آرشیو تگها: "هدف از کاشت میلگرد در فونداسیون"

توسطمدیریت

کاربرد کاشت میلگرد در مقاوم سازی سازه

کاربرد کاشت میلگرد در تسریع ساخت و ایجاد تغییرات در سازه

کاشت میلگرد در فونداسیون یکی از روشهای جدید و مناسب برای مقاوم کردن سازه های بتنی است. روش کاشت میلگرد و آرماتور با چسب یکی از کاربردی ‌ترین و اقتصادی‌‌ ترین روش ‌های تقویت سازه در کاشت میلگرد فیشر است که امکان اصلاح نواقص اجرائی و اعمال تغییرات نقشه ‌های اجرائی‌ یا در طرح ‌های مقاوم سازی ساختمان ‌ها در کاشت میلگرد در ستون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد کاشت میلگرد:

 • کاشت میلگرد در ستون جهت اجرای ستون جدید روی فونداسیون
 • امتداد ستون در جهت موجود بوسیله ی کاشت میلگرد در فونداسیون
 • اجرای کاشت میلگرد با چسب جهت از بین بردن خطاهای بوجود آمده در سازه
 • اجرای کاشت میلگرد با چسب مخصوص د برای تغییر ویژگی ها و مشخصات سازه
 • اجرای کاشت میلگرد در ستون با چسب برای تغییر شرایط بهره برداری
 • اجرای کاشت میلگرد در بتن بدلیل سهولت اجرای میلگرد در سازه
 • مقاوم سازی ساختمان و اجزای سازه با کاشت میلگرد در ستون
 • تقویت ستون در سازه با اجرای کاشت میلگرد فیشر
 • مقاوم سازی فونداسیون با اجرای کاشت میلگرد و انکر بولت
 • کاشت میلگرد در فونداسیون جهت اجرای شیمشیری راه پله
 • کاشت میلگرد در فونداسیون با چسب جهت اتصال المان جدید سازه ای به ستون موجود
 • یکپارچه کردن فونداسیون با کاشت میلگرد در بتن
 • ایجاد تغییرات در نقشه ی سازه با اجرای کاشت میلگرد و آرماتور
 • اضافه کردن بخش های جدید به سازه و گسترش ابعاد سازه با کاشت میلگرد سقفی
 • اجرای نمای سازه به وسیله ی کاشت میلگرد استاندارد
 • توسعه ی سازه و احداث دیوارهای جدید با کاشت میلگرد لرزه ای
 • ثابت سازی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی با کاشت میلگرد و آرماتور در بتن
 • تغییر کاربری ساختمان و افزایش تعداد طبقات با کاشت میلگرد
 • افزایش ظرفیت باربری سازه از طریق اجرای عملیات کاشت میلگرد
 • افزایش ارتفاع فونداسیون جهت بهبود ظرفیت باربری از طریق کاشت میلگرد در فونداسیون
 • اصلاح ابعاد فونداسیون از یک یا چند جهت از طریق کاشت میلگرد در فونداسیون و بتن
 • اتصال فونداسیون موجود به فونداسیون جدید از طریق کاشت میلگرد در ساختمان
توسطمدیریت

اهمیت و کاربرد کاشت میلگرد

چرا در ساختمان ها به کاشت میلگرد نیاز پیدا می کنند و جز پر کاربرد ترین ها میباشد؟

کاشت میلگرد با چسب در ستون از جمله عملیات‌ مقاوم سازی سازه ‌های بتنی است که در هر پروژه‌ ای در کاشت میلگرد در تیر بتنی صرف نظر از مقیاس و اهمیت در کاشت میلگرد فیشر ممکن است به کار گرفته شود.

هدف از کاشت میلگرد در فونداسیون می‌تواند:

 • برطرف سازی ایرادات و ضعف‌ های احتمالی کاشت میلگرد در فونداسیون
 • اصلاح ساختار فونداسیون با کاشت میلگرد در بتن
 • افزاش ارتفاع فونداسیون با کاشت میلگرد با چسب
 • افزایش مقاومت و ظرفیت باربری فونداسیون با کاشت میلگرد

باشد.

کاشت میلگرد که به آن کاشت آرماتور نیز گفته می شود در واقع به فرآیندی که طی آن میلگرد ها و آرماتور ها درون بتن کاشته یا تعبیه می شوند عملیات کاشت میلگرد یا آرماتور در بتن نامیده می شود.

در برخی سازه ها در کاشت میلگرد و انکر بولت که دچار ضعف باربری هستند و از طرفی امکان تخریب و بازسازی سازه وجود ندارد می توان با اجرا کاشت میلگرد در فونداسیون ظرفیت باربری اجزای مورد نظر سازه را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

خدمات کاشت میلگرد در ستون هم می تواند بطور مستقیم جهت مقاوم سازی ساختمان در کاشت میلگرد در ستون بکار رود هم می تواند به عنوان یکی از مراحل اجرایی کاشت میلگرد شیمیایی در تقویت سازه نظیر ژاکت فولادی و بتنی بکار رود.

با استفاده از کاشت میلگرد می توان به اهداف زیر درست یافت :

 • اتصال اجزای ساختمان موجود به یکدیگر با کاشت میلگرد در بتن
 • اجرای راهکاری مقاوم سازی با کاشت میلگرد در ستون
 • افزودن عضو جدید به سازه با کاشت میلگرد در فونداسیون
 • تغییر در ابعاد اجزای سازه با کاشت میلگرد فیشر
 • مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد و انکر بولت
 • مسلح سازی بتن سقف با کاشت شیمیایی میلگرد
 • کاشت ریشه با میلگرد جهت اجرای ستون
 • مقاوم سازی پل ها با کاشت میلگرد در ساختمان

لطفا جهت اطلاع از هزینه،تعرفه و قیمت کاشت میلگرد با شرکت سازه کارگذر در تماس باشید.

مستقیم با مدیریت