آرشیو تگها: "مقاوم سازی خاک زیر پی سازه و ساختمان"

توسطمدیریت

نکات اجرایی ژاکت بتنی

نکات اجرایی ژاکت بتنی :

ژاکت‌ های بتن آرمه در مقاوم سازی به روش دیوار برشی هنگامی کاربرد دارند که اعضای سازه‌ ای در جهت مقاوم سازی سازه دچار آسیب‌ دیدگی شدید شده باشند یا مقاومت لرزه‌ ای تیرچه فولادی آنها ناکافی باشد. هدف از اجرای مقاوم سازی دال بتنی، کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای ناکار آمد در تقویت تیر بتنی سازه است، چرا که این اعضا در شرایط طراحی و مطابق واکنش‌ های ساختمان در مقاوم سازی پی ساختمان به وضعیت حدی تعیین‌ شده خود نخواهند رسید. در مطالبی که در زیر آمده است به نکاتی که در اجرای مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی  باید به آنها توجه شود اشاره شده است:

  • جهت ایجاد اتصال بتن جدید به بتن قبلی در مقاوم سازی اتصالات خورجینی ، بعد از مضرس کاری نیز در صورتی که از رزین استفاده نمی شود، لازم است سطح بتن موجود در مقاوم سازی ستون بتنی نمناک شود تا آب بتن جدید را جذب نکند.
  • قبل از اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی سازه های بتنی باید قسمت های دارای مشکل المان موجود حذف شوند. در صورتی که بتن دارای مشکلات موضعی است باید در این محل ها در مقاوم سازی با شاتکریت تخریب شود. همچنین در صورتی که میلگردها دچار خوردگی شده باشند، باید با استفاده از روش هایی مانند سندبلاست یا روش های مناسب دیگر در مقاوم سازی دال بتنی خوردگی آن ها برطرف گردد.
  • مقاومت بتن جدید در مقاوم سازی با دیوار برشی نباید از مقاومت بتن موجود کمتر باشد.
  • در مواردی که نیاز به مقاوم سازی خاک زیر پی سازه در برابر بار مقاومت خمشی وجود دارد، در برقراری اتصال باید دقت بیشتری صورت گیرد تا حتما المان در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی به صورت یکپارچه عمل کند. در برخی موارد در بهسازی لرزه ای با توجه به جزئیات اجرایی مقاوم سازی سازه طرح ممکن است از کاشت میلگرد و یا روش های دیگر استفاده شود.
  • در هنگام بتن ریزی در مقاوم سازی اتصالات بتنی باید دقت شود که حتما پوشش لازم برای میلگردهای جدید در نظر گرفته شود تا در برابر خوردگی در تقویت سازه محافظت شوند.
  • قالب بندی جهت بتن ریزی در مقاوم سازی دال بتنی خصوصا برای المان های مانند ستون بهتر است در تقویت تیرچه به گونه ای انجام شود که ارتفاع سقوط بتن تا حد امکان در تقویت دیوار سازه کم باشد و ترجیحا از دو یا چند ارتفاع متفاوت بتن ریزی در مقاوم سازی به روش دیوار برشی انجام شود.

مستقیم با مدیریت