آرشیو تگها: "مقاوم سازی در ساختمانهای مسکونی و تجاری"

توسطمدیریت

هدف از مقاوم سازی چیست؟

هدف از مقاوم سازی ساختمان و سازه چیست؟ آیا هزینه مقاوم سازی بیشتر است یا تخریب و ساخت و ساز جدید؟ بهترین روشهای مقاوم کاری در یک سازه ، روش جدید مقاوم سازی ساختمان و سازه

هدف از مقاوم سازی چیست؟

هدف از مقاوم سازی سازه های بتنی تحکیم یک ساختمان میباشد. مقاوم سازی سازه های بتنی به روش های مختلفی انجام می شود که هر کدام مصالح مخصوص به خود را نیاز دارند. سازه ها در شرایطی خاص به مقاوم سازی بافت فرسوده نیاز پیدا می کنند.

در پی فرسوده و خراب شدن سازه های زیربنایی و لزوم تقویت سازه های فولادی برای تأمین شرایط سخت گیرانه طراحی در دو دهه گذشته، تأکید زیادی روی تقویت تیر فلزی، تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی شده است.

زلزله های اخیر نشان داده تعداد قابل توجهی از ساختمان ها عملکرد لرزه ای در مقاوم سازی با ژاکت بتنی مناسبی نداشته اند. برای این موضوع چهار دلیل عمده وجود دارد که عبارتند از:

  • ضعف در اجرا و ساخت سازه ساختمان یکی از دلایل آسیب پذیر بودن آن در برابر پدیده زلزله در گرید مقاوم سازی می باشد
  • در دسترس نبودن یا فقدان آیین نامه طراحی لرزه ای به هنگام ساخت ساختمان در مقاوم سازی پل بتنی
  • فرسودگی ساختمان و آسیب های وارد آمده به سازه آن در طی زمان می تواند ساختمان را در برابر زلزله در مقاوم سازی با دیوار برشی بسیار آسیب پذیر کند.
  • متاسفانه بسیاری از سازه های موجود بر مبنای آیین نامه ها و استانداردهایی که در گذشته تدوین شده است در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله ساخته شده اند. بسیاری از این ساختمان ها به دلیل ضعف های موجود در آیین نامه ها در برابر زلزله آسیب پذیر می باشند

هزینه بالای تخریب و ساخت یک ساختمان جدید در مقاوم سازی بافت فرسوده و اهمیت تاریخی ساختمان های قدیمی، بسیاری از مالکان خانه های مسکونی و دولت ها را بر آن داشته است تا به راهکار مقاوم سازی ساختمان موجود و بهبود عملکرد آن در برابر زلزله را انتخاب کنند. بنابراین برای جلوگیری از حوادثی همچون واژگونی یک ساختمان در هنگام زلزله و کاهش خسارت جانی در مقاوم سازی اسکلت بتنی و اقتصادی باید چاره ای اندیشید.

چند دلیل برای مقاوم سازی سازه های بتنی :

  • وقتی که کاربری یک ساختمان مسکونی در گرید مقاوم سازی تغییر یابد.
  • زمانی که قصد افزایش طبقات سازه در مقاوم سازی با دیوار برشی وجود داشته باشد.
  • زمانی که یک سازه در اثر اتفاقاتی مانند زلزله یا گود برداری و مقاوم سازی بافت فرسوده آسیب ببیند.

هدف از مقاوم سازی سازه های بتنی برای تقویت پل بتنی در جهت تحمل بارهای وارده، بهبود نارسایی ها در اثر فرسایش و افزودن شکل پذیری سازه با کاربرد مصالح مناسب و شیوه های مختلف اجرایی در مقاوم سازی با ژاکت بتنی انجام می شود.

نیاز به مقاوم سازی ساختمان بعلت مشکلات اجرایی:

بر خلاف اینکه مهندس طراح در مقاوم سازی خاک زیر پی به راحتی تا چندین رقم اعشار در محاسبات را در کنترل و اختیار خود دارد، داشتن دقت نظر در مراحل اجرای ساختمان کار دشواری است. خطا در مقاوم سازی اتصالات خورجینی می تواند در مراحل آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، عمل آوری، اندازه گذاری ها، شاقول کردن و غیره در گرید مقاوم سازی اتفاق بیافتد. شاید مهمترین زنجیره در ساخت یک ساختمان مجریان باشند. یکی از دلایل نیاز به مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله از این رو اتفاق خطاهای اجرایی در مراحل ساخت است.

مستقیم با مدیریت