آرشیو تگها: "مقاوم سازی با ژاکت بتنی برای سازه صنعتی"

توسطمدیریت

معایب مقاوم سازی با ژاکت بتنی در سازه ساختمانی و صنعتی

معایب مقاوم سازی با ژاکت بتنی در سازه ساختمانی و صنعتی :

  • مقاوم سازی با ژاکت بتنی باعث تغییر در ابعاد المان موردنظر می شود به دلیل بزرگ شدن ابعاد المان سختی و مقاومت المان افزایش یافته و می بایست کنترل هایی در خصوص مقاوم سازی ژاکت بتنی صورت گیرد .
  • افزایش وزن قابل‌ توجه در سازه با روش مقاوم سازی ژاکت بتنی
  • افزایش ابعاد تیر و ستون‌ها و کاهش فضای مفید به واسطه اجرای ژاکت بتنی
  • زمان زیاد برای اجرای طرح ژاکت بتنی و هزینه اجرای ژاکت بتنی
  • نیاز به قالب‌بندی و عملیات اجرایی متعدد مقاوم سازی و بهسازی
  • اجراء تقریباً مشکل نسبت به سایر روش های مقاوم سازی ساختمان در روش مقاوم سازی نیمه اسکلت و بهسازی ژاکت بتنی
  • تخریب معماری ساختمان صنعتی به واسطه مقاوم سازی زیر ساخت ها با ژاکت بتنی
  • مقاوم سازی کارخانه و مقاوم سازی سازه ها با ژاکت بتنی نیاز به تخریب گسترده در عضو و اطراف عضو
  • هزینه بسیار انجام این روش مقاوم سازی
  • مقاوم سازی با ژاکت فولادی نیاز به تزریق حجم زیادی گروت دارد .

مستقیم با مدیریت