آرشیو تگها: "چگونگی نحوه اجرای دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان"

توسطمدیریت

نحوه اجرای دیوار برشی برای مقاوم سازی ساختمان

نحوه اجرای دیوار برشی برای مقاوم سازی ساختمان چگونه است ؟

این دیوار در مقاوم سازی با شاتکریت به طور معمول در قسمت خارجی سازه تعبیه می‌شود؛ البته برخی از دیوارهای داخلی ساختمان‌ها نیز گاهی اوقات که بسته به اندازه و شکل ساختمان در بهسازی لرزه ای دارد باید به طور کامل مهاربندی شود.

دیوار برشی در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی در واقع یک دیوار مهاری است که به منظور کنترل بارهای جانبی در اثر وزش بادهای شدید و زمین‌لرزه بر روی ساختمان است.

به طور معمول دیوار‌های برشی در مقاوم سازی اسکلت بنایی به طور مستقیم به فونداسیون متصل می‌شوند. با این وجود در مواردی که بارهای جانبی نسبتاً کوچک هستند و اثر دینامیک قابل توجهی در مقاوم سازی تیر بتنی نیز وجود ندارد، این نوع از دیوارها را می‌توان به ستون‌ها متصل کرد.

به طور کلی فرآیند اجرای مقاوم سازی خاک زیر پی و این نوع دیوارها در سازه‌های فلزی و بتنی در سه مرحله آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی خلاصه می‌شود و تقویت سازه بتنی و هر یک در ادامه به طور جداگانه شرح داده شده‌اند.

  1. مرحله اول آرماتوربندی

همان‌طور که در بالا نیز در خصوص آرماتوربندی دیوار‌های موردی و مقاوم سازی تیر بتنی عنوان شده این نوع از دیوارها دارای دو نوع میلگرد عمودی و افقی هستند. آرماتور‌های عمودی در مقاوم سازی با شاتکریت مد نظر برای اجرای دیوارهای برشی را باید در زمان اجرای آرماتوربندی فونداسیون در محلی که از پیش مشخص شده است قرارداد. به منظور جلوگیری از جابجایی و تغییر حالت آرماتور‌های عمودی در مقاوم سازی عایق از آرماتورهای افقی در فواصل مشخصی استفاده می‌کنند.

  1. مرحله دوم قالب‌بندی

پس از به پایان رساندن آرماتوربندی در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی باید نسبت به اجرای قالب‌بندی اقدام کرد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در اجرای قالب‌بندی به آن دقت کرد در واقع محل قرارگیری میلگرد‌های افقی و قائم در مقاوم سازی به روش دیوار برشی در قالب است و باید به گونه‌ای باشد که بتن بتواند به راحتی از میان آن‌ها در مقاوم سازی دال بتنی حرکت کند. پس از اطمینان از قرارگیری مناسب میلگرد‌ها در فضای بین قالب‌ها، باید صفحات قالب را در تقویت تیر بتنی با استفاده از پین و گوه به یکدیگر و به آرماتورها متصل کرد.

  1. مرحله سوم بتن‌ریزی

پس از قالب‌بندی در مقاوم سازی عایق و اطمینان از محکم بودن اتصالات قالب‌ها، می‌توان نسبت به بتن‌ریزی در فضای بین قالب‌ها اقدام نمود. همزمان با بتن‌ریزی باید با استفاده از دستگاه‌های ویبراتور در ترمیم بتن ریزی در سازه از جای‌گیری مناسب بتن در میان میلگرد‌های افقی و عمودی اطمینان حاصل کرد.

مستقیم با مدیریت