آرشیو تگها: "مقاوم سازی فونداسیون با کاشت میلگرد"

توسطمدیریت

کاربرد کاشت میلگرد در مقاوم سازی سازه

کاربرد کاشت میلگرد در تسریع ساخت و ایجاد تغییرات در سازه

کاشت میلگرد در فونداسیون یکی از روشهای جدید و مناسب برای مقاوم کردن سازه های بتنی است. روش کاشت میلگرد و آرماتور با چسب یکی از کاربردی ‌ترین و اقتصادی‌‌ ترین روش ‌های تقویت سازه در کاشت میلگرد فیشر است که امکان اصلاح نواقص اجرائی و اعمال تغییرات نقشه ‌های اجرائی‌ یا در طرح ‌های مقاوم سازی ساختمان ‌ها در کاشت میلگرد در ستون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد کاشت میلگرد:

 • کاشت میلگرد در ستون جهت اجرای ستون جدید روی فونداسیون
 • امتداد ستون در جهت موجود بوسیله ی کاشت میلگرد در فونداسیون
 • اجرای کاشت میلگرد با چسب جهت از بین بردن خطاهای بوجود آمده در سازه
 • اجرای کاشت میلگرد با چسب مخصوص د برای تغییر ویژگی ها و مشخصات سازه
 • اجرای کاشت میلگرد در ستون با چسب برای تغییر شرایط بهره برداری
 • اجرای کاشت میلگرد در بتن بدلیل سهولت اجرای میلگرد در سازه
 • مقاوم سازی ساختمان و اجزای سازه با کاشت میلگرد در ستون
 • تقویت ستون در سازه با اجرای کاشت میلگرد فیشر
 • مقاوم سازی فونداسیون با اجرای کاشت میلگرد و انکر بولت
 • کاشت میلگرد در فونداسیون جهت اجرای شیمشیری راه پله
 • کاشت میلگرد در فونداسیون با چسب جهت اتصال المان جدید سازه ای به ستون موجود
 • یکپارچه کردن فونداسیون با کاشت میلگرد در بتن
 • ایجاد تغییرات در نقشه ی سازه با اجرای کاشت میلگرد و آرماتور
 • اضافه کردن بخش های جدید به سازه و گسترش ابعاد سازه با کاشت میلگرد سقفی
 • اجرای نمای سازه به وسیله ی کاشت میلگرد استاندارد
 • توسعه ی سازه و احداث دیوارهای جدید با کاشت میلگرد لرزه ای
 • ثابت سازی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی با کاشت میلگرد و آرماتور در بتن
 • تغییر کاربری ساختمان و افزایش تعداد طبقات با کاشت میلگرد
 • افزایش ظرفیت باربری سازه از طریق اجرای عملیات کاشت میلگرد
 • افزایش ارتفاع فونداسیون جهت بهبود ظرفیت باربری از طریق کاشت میلگرد در فونداسیون
 • اصلاح ابعاد فونداسیون از یک یا چند جهت از طریق کاشت میلگرد در فونداسیون و بتن
 • اتصال فونداسیون موجود به فونداسیون جدید از طریق کاشت میلگرد در ساختمان

مستقیم با مدیریت