آرشیو تگها: "مقاوم سازی با پوشش بتنی"

توسطمدیریت

طراحی و اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

طراحی و اجرای روشهای مقاوم سازی و تقویت سازه بتنی با استفاده از ژاکت بتنی در چه برنامه هایی انجام میشود ؟

یکی از روشهای عالی برای مقاوم سازی ساختمان بتنی، استفاده از پوشش بتنی یا ژاکت بتنی در مقاوم سازی با شاتکریت در اطراف المانهای سازه مانند ستون، تیر و دیوار برشی در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله است.

مقاوم سازی با ژاکت بتنی مزیت هایی دارد که در زیر به آنها اشاره میشود:

  • همجنس و همگن بودن روش مقاوم سازی با المان نیازمند مقاوم سازی با شاتکریت
  • اصلاح اتصالات در قاب ها در مقاوم سازی با دیوار برشی
  • سهولت ایجاد پیوستگی بین اعضا در مقاوم سازی دال بتنی
  • امکان اصلاح همزمان کلیه مشکلات سختی و مقاومتی در قاب های بتنی در تقویت تیرچه های بتنی
  • امکان اصلاح باربری ثقلی ستون ها در مقاوم سازی اتصالات خورجینی
  • می توان گفت بهترین گزینه برای مقاوم سازی دیوارهای برشی و مقاوم سازی فونداسیون به شمار می آید
  • عدم تغییر در میزان خوردگی و زنگ زندگی المان مقاوم سازی خاک زیر پی
  • مقاوم بودن المان مقاوم سازی شده و عدم نیاز به اعمال پوشش ضد آتش روی آن

جهت آگاهی از زمان درست استفاده از مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از ژاکت بتنی باید با آسیب های وارده به ساختمان در تقویت تیرهای فولادی آشنایی لازم را داشته باشیم.

مواردی که استفاده از ژاکت بتنی برای مقاوم سازی ستون مناسب به نظر می رسد می توان در مقاوم سازی دیوار برشی در مواردی که میزان آسیب های وارده به ستون زیاد باشد و یا در مواردی که ستون قادر به تحمل نیروهای فشاری در مقاوم سازی با ژاکت بتنی و همچنین نیروهای جانبی وارده نباشد اشاره کرد.

مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی به مفهوم اجرای یک شبکه میلگرد در مقاوم سازی با اتصالات خورجینی سازه های بتنی در اطراف عضو بتنی مورد نظر و در نهایت بتن ریزی در مقاوم سازی با شاتکریت است.

مستقیم با مدیریت