آرشیو تگها: "مقاوم سازی ساختمان ترک خورده"

توسطمدیریت

مقاوم سازی با مهاربند

مقاوم سازی لرزه ای با مهاربند،مقاوم سازی ساختمان ترک خورده،مقاوم سازی با مهاربند در برابر زلزله،شرکت مقاوم سازی با مهاربند در تهران و کرج،تقویت سازه و ساختمان با مهاربند،روش مقاوم سازی با مهاربندهای افقی و عمودی،مزایا و معایب مهاربند ساختمان،قیمت و تعرفه و هزینه مقاوم سازی با مهاربند،مقاوم سازی با مهاربندهای همگرا و واگرا،مهاربند چیست؟،مهاربند کمانش تاب چیست؟،سیستم مهاربندی ساختمان،مقاوم سازی ساختمان با بادبند،اجرا و مجری مقاوم سازی مهاربند و بادبند

مقاصد مقاوم سازی با مهاربند

مقاوم سازی لرزه ای به سه روش افزایش مقاومت و شکل پذیری و افزایش شکل پذیری تقسیم می شود. هدف از مقاوم سازی ساختمان با مهاربند کمانش تاب در واقع کنترل نیروهایی است که بر تیر های ساختمان وارد می شود. در نتیجه به این دلیل که نیروی زیادی در هنگام وقوع زلزله به سازه وارد میشود مهاربندها در مقاوم سازی بناهای فرسوده در این مرحله بسیار مهم و تاثیر گذار هستند. نحوه اتصال مهاربند می‌تواند در انواع سازه ها جهت مقاوم سازی متفاوت باشد. در هنگام مقاوم سازی سه نوع اتصال وجود دارد:

  • اتصال جوش در مقاوم سازی ساختمان ترک خورده
  • اتصال پینی در مقاوم سازی سازه ها
  • اتصال پیچی در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله

مقایسه منحنی ظرفیت در روش‌های مختلف بهسازی قاب های بتنی

انواع مهاربند

مهاربند در مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و عوامل مختلف اهمیت بالایی دارد مهاربند ها بسته به نوع ساختمان و کاربردی که دارند با یکدیگر فرق می کند اما می‌توانیم مهاربند های بتنی را در دو دسته کلی تقسیم کنیم:

  1. مهاربندی افقی

در ساختمانهای مقاوم در هر طبقه باید از مهاربندهای افقی استفاده کنیم. مهاربندهای افقی در ایران در هر طبقه مسیری برای انتقال نیروی افقی در مقاوم سازی با ژاکت بتنی به مهاربندهای قائم ایجاد می کنند. در بعضی از عملیات ها در بام ساختمان نیز می‌تواند مهاربند افقی به کار رود.

  1. مهاربندهای عمودی یا قائم

در اکثر ساختمان ها جهت افزایش مقاومت ساختمان در مقاوم سازی بافت فرسوده در برابر پیچ خوردگی هنگام وارد شدن نیروهای عمودی باید از مهاربندهای عمودی یا قائم استفاده شود. مهاربندهای عمودی یا مهاربندهای قائم بین ستون ها در صفحات قرار می گیرند که این مهاربندهای قائم جهت تقویت سازه بتوانند به صورت عمودی بار اضافی را به زمین منتقل کنند.

مقاوم سازی با مهاربند همگرا

به مهاربندهای همگرامهاربندهای هم محور نیز گفته میشود که در اثر امتداد اعضای تیر و ستون و اعضای مهاربند از یک نقطه به وجود می آید. از جمله مزایای مهاربند های همگرا در مقاوم‌سازی سازه های فولادی مواردی همچون ایجاد سختی بالا برای سازه و کنترل تغییر مکان جانبی سازه جهت مقاوم سازی با مهاربند می‌باشد. طراحی این گونه بادبند های همگرا به شکلی است که طراحی تیرها در قسمت‌های بادبندی مانند تیرهای معمولی و تحت بارهای ثقلی شکل می گیرد و با وجود این کار در صورت بروز زلزله نیروی قابل توجهی در تیرها ایجاد نمی شود و باعث بهسازی لرزه ای در اثر مقاوم سازی سازه در برابر زلزله با کمک مهاربند می شود.

مقاوم سازی با مهاربند واگرا

به مهاربند واگرامهاربندهای برون محور نیز گفته می شود. مهمترین نکته ای که در سیستم مهاربندهای واگرا یا برون محور توجه را جلب می کند طراحی صحیح و درست تیرچه ها است. ساختار ظاهری مهاربندهای واگرا به این شکل است که بادبند در یک انتها به تیر سازه متصل می شود و در انتهای دیگر به گره تقاطع تیر نباید متصل باشد. مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر اتصال یافته در مهاربند واگراجهت مقاومسازی از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود و محاسبه به صورت دقیق انجام شود.

مقاوم سازی سازه های بتنی با مهاربند کمانش تاب

نتایج مقایسه عملکرد لرزه ای قاب کامل بتنی مسلح بهسازی لرزه ای شده آنها با مهاربند کمانش تاب و بدون آن از طریق آنالیز استاتیکی غیر خطی و بارگذاری چرخشی در مهاربند کمانش تاب در ایران نشان می دهد که مقادیر ضریب اضافه مقاومت و شکل پذیری و ضریب رفتار سازه به ترتیب از مقادیر یک و دو دهم  و دو و یک دهم و دو و نیم و در حالت بدون مهاربند کمانش تاب به مقادیر یک و شش دهم و چهار و یک دهم و شش و پنج دهم در حالت قاب خمشی مهاربندی شده با مهاربند کمانش تاب می رسد. نتایج آزمایشات در خصوص استفاده مهاربند کمانشتابجهت مقاوم سازی ساختمان بر روی قاب های بتنی مسلح به طور قابل توجهی عملکرد لرزه ای قابهای بتنی را بهبود می بخشد قاب هایبتنی بهسازی شده با مقاوم سازی مهاربند کمانش تاب به میزان ۱۰ برابر بیشتر از قابهای مهاربندی نشده انرژی ورودی را مستهلک و خطر تشکیل طبقه نرم را کاهش می دهند.

مهاربند کمانش تاب چیست؟

مهاربند کمانش تاب بر خلاف سیستم های مهاربندی متداول که رفتار هیسترتیک ای نامتقارن دارند از طریق کنترل مهاربند کمانش تابهشتی فولادی داخل غشا رفتار تقریباً متقارن در کشش و فشار ارائه می دهد. مهاربند کمانش ناپذیر شامل یک هسته ی فولادی درون یک عضو بتنی یا یک غلاف فولادی می باشد در سیستم مهاربند کمانش تاب میان هسته و غشای مهار کننده وجود ندارد در این صورت نیروی محوری هسته و قسمت غشای مهار کننده منتقل نمی شود. مطالعات بسیاری در خصوص مهاربند کمانش تاب در ایران نشان داده است مهاربند تاب از سختی و مقاومت و انعطاف پذیری لرزه ای را در سازه افزایش می دهد که باعث بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و تقویت شده است.

نحوه عملکرد بادبند در برابر زلزله و نحوه مقاوم سازی سازه با استفاده از آن

نخستین صحبت ها در مورد طراحی و اجرای مهاربند ها بعد از زلزله در مقاوم سازی سازه کانتور او به میان آمد. زلزله ای که در کانتور رخ داد بسیار سهمگین بود که خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به همراه داشت. مهاربند یا بادبند در بهسازی به عضو سخت کننده سازه اطلاق می شود در واقع به کار بردن مهاربند بر روی ساختمانجهت مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله در مقابل نیروهای وارده به سازه همچون سیل باد و یا زلزله میتواند محافظت کند و باعث استحکام بیشتر سازه می شود. 

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های مختلف

سیستم های مختلف مهاربند در مقاوم سازی به دو طیف کلی سیستم های مهاربندی خارج از مرکز و سیستم مهاربندی زانویی تقسیم می شوند. به علت مشکل ترمیم تیر بعد از یک زلزله شدید و مشکلات طرح و اجرای مهاربند در مقاوم سازی با مهاربند نقطه ضعف هایی هم دارد. سیستم مهاربندی خارج از مرکز علیرغم شکل‌پذیری بسیار عالی که دارد سختی نسبتاً مناسبی هم که به لحاظ ایجاد بازشو ها ایجاد می کند دارا است. آشنا ترین سیستم مهاربندی در سازه های فولادی مهاربندی ضربدری هم مرکز است که با وجود داشتن سختی بالا از لحاظ جذب انرژی و شکل پذیری سازه عملکرد کلی ضعیفی دارد. در جهت دیگر با مقاومت خمشی در مقاوم سازی با قاب خمشی با وجود شکل پذیری بالایی که دارد از نظر کنترل تغییر مکان و سختی عملکرد ضعیفی دارد.

لینک های مرتبط :

مقاوم سازی قاب بتنی ساختمان با بادبند فولادی و فلزی

مقاوم سازی ساختمان با مهاربند و بادبند کمانش تاب

بادبند و مهاربند فلزی کمانش ناپذیر در تقویت قاب بتنی

مقاوم سازی ساختمان با مهاربند و بادبند همگرا و واگرا

عملکرد قاب های بتنی تقویت شده با مهاربند

مهاربند همگرا و ویژگی ها آن

اتصال بادبند فلزی به ستون های بتنی تقویت شده

 

 

 

 

 

مستقیم با مدیریت