آرشیو تگها: "مقاوم سازی ساختمان و سازه های بتنی با ژاکت فولادی – فلزی"

توسطمدیریت

کاربردهای مقاوم سازی با ژاکت فلزی

مقاوم سازی با ژاکت فلزی در کجا کاربرد دارد؟

جهت افزایش سختی و مقاومت خمشی و مقاومت برشی تیر در مقابل نیروها روکش بتنی را در مقاوم سازی خاک زیر پی از سه وجه اجرا میکنیم. در طی این عملیات امکان تقویت تیر در برابر بارهای جانبی زلزله در مقاوم سازی خانه در برابر زلزله وجود ندارد زیرا در روش اجرا ژاکت بتنی امکان افزایش ظرفیت باربری بخش هایی از تیر که فاصله کمی تا تکیه گاه دارند وجود ندارد. در اجرای ژاکت بتنی به کار بردن قالب و ریختن بتن وجود ندارد زیرا فقط میتوان از روش بتن پاشی استفاده کرد. لزوم مهار صحیح خاموت ها از ضلع بالایی روکش برای بهترین نتیجه استفاده از این روش در مقاوم سازی با الیاف اف آر پی وجود دارد.

کاربرد روش های مقاوم سازی با ژاکت فلزی زیاد است و مقاوم سازی با ژاکت فولادی به دلیل اهمیت و خصوصیات منحصر به فردی که دارد مانند:

  • افزایش شدید مقاومت مورد نیاز در عضو مورد نظر در مقاوم سازی اسکلت فلزی
  • در مقاوم سازی با ژاکت فولادی نیازی به قالب بندی نیست
  • سهولت در اجرا در مقاوم سازی با دیوار برشی

و غیره.

در صنایع های مختلف کاربرد های چشمگیری دارد ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

  • پوشش دادن بتن در مقاوم سازی با ژاکت فولادی
  • افزایش مقاومت خمشی المان‌های سازه در مقاوم سازی با frp
  • استفاده از ژاکت فولادی به عنوان یک روش کلی برای مقاوم سازی ساختمان در مقاوم سازی اجزای غیر سازنده
  • مقاوم سازی المان های سازه های بتنی در مقاوم سازی با دیوار برشی
  • افزایش سختی جانبی سازه در مقاوم سازی با شاتکریت
  • افزایش مقاومت برشی المان های سازه در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله

مقاوم سازی با ژاکت فولادی ژاکت فلزی مزایا و کاربردهای زیاد دیگری نیز دارد که ما در اینجا فقط به برخی از این مزایا اشاره کردیم. از آنجا که ایران در نقطه زلزله خیز قرار دارد مقاوم سازی سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در هر عملیات و یا پروژه ساختمانی با توجه به موقعیت مکانی سازه و بودجه در دسترس باید بتوانیم از بهترین نوع مقاوم سازی بهره مند شویم.

مستقیم با مدیریت