آرشیو تگها: "نحوه اجرای ژاکت بتنی"

توسطمدیریت

اجرای ژاکت بتنی چگونه است ؟

اجرای ژاکت بتنی چگونه است ؟

اجرای ژاکت بتنی با قالب و بتن خود تراکم اجرا میگردد .در ایـن روش پس از بستن آرماتورها به دور ستون، قالب‌بندی و  بتن‌ریزی به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. ارتفاع قالب  مقاوم سازی در برابر زلزله با ژاکت بتنی در هر مرحله باید طوری باشد که  بتن‌ریزی و تراکم آن امکان‌پذیر باشد

برای اطمینان از عمل مرکب بتن قدیم و جدید باید سطح بتن قدیم را با تیشه یا قلم تراش داده و شیار ایجاد کرد و یـا سطح آنها را با چسب های شیمیایی پوشاند.

با کاشت میلگرد در فاصله 300 تا 500 میلیمتر عمل مرکب بین بتن قدیم و جدید بـه شکل کاملاً مشهودی افزایش می یابد.

اگر روكش بتني ستون را محصور نمايد ، انقباض بتن جديد منجر به ايجاد اصطكاك بين بتن قديم و جديد مي گردد و احتياجي به كاشت بولت نخواهد بود.

این روش مقاوم سازی پی ساختمان ها با توجه به المانی که ژاکت فلزی بر روی آن نصب می شوند نیز می تواند متفاوت باشد. همچنین در یک المان واحد نیز با توجه به مشکل موجود راه حل های متفاوتی می توان ارائه داد.

برای اجرای ژاکت فولادی بر روی سازه بتنی معمولا در چهار وجه المان، پلیت هایی و یا در چهارگوشه آن چهار نبشی قرار می دهند.

ضخامت ورق پلیت ها و یا ضخامت نبشی ها با توجه به میزان بار انتخاب می شود. البته این روش در سازه های متداول کاربرد چندانی ندارد و برای جبران عدم اتصال معمولا ژاکت با مقاومت بالاتری در نظر گرفته می شود.

نکات اجرایی ژاکت بتنی به شرح زیر میباشد :

  • مقاومت مصالح جدید باید برابر و یا بیشتر از مقاومت مصالح موجود باشد مقاومت فشاری بتن روکش حداقل 5MPa بیشتر از بتن موجود است.
  • حداقل ضخامت ژاکت بتنی در مقاوم سازی روکش بتنی 100 میلیمتر می باشد.
  • حداقل قطر در مقاوم سازی پی خاموت 8 میلیمتر و حداکثر آن 14 میلیمتر می باشد. زاویه خم انتهای خاموت ها 135 درجه می باشد.
  • فاصله آماتورهای متوالی افقی ستون در مقاوم سازی به روش دیوار بتنی نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر شود.

مستقیم با مدیریت