارد مشابه )
 6. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات، تاسیسات آبرسانی با سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند مخازن ، کانال ها انتقال ، تاسیسات انحراف آب ، سرریز ها ، دریچه ها ، لوله ها ، تاسیسات ذخیره سازی ، پالایشی و موارد مشابه )
 7. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات تجهیزات برق رسانی ، پالایشگاهی با سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند نیروگاهها ، پایه توربین ها ، ضربه گیرها ، فیکسچر ، خطوط برق ، دکل ها ، موارد مشابه )
 8. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات تاسیسات انتقال فاضلاب ، تصفیه خانه ها سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند سازه تصفیه خانه،انتقال فاضلاب ، مخازن و موارد مشابه )
 9. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات مخابراتی بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند دکلهای مخابرتی ، تاسیسات نگهداری ، انتقال و موارد مشابه )
 10. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات فرودگاهی سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند باند فرودگاه ، آشیانه هواپیما ، برجک ها هوایی ، تاسیسات رادیویی ، مسیرهای انتقال هواپیما وبسیاری موارد مشابه )
 11. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات و تجهیزات آبرسانی و تصفیه سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند سازه تصفیه خانه های بیمارستانی ، انتقال فاضلاب ، مخازن نگهداری آب  و  موارد مشابه )     
 12. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات بنادر ، دریایی سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند مسیرهای ریل جرثقیل ،سکوهای بارگیری ،پهلوگیری ، تاسیسات زیر بنایی و شمع ها ، کف های بتنی صنعتی موارد مشابه )
 13. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه تاسیسات نظامی ، دفاعی سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند مسیرهای ریل جرثقیل ،سکوهای بارگیری ، کف های بتنی صنعتی  و  موارد مشابه )
 14. ترمیم ، تعمیر ، مقاوم سازی ، بهسازی در حوزه سازه های مدفون سازه بتنی ، فلزی ، کامپوزیتی (مانند خطوط لوله ، بخش های بیرونی سازه ، مخازن آب ، مواد شیمیایی و کانالهای انتقال آب ، لوله های فشار قوی آب و بسیاری موارد مشابه )

 

مستقیم با مدیریت