آرشیو تگها: "مقاوم سازی خاک با استفاده از الیاف اف آر پی"

توسطمدیریت

مقاوم سازی سازه های بتنی با روش ژاکت بتنی

مقاوم سازی سازه های بتنی با روش ژاکت بتنی:

هدف از اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای ناکارآمد است. در صورت امکان شرکت بتنی در مقاوم سازی باشد کرید باید دور تا دور اجزای سازه ای اجرا شود و در غیر این صورت باید ژاکت بتنی در گرید مقاوم سازی در یک یا چند بار اجرا شود. اعضای ناکارآمد در مقاوم سازی تیرچه در شرایط طراحی و همانند واکنش های ساختمانی به وضعیت تعیین شده خود نخواهند رسید. ژاکت های بتن آرمه در مقاوم سازی خانه در برابر زلزله زمانی به کار می روند که سازه دچار آسیب دیدگی شدید باشد یا مقاومت لرزه ای آن کاهش یافته باشد که در این صورت مقاوم سازی با ژاکت بتنی یا بهسازی لرزه ای انجام می شود.

مقاوم سازی در سازه به روش های مختلفی اجرا می شود. رایج ترین روش های مقاوم سازی عبارتند از:

  • مقاوم سازی چوب با اضافه نمودن دیوار برشی یا بادبند
  • مقاوم سازی خاک با استفاده از الیاف اف آر پی
  • مقاوم سازی با استفاده از جرم های پاندولی
  • مقاوم سازی فولاد با استفاده از دمپر
  • مقاوم سازی در برابر حریق با استفاده از جداگرهای لرزه ای
  • مقاوم سازی خاک زیر پی با استفاده از بادبندهای کمانش تاب
  • مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی با استفاده از ژاکت های فلزی و بتنی

تقویت سازه و اجزای بتن در مقاوم سازی خانه در برابر زلزله با استفاده از ژاکت های فولادی و ژاکت بتنی یا روکش باعث افزایش مقاومت فشاری و مقاومت برشی و همچنین تامین پوشش و محصور شدگی جهت افزایش پیوستگی بتن و آرماتور یا شکل پذیری است. با مقاوم سازی رزین ظرفیت باربری در مقابل بارهای جانبی زلزله و قائم افزایش می‌یابد زیرا در مقاوم سازی دیوار مقاومت برشی و دیوارها و دال ها و مقاومت فشاری و و محصور شدگی ستون و تیرها افزایش می یابد.

در روش مقاوم سازی ساختمان به روش ژاکت بتنی مقاطع تیر و ستون از محصول شدگی بتن مسلح سازه تقویت می گردند.

هر یک از روش های مقاوم سازی دارای معایب و مزایایی هستند که روش مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از روش ژاکت بتنی بهتر است. در روش مقاوم سازی ساختمان پی باید به میزان تخریب مورد نیاز ، نیاز یا عدم نیاز به استفاده از ساپورت های موقت و آماده سازی المان موجود برای اتصال بتن جدید از طریق فرایند هایی مانند مضرس کاری ، آرماتور بندی صحیح و اتصال به سازه های قبلی ، عمل آوری مناسب ، قالب بندی صحیح ساده جهت امکان پذیر شدن و آسان تر شدن اجرای بتن در مقاوم سازی در ضمن حفظ کیفیت و غیره از مواردی هستند که در مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از روش ژاکت بتنی باید به آنها توجه کرد.

مستقیم با مدیریت