آرشیو تگها: "نصب مهاربند و باربند فلزی در تهران و کرج"

توسطمدیریت

اتصال بادبند فلزی به ستون های بتنی تقویت شده

زره پوش کردن ستون های بتنی تقویت شده با اتصال غیر مستقیم بادبند فلزی

در واقع استفاده از مهاربند بر روی ساختمان آن را در مقابل نیروهای جانبی در مقاوم سازی با شاتکریت همچون نیروی باد یا زلزله محافظت می کند و باعث می شود به استحکام سازه افزوده شود. مهاربند یا بادبند به عضو سخت کننده جانبی سازه گفته می شود.

به منظور مقاوم سازی با استفاده از مهاربندی فلزی ، ابتدا صفحات اتصال در آکس تیر و ستون ها قرار گرفته و با جوش گوشه به آنها در مقاوم سازی با کامپوزیت متصل می شود.

سپس اعضای مهاربند ها در بتن عمدتا از پروفیل های دوبل نبشی و ناودانی در طول های مناسب جهت مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی برش خورده و با خال جوش در جای خود تثبیت می گردد.

پس از تکمیل مونتاژ مهاربند ها و بادبند ها در مقاوم سازی سازه و کنترل صحت نصب ، جوش های تکمیلی انجام می شود. همچنین امکان نصب اتصالات بر روی ستون ها در کارخانه و استفاده از پیچ در کارگاه در بهسازی لرزه ای جهت افزایش سرعت و کیفیت میسر است.

برای مقاوم سازی با از مهاربند فلزی باید به نکات زیر توجه داشت:

  • پیش از نصب مهاربند در بتن ، لبه ناودانی ها باید مورد بازبینی در مقاوم سازی و بهسازی ساختمان قرار گیرند تا فاقد هرگونه پوسته باشند. زیرا در غیر این صورت جوش اتصال تضعیف شده و احتمال بریدن در این قسمت ها در مقاوم سازی به روش دیوار برشی وجود خواهد داشت.
  • وصله ورق های اتصال مهاربند مجاز نمی باشد. همچنین تا حد امکان باید از وصله عضو اصلی مهاربند اجتناب گردد. در مقاوم سازی با استفاده از مهاربند فلزی ضربدری ورق های اتصال میانی باید به صورت منظم و متقارن نسبت به اعضای متقاطع قرار گیرند.
  • استفاده از پروفیل های مستعمل و زنگ زده در مقاومت سازه در برابر زلزله حاصل از تخریب ساختمان و وصله کردن آنها در مقاوم سازی با استفاده از مهاربند فلزی مجاز نمی باشد.
  • تمامی ابعاد اعضا و اتصالات در مقاوم سازی اتصالات خورجینی باید مطابق با نقشه های اجرایی باشد. افزایش سایز مقطع بدون هماهنگی با طراح و در نظر گرفتن اثرات آن موجب بروز صدمات جبران ناپذیری در مقاوم سازی سازه خواهد شد. همچنین فواصل بست های بادبند باید مطابق با نقشه های سازه باشد.
  • صفحات اتصال مهاربندها در تقویت سازه بتنی باید به طور کامل در آکس تیر و ستون نصب گردد، در غیر این صورت موجب ایجاد پیچش در ستون ها می شود.

در روش مقاوم سازی با مهاربند های فلزی باید توجه شود که اثر مهاربند ها بر روی تیر ها و ستون های اطراف آن باید مدنظر قرار گیرد که این امر در بسیاری از موارد طراح را به تقویت تیر ها و ستون های اطراف دهانه های مهاربندی مجبور می نماید.

ستون های اطراف دهانه مهاربند در مقاوم سازی باید برای شرایطی که تمام مقاوم سازی با استفاده از مهاربندها تسلیم شده اند طراحی گردند. بطور کلی اثر تسلیم شدن مهاربند ها در تقویت سازه در برابر زلزله باید در دیگر اجزای سازه اعم از تیر، ستون و فونداسیون مد نظر قرار گیرد.

معمولا ستون های ساختمان های فولادی موجود دارای مقاومت تیرچه فولادی کافی این نیروی فشاری عظیم نبوده و نیاز به مقاوم سازی با استفاده از ورق های فلزی دارند. همچنین در صورت استفاده از مهاربندها در مقاوم سازی ساختمان شورن تیر متصل به این مهاربند ها در سازه باید برای شرایطی که مهاربندها در تقویت تیر بتنی متصل تسلیم شده اند طراحی گردند.

لطفا جهت برآورد قیمت و هزینه و چگونگی نصب و اجرای مهاربند وباربند با ما در تماس باشید.

مستقیم با مدیریت